بررسی تاثیرات نحوه مدیریت بر عملكرد کارمندان (آپدیت شده)

بررسی تاثیرات نحوه مدیریت بر عملكرد کارمندان (آپدیت شده) تعهد سازمانی افزایش بهبود سازمانی تاثیر چگونگی مدیریت بر عملكرد كاركنان بررسی تاثیرات نحوه مدیریت بر عملكرد کارمندان بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنان دانلود پایان نامه مدیریت دانلود پایان نامه رشته مدیریت

دانلود

دانلود پایان نامه رشته مدیریت بررسی تاثیرات نحوه مدیریت بر عملكرد کارمندان (بصورت جامع و کامل در قالب 184 صفحه) آپدیت شد:اضافه شدن 54 صفحه ورد بصورت رایگان:) برای تشریح فصل دوم  در قسمت مدیریت موفق و تاثیرش بر عملکرد کارکنان   چکیده: مولفه های جز دستمزد وجود دارند كه نیروی كار برتر را حفظ می كند عاملی دیگری جزء بهای نازل كالا نیز وجود دارند كه مشتریان خود را حفظ می نمایند همچنین در توسعه و اقتصاد كشور به جزء ثروت و منابع موجود در آن عوامل وجود دارند كه پیشرفت را تضمین می كند. چه بسا كشورهایی كه با در دست داشتن معادن، منابع مختلف از جمله كشور های با درآمد كم و اقتصاد ضعیف تك محصولی به شمار می روند و كشورهای كه با فقر منابع طبیعی دارای اقتصادی كار آمد و تاثیر گذار می باشند و البته فاكتور اصلی و مهم دیگری به نام مدیریت نیز به كمك می آید.   مدیریتی، یك مدیریت صحیح محسوب می شود كه یك مدیریت موثر می باشد. مدیریت موثر جزء منابع اصلی توسعه ملتها شده است و مهمترین منابع لازم برای توسعه ملتها است. اعمال مدیریت توسط مدیر در موفقیعت یك سازمان نقش بسزایی دارد هر چه سازمان پیچیده تر باشد نقش مدیریت دشوار تر خواهد شد. مدیریت یعنی تصمیم گیری در زمان مناسب با افراد مناسب در جای كه فعالیت در آن جریان دارد.مدیران موثر، رهبران موثری هستند كه با اعمال مدیریت اصلی و كار آمد خود می تواند نقش به سزایی در جامعه از طریق مشاركت در صنایع و ارائه خدمت مطلوب ایفاء نمایند و مدیران موثر و موفق مدیرانی هستند كه ملبس به جامعه علم و تجربه باشند دیگر زمان آن كه مدیر در یك برج بلند و لوكس بنشیند و از راه دور كنترل و دستور دهد سپری گردیده است حال زمان آن فرا رسیده است.      واژگان کلیدی: تعهد سازمانی افزایش بهبود سازمانی تاثیر چگونگی مدیریت بر عملكرد كاركنان       مقدمه: تعهد سازمانی عامل بسیار مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل می باشد تعهد و پایبندی مانند رضایت شغلی، دو نگرش کلی نزدیک به هم و در ارتباط با هم می باشند که به رفتارهای مهمی در سازمان می انجامد بسیاری از این رفتارها در جهت افزایش بهبود سازمانی بوده و باعث پیشرفت و ترقی سازمان می شوند. نظم در کار، مشارکت در امور مختلف سازمان، پذیرش مسئولیت، عدم ترک کار و عدم غیبت از جمله عوامل و پیامدهای مثبت تعهد بالا می باشد که این پیامدها در جهت بهبود و پیشرفت سازمان نقش اساسی دارند. چرا که کارمندانی که رفتارهای فوق را بروز دهند مدت زمان طولانی در سازمان می مانند و همچنین تلاش بیشتری را در راه موفقیت سازمان می نماید. همچنین تعهد سازمانی علاوه بر اثرات بالقوه و جدی که بر عملکرد سازمان دارد می تواند پیشگویی کننده مهمی برای اثر بخشی و کارایی سازمان باشد. لذا نادیده گرفتن آن برای سازمان زیانبار بوده و هزینه های زیادی را نیز به دنبال خواهد داشت.             فهرست مطالب فصل اول:کلیات تحقیق.. ۱ مقدمه: ۲ فرضیه های تحقیق: ۵ هدف تحقیق: ۵ ضرورت تحقیق.. ۷ محدودیت ها و مشکلات تحقیق.. ۸ تعریف واژه ها و اصطلاحات: ۹   فصل دوم: ادبیات موضوع.. ۱۱ تاریخچه موضوع.. ۱۲ مدیریت در دوران باستان.. ۱۲ تعریف مدیریت: ۱۴ اهمیت مدیریت:. ۱۵ مدیر و مدیریت موفق و موثر: ۱۵ سطوح مدیریت: ۱۶ مهارتها ی مدیریتی:. ۱۷ نقش های مدیریتی:: ۱۹ مدیریت مشارکتی: ۲۱ فلسفه مدیریت مشارکتی: ۲۲ پیش نیازهای نظام مشارکت: ۲۲ مزایای حاصل از مدیریت مشارکتی: ۲۴ محدودیت های مدیریت مشارکتی: ۲۵ انواع برنامه های مدیریت مشارکتی: ۲۶ ۱- نظام پیشنهادها: ۲۶ مراحل پیاده سازی نظام پیشنهادها: ۲۸ ۲-نظام مدیریت کیفیت جامع: ۲۹ ارکان مدیریت کیفیت جامع: ۳۰ فلسفه ادوارد(دمینک). ۳۱ ۳-گروه های کنترل کیفی: ۳۲ پیش فرض ها وفلسفه کنترل کیفی: ۳۳ چگونگی شکل گیری گروه کنترل کیفی تاثیر اهداف آن.. ۳۴ ۴- تیم های خودگردان: ۳۵ ۵- طراحی های مالکیت کارکنان.. ۳۶ ۶- مدیریت بر مبنای هدف.. ۳۶ ۷- دیگر برنامه های مدیریت مشارکتی.. ۳۷ مدیریت منابع انسانی.. ۳۸ وظایف مدیریت منابع انسانی.. ۳۹ برنامه ریزی منابع انسانی: ۳۹ برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمند یابی و گزینش. ۴۰ استخدام: ۴۰ ۲- آموزش و توسعه نیروی انسانی.. ۴۱ ۳- نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی.. ۴۳ ۴- نظام جبران خدمات و انگیزه. ۴۵ اهداف: ۴۶ ۵- برنامه ریزی و پرورش مسیر پیشرفت شغلی.. ۴۷ ۶- بهبود ارتباطات منایع انسانی: ۴۸ عناصر فراگرد ارتباطات.. ۴۹ عناصر فرستنده یا منبع خبر. ۴۹ به رمز تبدیل نمودن و خارج ساختن از رمز. ۴۹ دریافت کننده: ۴۹ بازخور: ۵۰ موانع ارتباطات موثر: ۵۰ اثرهای دراکی.. ۵۰ مفاهیم کلمات.. ۵۱ تفاوت در سطح سازمانی.. ۵۱ دیگر موارد: ۵۲ موارد دیگر در مورد ارتباطات: ۵۳ ۷- نظام ایمنی و سلامتی کارکنان: ۵۴ نظام حقوق و مزایا ۵۷ شرح شغل: ۵۷ روش طبقه بندی. ۵۸ نظریه های متداول در زمینه حقوق و دستمزد. ۵۹ ۱- نظریه عرضه و تقاضا ۵۹ ۲- نظریه هزینه زندگی.. ۵۹ ۳- نظریه قدرت پرداخت… ۶۰ ۴- نظریه کارائی.. ۶۰ الف- روش های تعیین مزد کاران انفرادی.. ۶۲ ۱- روش کار مزدی تکه کاری.. ۶۲ ۲-روش پرداخت بر مبنای استانداردها: ۶۲ ب: روش های مزد کارانه گروهی.. ۶۳ ج: روش های تعیین مزد کارانه سازمانی: ۶۳ د: طرح های تشویقی سرپرستان.. ۶۴ رهبری اثر بخش… ۶۶ هر سربازی حق دارد یک فرمانده لایق داشته باشد.. ۶۶ رهبری.. ۶۶ منظور از  رهبری و  ویژگی های آن.. ۶۷ فرق رهبری با مدیریت… ۶۸ منابع قدرت رهبری.. ۶۹ وظایف رهبری.. ۷۰ ویژگی های یک رهبر موثر. ۷۱ سبک های عمده رهبری.. ۷۳ سبک رهبری اثر بخش از دیدگاه فیدلر: ۷۳ نظریه سبک رهبری رینسیس لیکرت.. ۷۴ مدل شبکه رهبری یا سبک سنجش رهبری.. ۷۵ (۱-۱) مدیریت ضعیف… ۷۶ (۱-۹) مدیریت وظیفه مدار: ۷۶ تحلیلی در زمینه اثر بخشی رهبری سازمانی : ۷۷ انگیزش: ۷۹ تعریف انگیزش: ۷۹ تئوریهای انگیزش: ۸۰ تئوری سلسله مواتب نیازهای مازلو: ۸۰ تئوری دو عاملی هرزبرگ: ۸۲ تئوری های نیازهای زیستی و تعلق و رشد: ۸۳ تئوری انتظار روم. ۸۳ تئوری برابری.. ۸۴ تئوری تقویت انگیزش… ۸۴ مدیریت و انگیزش… ۸۶ شکاف وابستگی: ۸۷ اندازه گیری میزان بهره وری: ۸۷ پنج مرحله برای کامیابی.. ۸۸   فصل سوم: روش تحقیق.. ۸۹ فرضیات.. ۹۰ تعریف فرضیه: ۹۰ فرضیه های این تحقیق.. ۹۰ جامعه آماری و نمونه گیری: ۹۲ تعریف جامعه آماری.. ۹۲ جامعه آماری این تحقیق: ۹۳ تعریف نمونه گیری: ۹۳ انواع نمونه گیری: ۹۴ نمونه گیری این تحقیق.. ۹۵ روش های تحقیق.. ۹۵ تعریف روش تحقیق.. ۹۵ انواع روش های تحقیق.. ۹۶ روش بکار گرفته شده در این تحقیق.. ۹۹ روش های جمع آوری اطلاعات.. ۹۹ مشاهده. ۱۰۰ پرسشنامه. ۱۰۰ مصاحبه. ۱۰۱ روش آماری: ۱۰۱ سیستم کتابداری: ۱۰۱ روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق.. ۱۰۱   فصل چهارم: ۱۰۶ تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۱۰۶ تجزیه و تحلیل فرضیه ها با جدول فراوانی و رسم نمودار ستونی.. ۱۰۷ تجزیه و تحلیل فرضیه اول: ۱۰۷ تجزیه و تحلیل فرضیه دوم. ۱۰۸ تجزیه و تحلیل فرضیه سوم. ۱۰۹ تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم. ۱۱۰ تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم. ۱۱۱   فصل پنجم:نتیجه گیری.. ۱۱۲ نتایج این تحقیق.. ۱۱۳ نتیجه فرضیه اول: ۱۱۳ نتیجه فرضیه دوم. ۱۱۴ نتیجه فرضیه سوم. ۱۱۵ نتیجه فرضیه چهارم. ۱۱۶ نتیجه فرضیه پنجم. ۱۱۷ ارائه پیشنهادات : ۱۱۸ منابع و مأخذ: ۱۲۵ پیوست: ۱۲۶ منابع و مأخذ:   آپدیت شد:اضافه شدن 54 صفحه ورد بصورت رایگان:) برای تشریح فصل دوم  در قسمت مدیریت موفق و تاثیرش بر عملکرد کارکنان
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزیابی عملکرد 59 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزیابی عملکرد 59 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه ارزیابی عملکرد مبانی نظری ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد پیشینه داخلی ارزیابی عملکرد پیشینه خارجی ارزیابی عملکرد پیشینه پژوهش ارزیابی عملکرد پیشینه نظری…

 • معرفی کامل سازمان امور مالیاتی
 • معرفی کامل سازمان امور مالیاتی تحقیق درباره سازمان امور مالیاتی تحقیق در مورد سازمان امور مالیاتی تحقیق در مورد سازمان امور مالیاتی کشور مقاله سازمان امور مالیاتی تحقیق سازمان امور مالیاتی تحقیق درباره سازمان امور مالیاتی مقاله در مورد سازمان…

 • تزیینات معماری در فضای مسکونی قدیم
 • تزیینات معماری در فضای مسکونی قدیم طراحی معماری قاجار تزئینات دوره قاجار تزئینات معماری دوره قاجار خانه های دوره قاجار خصوصیات معماری دوره قاجار معماری دوره پهلوی معماری دوره پهلوی اول معماری دوره ی پهلوی اول تزئینات معماری دوره اول…

 • دانلود تحقیق سرمایه گذاری نهادی و صندوق های سرمایه گذاری مشترک با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق سرمایه گذاری نهادی و صندوق های سرمایه گذاری مشترک با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی سرمایه گذاری نهادی و صندوق های سرمایه گذاری مشترک با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و…

 • دانلود تحقیق سرمایه و وجه نقد آزاد با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق سرمایه و وجه نقد آزاد با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی سرمایه و وجه نقد آزاد با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد  …

 • بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از تعمیم برند
 • بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از تعمیم برند ارزش ویژه برند محصولات لبنی پگاه ارزش ویژه برند در محصولات لبنی پگاه رابطه ارزش ویژه برند با تعمیم برند بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *