بازاریابی و نقش بازاریابی در بانکداری نوین

بازاریابی و نقش بازاریابی در بانکداری نوین بازاریابی بانکداری نوین نقش بازاریابی در بانکداری نوین بازاریابی و نقش بازاریابی در بانکداری نوین بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداری بانكداری الكترونیكی در ایران ‏دانلود پایان نامه مدیریت ‏دانلود پایان نامه رشته مدیریت

دانلود

‏دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی و نقش بازاریابی در بانکداری نوین   چکیده: با ظهور و رشد اینترنت و به كارگیری آن در فعالیت های روزمره ،كاربرد اینترنت به سازمانها و شركت های تجاری نیز ‏‏گسترش یافت و سازمانها آن را در كسب و كار خود به منظور كسب مزیت رقابتی و برتری رقابتی نسبت به رقبا و كسب سهم ‏‏بازار زیاد و ارتقا بهره وری به كار گرفتند و موجب به وجود آمدن كسب و كار اینترنتی شد و بر جنبه های مختلف كسب و ‏‏كار تاثیراتی گذاشته است و بازاریابی به عنوانی یكی از زمینه های مهم كسب و كار از این مورد بی تاثیر نمانده است و ‏‏تغییراتی در جنبه های مختلف بازاریابی ایجاد كرده است.متن حاضر سعی در ارائه تغییراتی دارد كه در اثر به كارگیری ‏‏اینترنت،در بازاریابی سنتی به وجود آمده است و مفاهیم بازار و بازاریابی،نقش ‏CRM‏ در بازاریابی ،بازاریابی اینترنتی و ‏تاثیراتی را كه ‏اینترنت بر اهداف و وظایف بازاریابی و آمیخته بازاریابی داشته است و در نهایت نقش بازاریابی درفضای ‏بانکهای ایران ‏بررسی می شود‎‏.‏       کلمات کلیدی: بازاریابی بانکداری نوین نقش بازاریابی در بانکداری نوین       مقدمه‎‏: ‏ امروزه پدیده اینترنت و جهانی شدن به عنوان لازم و ملزوم یكدیگر مطرح شده اند، به گونه ای كه اندیشمندان این دو را از ‏‏یكدیگر قابل تفكیك نمی دانند و معتقدند اینها تسهیل كننده یكدیگر هستند.دیگر اینترنت یك ابزار قابل چشم پوشی و برای ‏‏سرگرمی نیست،بلكه به یكی از لوازم ضروری زندگی انسان مدرن و رو به توسعه امروزی تبدیل شده است.اینترنت و بطور ‏‏كلی دنیای الكترونیك همه ابعاد زندگی و جوامع بشری را دستخوش تغییر كرده است(عزیزی،شهریار؛محمد جواد ‏‏قربانی،1386).بنابراین سازمانها به عنوان عضوی از جامعه كه نیازهای افراد آن را برآورده می سازد نیز از تاثیر اینترنت مصون ‏‏نمانده اند و در نتیجه بازارهای آنها نیز تغییر ماهیت داده و بازارهای جدیدی تحت عنوان بازارهای اینترنتی یا الكترونیكی ‏‏شكل گرفته اند و همان طور كه ماهیت و شكل بازارها تغییر كرده است،قابل پیش بینی است كه سایر موارد وابسته به آن نیز ‏‏تغییر كند‎.‎           فهرست مطالب ‎‏ چکیده    ‏5‏ مقدمه‎‏:‏   5   فصل اول:بازاریابی‎ ‎،انواع آن و بازاریابی در بانک ‏    6 بازاریابی‎‏:‏    ‏6‏ بازاریابی سنتی‎‏:‏    ‏6‏ بازاریابی اینترنتی‎‏:‏    ‏7‏ آمیخته بازاریابی و تاثیر اینترنت‎‏:‏    ‏8‏ مهارت های الزامی بازاریابی اینترنتی‎‏:‏    ‏9‏ مهارت های جست و جو‎    ‏9‏ مهارت های برنامه ریزی‎    ‏9‏ مهارت های تعیین بودجه‎    ‏9‏ مهارت های مدیریت پروژه‎    ‏10‏ مهارت های کپی رایتینگ و تولید محتوا‎    ‏10‏ مهارت های تحلیلی‎    ‏10‏ مهارت های ارتباطی‎    ‏10‏ مهارت های فنی بازاریابی اینترنتی‎    ‏11‏ مهم ترین مهارت: مثل مشتری فکر کنید‎    ‏11‏ مدل ارتباط بازاریابی سنتی و اینترنتی‎‏:‏    ‏11‏ مدل هفت آی‎‏:‏    ‏12‏ مزایای بازاریابی اینترنتی‎    ‏12‏ ‎● ‎مدل های تجاری و اشکال مختلف آن‎    ‏14‏ ‎● ‎مزایا‎    ‏14‏ ‎● ‎محدودیت ها‎    ‏15‏ ‎● ‎اقدامات امنیتی‎    ‏15‏ ‎● ‎تاثیرات بر صنایع مختلف‎    ‏16‏ ‎● ‎اقدامات اخیر‎    ‏16‏ نقش‎ CRM ‎در بازاریابی    ‏17‏ مقدمه‎:‎    ‏17‏ نیروی کالای تازه وارد ها    ‏18‏ مولفه های تشکیل دهنده مدیریت ارتباط با مشتریان‎:‎    ‏18‏ CRMبه عنوان پارادایم جدید در بازاریابی‎:‎    ‏19‏ مدیریت ارتباطات با مشتریان چیست‎ :‎    ‏19‏ جدول 1-تفاوت بازاریابی سنتی و‎ CRM    ‏20‏ تعاریف ارائه شده در خصوص ‏CRM:‎    ‏20‏ دلایل شکل گیری‎ CRM:‎    ‏21‏ اهداف‎ CRM:‎    ‏22‏ پیش نیاز های‎ CRM:‎    ‏22‏ مزایای‎ CRM:‎    ‏23‏ وظایف مدیریت ارتباط با مشتریان‎:‎    ‏23‏ ‎1-‎شناسائی مشتری‎:‎    ‏23‏ ‎2-‎تفکیک مشتریان از یکدیگر‎:‎    ‏23‏ ‎3-‎تعامل با مشتری‎:‎    ‏24‏ ‎4-‎شخصی سازی‎:‎    ‏24‏ تاثیر‎ IT ‎بر وظایف‎ CRM:‎    ‏24‏ ارائه مدل مفهومی‎ CRM:‎    ‏25‏ نرم افزار های‎ CRM :‎    ‏26‏ مزایای مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی‎:‎    ‏27‏ مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی‎:‎    ‏27‏ ویژگی های سیستم مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی‎:‎    ‏27‏ مدیریت ارتباط با مشتری مشارکتی‎:‎    ‏28‏ عوامل درونی که در طراحی و اجرای‎ CRM ‎تاثیر می گذارند‎  :‎    ‏28‏ ائتلاف چند کاناله    ‏29‏ عوامل چند کاناله شامل‎ :‎    ‏30‏ نیروی انسانی و مدیریت    ‏30‏ فن آوری    ‏31‏ عوامل خارجی موثر در موفقیت‎ CRM    ‏31‏ انتظارات ارتباط    ‏32‏ ادراک ارتباط    ‏32‏ نتیجه گیری‎:‎    ‏32‏ بازاریابی در بانک ‏    ‏33‏ بانکداری ایرانی و بانکداری بین‌المللی ‏    ‏35‏   فصل دوم:اهمیت بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداری    ‏42‏ در بازاریابی چهار عامل اصلی ذیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند‎:‎    ‏43‏   فصل سوم:عوامل تاثیر گذار در حفظ و جذب مشتریان یک بانک ‏    ‏46‏ مقدمه    ‏47‏ اهم سوالات تحقیق    ‏47‏ روش تحقیق ‏    ‏48‏ چارچوب نظری تحقیق    ‏49‏ محور دوم- احیای مشتریان از دست رفته    ‏49‏ جدول شماره 1- میانگین رتبه مهمترین عوامل مؤثر در وفادارسازی مشتریان بانک    ‏50‏ جدول شماره 2- میانگین رتبه مهمترین عوامل در از دست دادن مشتریان    ‏51‏ جدول شماره 3- میانگین رتبه مهمترین عوامل در انتخاب یک بانک توسط مشتریان و جذب مشتری ‏جدید    ‏52‏ اهم نتایج    ‏53‏ اهم پیشنهادات    ‏55‏   فصل چهارم:بازاریابی عصبی و نقش آن در بانکداری نوین    ‏56‏ ویژگی های نورومارکتینگ‎:‎    ‏57‏ مدیریت برند و مغز انسان (نوروبرندینگ)‏    ‏59‏ وفاداری به یک نام تجاری‎    ‏60‏ نورومارکتینگ و بانکداری‎:‎    ‏61‏ فصل پنجم:نقش بازاریابی درفضای پیچیده رقابتی بانکهای ایران ‏    ‏62‏ بازاریابی یا لزوم نگرش نو درشبکه بانکی    ‏64‏   فصل ششم:روش های نوین مشتری مداری و بازاریابی علمی در بانکداری ایران ‏    ‏70‏ بعضی قواعد و اصول کلی که بانک ها ملزم به رعایت آن هستند عبارتند از‎:‎    ‏72‏   فصل هفتم:بازاریابی خدمات بانكداری الكترونیكی در ایران    ‏73‏ بازاریابی خدمات بانكداری الكترونیكی در ایران    ‏74‏ شکل(4)‏    ‏75‏ تجزیه و تحلیل ‏SWOT‏ 7  :‏    ‏75‏ خدمات الكترونیكی(از جمله خدمات بانكداری الكترونیكی)‏    ‏76‏ راهكارها:‏    ‏76‏ چالش ها:          ‏    ‏78‏ نتیجه‎‎گیری : ‏    ‏79‏ فهرست منابع و مآخذ:‏    ‏80‏ منابع فارسی:‏    ‏80‏ منابع لاتین:‏    ‏81‏  
 • پاورپوینت سوالات مطالعات نهم بخش جغرافیا
 • پاورپوینت سوالات مطالعات نهم بخش جغرافیا دانلود دانلود پاورپوینت آموزش مطالعات نهم متوسطه مبحث سوالات بخش جغرافیا در قالب 24 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       مقدمه: درس 7 1-…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی 47 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی 47 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه عدم تقارن اطلاعاتی مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی پیشینه داخلی عدم تقارن اطلاعاتی پیشینه خارجی عدم تقارن اطلاعاتی…

 • پاورپوينت مجتمع مسکونی شهدای سوم خرداد ناجا
 • پاورپوينت مجتمع مسکونی شهدای سوم خرداد ناجا پاورپوينت مجتمع مسکونی پاور پوینت مجتمع مسکونی شهدای ناجا پاورپوينت مجتمع مسکونی شهدای سوم خرداد ناجا پاورپوینت شهدای سوم خرداد ناجا دانلود پاورپوينت مجتمع مسکونی شهدای سوم خرداد ناجا دانلود پاورپوینت در مورد…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد زناشویی 47 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد زناشویی 47 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه تعهد زناشویی مبانی نظری تعهد زناشویی پیشینه تحقیق تعهد زناشویی پیشینه داخلی تعهد زناشویی پیشینه خارجی تعهد زناشویی پیشینه پژوهش تعهد زناشویی پیشینه نظری…

 • پاورپوينت نگرش اسلامی یا الگوی قرانی به فساد
 • پاورپوينت نگرش اسلامی یا الگوی قرانی به فساد دانلود پاورپوینت نگرش اسلامی یا الگوی قرانی به فساد پاورپوینت تحقیق نگرش اسلامی یا الگوی قرانی به فساد پاورپوینت مقاله نگرش اسلامی یا الگوی قرانی به فساد پاورپوینت در مورد پاورپوينت نگرش…

 • دانلودکار آموزي شیمی طرح تزريق گاز امتزاجي رامشير
 • دانلودکار آموزي شیمی طرح تزريق گاز امتزاجي رامشير کلمات کلیدی : دانلودکار آموزي شیمی طرح تزريق گاز امتزاجي رامشير دانلود نام فایل : کار آموزي شیمی طرح تزريق گاز امتزاجي رامشير فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 65 حجم :…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *