ارزیابی تطبیقی فرهنگ سازمانی در مدارس متفاوت

ارزیابی تطبیقی فرهنگ سازمانی در مدارس متفاوت فرهنگ سازمانی مدارس فرهنگ سازمانی در مدارس فرهنگ سازمانی مدیران مدارس فرهنگ سازمانی معلمان مدارس مقایسه فرهنگ سازمانی مدارس خاص با مدارس عادی پایان نامه تاثیر فرهنگ سازمانی پایان نامه در مورد فرهنگ سازمانی دانلود پایان نامه فرهنگ سازمانی پایان نامه فرهنگ سازمانی در مدارس

دانلود

این پژوهش با هدف مقایسه فرهنگ سازمانی مدیران و معلمان مدارس خاص و مدارس عادی شهرستان بندرعباس تنظیم شد. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی مدیران و معلمان مدارس خاص و مدارس عادی تفاوت معناداری وجود ندارد. یافته های تحقیق در این زمینه با نتایج تحقیقات بیات (1375)، نجار (1389)، حسینی (1378)، حاجی بابایی (1379)، میرلطفی (1378) و هاموند و همکاران (2002) همخوانی دارد.     فرض تحقیق بر این بود که مدیران و معلمان مدارس خاص فرهنگ سازمانی مناسبتری نسبت به مدیران و معلمان مدارس عادی داشته باشند. به نظر می رسد از آنجا که مدیران و معلمان مدارس شهر بندرعباس از برنامه ها و کلاس های ضمن خدمت و بدو خدمت یکسانی برخوردار می شوند و نیز بر اساس این موضوع که مدیران و معلمان در تقسیم بندی به لحاظ اینکه تا چه میزان از شاخص های مدیریتی و فرهنگ سازمانی و شغلی برخوردار هستند مورد ارزیابی قرار نمی گیرند تفاوت معناداری بین فرهنگ سازمانی مدارس خاص و مدارس عادی وجود ندارد.     یافته های تحقیق نیز بیانگر این موضوع بود که بین مدیران و معلمان مدارس خاص در مولفه نوآوری با مدیران و معلمان مدارس عادی تفاوت معناداری وجود ندارد. یافته های تحقیق در این زمینه با نتایج حاصل از تحقیقات بیات (1375) و میرلطیفی (1378) همخوانی دارد. نتایج در تحقیقات گذشته نشان داده که هر مقدار فرهنگ يك سازمان به فرهنگ مشاركتي نزديكتر باشد خلاقيت آن سازمان بالاتر و هر مقدار فرهنگ يك سازماني به فرهنگ سلسله مراتبي نزديكتر باشد خلاقيت آن سازمان پايين تر خواهد بود(بیات، 1375).           فهرست مطالب  چکیده    1 فصل اول : طرح تحقیق  1-1- مقدمه    2 1-2- بیان مساله    3 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    5 1-4- اهداف تحقیق    7 1-5- سوالات تحقیق    7 1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات    8 تعریف نظری    8 مولفه های فرهنگ سازمانی    9 تعریف عملیاتی    10   فصل دوم : پیشینه ی تحقیق  مقدمه    12 2-1- مبانی نظری تحقیق    12 2-1-1- مفهوم فرهنگ سازمانی    12 2-1-2- تعريف فرهنگ سازماني    13 2-1-3- ويژگيهاي فرهنگ سازماني    14 2-1-5- عوامل و اجزا فرهنگ سازمانی:    20 2-1-6- چگونگي شكل‌گيري و تداوم فرهنگ سازماني    23 2-1-7- فرآيند تغيير فرهنگ سازماني    25 2-2- نقش فرهنگ    28 2-3- فــــرهنگ مشتـــرك (غالب) و پاره ‌فرهنگ هــــا    30 2-4- فــــرهنگ سالم و فــــرهنگ بیمار    31 2-6- عوامل مؤثر بر فــــرهنگ سازمان    35 2-7- انــــواع فــــــرهنگ سازمـــان    37 2-8- الگوی نوع شخصیت مدیریت    42 2-9- سير تاريخي مطالعات فرهنگ سازماني    43 2-10- فرهنگ قوي و فرهنگ ضعيف    46 2-11- مشخصات فرهنگ قوي و ضعيف    49 2-12- تفاوت فرهنگهای قوی یا ضعیف    51 2-13- روش‌هاي تشخيص جنبه‌هاي فرهنگ    53 2-2- پیشینه تحقیق    59   فصل سوم : روش تحقیق  مقدمه    70 3-1- روش تحقیق:    70 3-2- جامعه آماری    70 3-3- نمونه آماری    71 3-4- ابزار گرد آوری اطلاعات    71 3-7- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات    73 فصل چهارم : یافته های تحقیق  مقدمه    74 4-1- مشخصات جمعیتی    74 4-2- بررسی سوالات پژوهش    78     فصل پنجم : نتیجه گیری  مقدمه    86 5-1- یافته های تحقیق    86 5-2- بحث و نتیجه گیری    87 5-3- پیشنهادات کاربردی    88 5-4- محدودیت های تحقیق    89     فهرست جداول جدول شماره 1-4 : فراوانی و درصد فراوانی جنسیت نمونه مورد پژوهش به تفکیک مدارس عادی و خاص    74 جدول شماره 2-4 : فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات نمونه موردپژوهش به تفکیک مدارس عادی و خاص    75 جدول شماره 3-4 : فراوانی و درصد فراوانی رشته تحصیلی نمونه مورد پژوهش به تفکیک مدارس عادی و خاص    77 جدول شماره 4-4 : میانگین، انحراف معیار و خطای استاندارد فرهنگ سازمانی مدارس راهنمایی خاص    79 جدول شماره 5-4 : نتایج آزمون t یک گروهی فرهنگ سازمانی در مدارس خاص    80 جدول شماره 6-4 : میانگین، انحراف معیار و خطای استاندارد فرهنگ سازمانی مدارس راهنمایی عادی    81 جدول شماره 7-4 : نتایج آزمون t یک گروهی فرهنگ سازمانی در مدارس خاص    82 جدول شماره 8-4 : میانگین، انحراف معیار و خطای استاندارد فرهنگ سازمانی درنمونه مورد پژوهش بر اساس مدارس خاص و مدارس عادی    82 جدول شماره 9-4 : نتایج آزمون t برای گروه های مستقل نمونه مورد پژوهش در مدارس خاص و مدارس عادی    83 جدول شماره 10-4 : میانگین، انحراف معیار و خطای استاندارد فرهنگ سازمانی در نمونه آماری    84 جدول شماره 11-4 : نتایج آزمون Manovaمولفه های فرهنگ سازمانی در مدارس خاص و مدارس عادی    85      
 • پاورپوینت آموزش تدریس اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش زبان انگلیسی هشتم - شماره 5
 • پاورپوینت آموزش تدریس اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش زبان انگلیسی هشتم - شماره 5 دانلود دانلود پاورپوینت آموزش تدریس اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش زبان انگلیسی هشتم - شماره 5 به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه…

 • پاورپوینت کلیات و تعاریف زراعت عمومی
 • پاورپوینت کلیات و تعاریف زراعت عمومی دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع کلیات و تعاریف زراعت عمومی، در قالب ppt و در 19 اسلاید،قابل ویرایش، شامل:   مقدمه تعریف زراعت روند رشد جمعیت روند افزایش جمعیت در سالهای آینده چگونه است؟…

 • نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها
 • نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها بیع غرر اختبار اوصاف مبیع اصالة الصحة ادلّه موافقین و مخالفین با لزوم اختبار دانلود مقاله رشته حقوق نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها دانلود مقاله…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق غنی سازی روابط 51 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق غنی سازی روابط 51 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه غنی سازی روابط مبانی نظری غنی سازی روابط پیشینه تحقیق غنی سازی روابط پیشینه داخلی غنی سازی روابط پیشینه خارجی غنی سازی روابط…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مشروطی
 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مشروطی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مشروطی مبانی نظری مشروطی پیشینه تحقیق مشروطی پیشینه داخلی مشروطی پیشینه خارجی مشروطی پیشینه پژوهش مشروطی پیشینه نظری مشروطی ادبیات نظری مشروطی چارچوب نظری مشروطی دانلود مبانی…

 • پاورپوینت عوامل و علایم استرس و راهکارهای مدیریت آن
 • پاورپوینت عوامل و علایم استرس و راهکارهای مدیریت آن دانلود دانلود پاورپوینت پاورپوینت عوامل و علایم استرس و راهکارهای مدیریت آن جهت رشته ی روان شناسی در قالب 48 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *