بررسی اثرات برنامه های جهاد کشاورزی بر مهاجرت روستاییان (آپدیت شده)

بررسی اثرات برنامه های جهاد کشاورزی بر مهاجرت روستاییان (آپدیت شده) توسعه روستایی مهاجرت روستاییان اثرات برنامه های جهاد کشاورزی بر مهاجرت دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد توسعه روستایی دانلود پایان نامه ارشد توسعه روستایی بررسی اثرات برنامه های جهاد کشاورزی بر مهاجرت روستاییان علل مهاجرت

دانلود

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی بررسی اثرات برنامه های جهاد کشاورزی بر مهاجرت روستاییان (نسخه آپدیت شده با 240 صفحه)   *آپدیت جدید: ضمیمه شدن پرسشنامه   چكیده :  مطالعات روستایی از دیرباز مورد توجه پژوهشگران متعددی از جمله جامعه شناسان، جغرافی دانان و اقتصاد دانان بوده است و هریک با ملاک های خود به روستا و مسایل آن نگریسته اند. مهاجرت از نقاط روستایی به شهرها و از نقاط کمتر توسعه یافته به نقاط توسعه یافته تر مشکلات خاصی ایجاد کرده و در بسیاری از کشورها«پدیده مهاجرت» تبدیل به «مشل مهاجرت» شده است [11]. حال این سؤال پیش می آید که آیا با ارائه امکانات و خدمات بهتر به روستائیان و توجه به مبدا (روستا) مهاجرت سیر نزولی خواهد گرفت یا خیر؟   حال این سئوال پیش می آید كه آیا  با ارائه امكانات وخدمات بهتر به روستائیان وتوجه به مبدا (روستا) مهاجرت سیرنزولی خواهد گرفت یا خیر؟عمران وتوسعه پدیده پیچیده ای است كه دلالت بر یك مفهوم كلی می كند كه خود ممكن است به عنوان رشد اقتصادی تفهیم گردد ویك مفهوم كیفی كه خود میتواند به عنوان ایده خوشبختی وسعادت ورفاه عمومی مردم روستاها ارائه شود.رشد اقتصادی پدیده ای است كه بوسیله افزایش درامد ملی ودرآمد سرانه قابل اندازه گیری است. افزایش درآمد سرانه رفاه وخوشبختی مردم را درپی دارد كه ارتقاء مردم به استاندارد زندگی بالاتری شاخصه آن است. استاندارد زندگی هم یك تصور پیچیده ای است كه اندازه گیری كمی ان مشكل است وشامل عوامل متعدد و  مختلفی از قبیل سطح برخورداری مردم از امكانات عمومی مانند غذا، لباس،مسكن،بهداشت،آموزش وپرورش تفریحات سالم امنیت واقناع روحی می باشد.   هدف عمران وتوسعه روستایی به موازات افزایش تولید ودرامد شامل توزیع عادلانه درامد،افزایش اشتغال ،بهداشت ومسكن بهتر، تغذیه بهتر برای همه روستائیان ،توسعه وتعمیم موقعیت های آموزشی برای همه تقویت امور اداره بوسیله خود روستائیان از طریق تعاون وتفاهم، ریشه كن كردن فقر روستایی واعتلای عدالت اجتماعی درسطح روستاها می باشد(عبدالحمید خان،1345)       کلمات کلیدی: توسعه روستایی مهاجرت روستاییان اثرات برنامه های جهاد کشاورزی بر مهاجرت     مقدمه: نتیجه نهایی مهاجرت از روستا به شهر نابودی کامل شکوفایی ملی و از دست دادن آزادی است چرا که انحطاط روستا به مثابه انحطاط تمدن است، تمدنی که ضامن قانون شهروند و حفظ حرمت آزادی انسان است (رولان ماسپتیول به نقل از پیتیه ، 1389، 44) .در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می آید. این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشکلاتی از جمله؛ بروز نابسامانی های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری ،  بیکاری و کم کاری ، کمبود فضای زیستی و آموزشی ، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار کشاورزی ، تخلیه روستاها و غیره را به وجود می آورند. طبق نظریه گزینشی بودن مهاجرت، در اولین فرصت ، بعضی از افراد مهاجرت را بر می گزینند و بعضی ماندن را، این امر بر حسب تصادف نیست. معمولاً مهاجر ویژگی هایی دارد که موجب می شود زمینه های رفتن یا ماندن را در مقایسه با آنهایی که می مانند، متفاوت ارزیابی کند (اوبرای، 1390: 82) .   بررسی های داخلی و خارجی که درباره مهاجرت به خصوص مهاجرت از روستا به شهر انجام شده، توافق دارند که تمایل و تصمیم گیری برای مهاجرت به سن و جنس و تحصیلات بستگی دارد. افراد 15 تا 30 ساله در جریان مهاجرت سهم عمده را دارند. طبق نتایج سر شماری 1375،بیشترین مهاجران زن و مرد در سنین 24-20 ساله (1320766نفر) قرار دارند،  همچنین در سرشماری یاد شده نسبت جنسی کل کشور 103 ونسبت جنسی مهاجران 123 گزارش شده است (مرکز آمار ایران، 1375) ، که نشان می دهد بیشترین مهاجران کشور را مردان تشکیل می دهند. مردان بیشتر برای کسب درآمد، دانش، اشتغال و غیره مکان اقامت خود را ترک می کنند.    از آنجا که اکثر مهاجران را جوانان جویای کار تشکیل می دهند، در نتیجه نوعی عدم تعادل (از نظر ساختار سنی) بین جمعیت شاغل در مناطق شهری (قطب مشاغل صنعتی و خدماتی) و مناطق روستایی (قطب مشاغل کشاورزی) پدید آمده است . این عدم تعادل به صورت سالخورده تر شدن جمعیت کشاورز ،و جوان تر شدن جمعیت شاغل در بخش های صنعت و خدمات جلوه گر می شود (رمضانیان،). تا چند دهه قبل، تصور می‌شد كه مهاجرت داخلی فرایندی طبیعی است كه كارگران اضافی به تدریج از بخش روستایی خارج می‌شوند تا نیروی كار مورد نیاز برای رشد صنعتی شهری را فراهم كنند. تصور می‌رفت كه این فرآیند از نظر اجتماعی مفید است زیرا فرض می‌شد منابع انسانی از مكان‌هایی كه تولید اجتماعی آنها اغلب صفر است به مكان‌هایی كه این تولید نهایی نه تنها مثبت بلكه در نتیجه تراكم سرمایه و پیشرفت تكنولوژی به سرعت در حال رشد است، جابه‌جا می‌شوند (تودارو، 1383، 284).   اما تجربه كشورهای در حال توسعه نشان داد كه نتایج به همین جا ختم نمی‌شود و مهاجرت بی رویه از روستا به شهر باعث ایجاد عدم تعادل‌های منطقه‌ای شدیدی می‌شود. این عدم تعادل‌ها با افزایش شدید عرضه نیروی كار در مقابل آهنگ كند رشد مشاغل شهری، باعث شد تا اقتصاددانان دیگر مهاجرت را «جریانی مفید و لازم برای حل مسأله تقاضای در حال رشد شهرها برای نیروی كار» ندانند. این اقتصاددانان حتی پا را از این نیز فراتر نهاده و معتقدند امروزه باید به پدیده مهاجرت به عنوان عامل اساسی و تقویت‌كننده پدیده «همه‌جا حاضر كارگر اضافی شهری» نگریست و می‌باید به عنوان نیرویی كه باعث تشدید مسائل جدی بیكاری شهری می‌شود، مورد مطالعه قرار گیرد.اما بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند كه اثرات مهاجرت در فرآیند توسعه شهری بسیار حادتر از تشدید بیكاری و كم‌كاری نیروی شهر است. این آثار به طور شدیدتر در رشد اقتصادی، خصوصیات رشد و به‌ویژه در توزیع درآمد خود را نمایان می‌سازد. در نتیجه شناخت خصوصیات مهاجران و عوامل تعیین‌كننده مهاجرت، برای درك بهتر ماهیت و خصوصیت توسعه و تدوین سیاست‌های مناسب برای تأثیرگذاری بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور مثال هرگونه سیاستی كه بر تشدید اختلاف بین درآمدهای روستایی و شهری اثرگذار باشد، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر جریان مهاجرت نیز اثرگذار خواهد بود.           فهرست مطالب   چكیده                   فصل اول –            مقدمه   –           مهاجرت كمك به جریان توسعه یا سدی در مقابل آن                                           –           بیان مسأله                                           –    مروری بر تأثیرات برنامه های عمرانی (-) در روند مهاجرت روستائیان  به شهرها             — برنامه اول عمران (-)           — برنامة دوم عمرانی (-)           — برنامة سوم عمرانی (-)           — برنامه چهارم عمرانی ( –  )      — برنامه پنجم عمرانی (-)            – : اهمیت موضوع                                 – : دلایل انتخاب موضوع                     – : تعاریف عملیاتی                                   — : روستا         — : مهاجرت      — : فعالیت های عمرانی                                      — : فعالیت های اقتصادی                                    — : واگذاری زمین در روستا                                 – : محدودة تحقیق  — : معرفی اجمال شهرستان كرج                            –: موفقیت شهرستان كرج                                    — : توسعه و رونق اقتصادی شهرستان كرج                — : جمعیت شهرستان كرج                                  — : وضعیت آب و هوای شهرستان كرج                   — : موقعیت ، حدود و جغرافیایی بخش اشتهارد .        — : منابع آب بخش اشتهارد                                           — : وضعیت آب و هوا                                       — : اسامی روستاها بخش اشتهارد .                         — : فعالیت اقتصادی روستائیان بخش اشتهارد            – : محدودیت های تحقیق                                        فصل دوم – : مقدمه                                       – : الگوی مهاجرت روستایی در ایران       — : مهاجرت دائمی        –:  مهاجرت فصلی                                           – : مهاجرت از بعد مرزهای سیاسی داخلی و خارجی          -: انگیزه مهاجرت داخلی                             – : برخی از علل مهاجرت روستا به شهر            — : عوامل اقتصادی                                           — : علل اجتماعی                                             — : علل طبیعی   — : خدمات عمرانی و زیر ساخت ها                       – : برخی دلایل استقرار بخشی روستائیان            — : اقتصادی      — : اجتماعی و روانی                                         – : انواع مهاجرت از بعد مكانی                                — : مهاجرت از روستا به شهر                               — : مهاجرت از روستا به روستا                             — : مهاجرت از شهر به روستا                               – : جایگاه امور زیربنایی در توسعه روستایی        – : تشكیل جهاد سازندگی و توجه به امور ها پس از انقلاب   –: وظایف و عملكرد جهاد در خصوص راه روستایی .  — : عملكرد جهاد سازندگی در خصوص آبرسانی         — : عملكرد جهاد در خصوص برق رسانی روستاها      – : رویكرد های اساسی وزارت جهاد سازندگی    — : توجه به اقشار فقیر روستایی                          — : توجه به زیرساخت های روستایی                     — : توجه به توسعه روستایی                               – : تاریخچه و روند مهاجرت روستائیان شهرها در ایران   – : ابعاد مهاجرت روستائیان به شهرها      — : بعد اول     — : بعد دوم     -: سؤالات تحقیق                            – : مبانی نظری تحقیق                       — : نظریه تفاوت ها یا نظریة جذب و دفع               –: نظریه دگرگونی و توسعه                                — : نظریه فایده هزینه                                       — : نظریة درآمد انتظاری                                    – : مطالعات پیشین                                  — :  سابقة تحقیق در خصوص مشاغل غیر كشاورزی ، ( صنایع روستایی و مهاجرت)                    — : سابقة تحقیق در خصوص فعالیت های عمرانی و مهاجرت                                      — : زمین و مهاجرت .                                        فصل سوم – : مقدمه                                       -: روش تحقیق و ابزار جمع آوری اطلاعات        -: ابزار جمع آوری اطلاعات                          – : اعتبار و روایی اندازه گیری               – : روش های جمع آوری اطلاعات                  — : روش پیمایشی        — : سند پژوهی  – : جامعة آماری و جمعیت نمونه                    – : تحلیل داده ها                              — : جدول        — : نمودار        — : نمودار برداری .                                         فصل چهارم – : مقدمه                                       – : توصیف و تحلیل داده ها                          — : شهرك صنعتی و اشتغال و مهاجرت                    — : هیأت  نفره اشتغال و مهاجرت                                  — : دامداران اشتغال و مهاجرت                             — : تسهیلات و امكانات روستایی و مهاجرت               فصل پنجم – : نتیجه گیری                                — : شهرك صنعتی ، اشتعال و مهاجرت                    —  : هیأت  نفره اشتغال و مهاجرت                       — : دامداران اشتغال و مهاجرت                             — : فعالیت های عمرانی و تسهیلات روستایی و مهاجرت    – : پیشنهادات                                 — : پیشنهادات در خصوص شهرك صنعتی و مهاجرت   — : پیشنهادات در خصوص هیأت  نفره ومهاجرت      — : یشنهادات در خصوص دامداران و مهاجرت           — : پیشنهادات در خصوص عمران و تسهیلات روستایی و مهاجرت        پیوستها                  
 • پاورپوینت بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
 • پاورپوینت بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تفاوت گات با WTO مهم ترین اهداف WTO الزامات عضویت در WTO گزارش جامع تجاری ضرورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی…

 • فصل دوم پایان نامه مهارت های اجتماعی
 • فصل دوم پایان نامه مهارت های اجتماعی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مهارت های اجتماعی مبانی نظری مهارت های اجتماعی پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی پیشینه داخلی مهارت های اجتماعی پیشینه خارجی مهارت های اجتماعی پیشینه پژوهش مهارت…

 • پاورپوينت تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟
 • پاورپوينت تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟ پاورپوينت تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟ حسابداری از استهلاک چیست؟ پاورپوينت در مورد تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟ تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟ دانلود پاورپوينت در مورد تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟ پاورپوينت حسابداری…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل بروز فساد اداری
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل بروز فساد اداری عوامل بروز فساد اداری علل بروز فساد اداری عوامل بروز فساد اداری از دید اسلام دلایل بروز فساد اداری عوامل اقتصادی بروز فساد اداری عوامل موثر در بروز فساد اداری مبانی…

 • پاورپوینت تکنیک های سوء استفاده و تقلب رایانه ای(فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری مرادی و بیات)
 • پاورپوینت تکنیک های سوء استفاده و تقلب رایانه ای(فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری مرادی و بیات) پاورپوینت فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان تکنیک های سوء استفاده و…

 • پاورپوینت آشنایی با مسجد شیخ لطف الله
 • پاورپوینت آشنایی با مسجد شیخ لطف الله پاورپوینت آشنایی با مسجد شیخ لطف الله تاریخچه مسجد شیخ لطف‌الله محراب مسجد شیخ لطف‌الله تزئینات کاشی‌کاری ویژگی‌های مسجد شیخ لطف‌الله تصاویری از مسجد شیخ لطف‌الله دانلود مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت آشنایی با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *