بررسی تطبیقی نکاح و طلاق در فقه امامیه و حنفیه

بررسی تطبیقی نکاح و طلاق در فقه امامیه و حنفیه نکاح در فقه حنفی نکاح در فقه امامیه شرایط نکاح در فقه حنفی نکاح فقه حنفی عقد نکاح در قانون مدنی ایران طلاق در قانون مدنی ایران حق طلاق در قانون مدنی طلاق در فقه امامیه طلاق در فقه شیعه طلاق در فقه حنفیه طلاق فقه حنفی پایان نامه نکاح پایان نامه طلاق

دانلود

موضوع نکاح و طلاق یکی از مباحث احوال شخصیه است که نیازمند تفحص و بررسی تطبیقی است. در این پژوهش سعی بر ارائه گزارشی مفصل، همراه با استناد به منابع اصلی، در خصوص مواضع اشتراکی و اختلافی بین فقه حنفی و امامیه است. در این پژوهش سعی بر بررسی این مطالب در جهت یافت نقاط مشترک و نیز تبیین مواضع اختلاف، برای تبین هدف والاتر که همانا تقریب بین مذاهب اسلامی است، می‌باشد.     خانواده یک نظام اجتماعی است که رسما در همه جوامع پذیرفته شده و توسعه یافته است. ازدواج پیامدهای حقوقی و واجباتی در پی دارد که احترام متقابل زوجین، درک تکالیف متقابل ایشان، اعتقاد به زندگی مشترک و پایبندی به وظایف زناشویی و … از جمله این پیامدها است. در صورتی که زوجین درک صحیح و کاملی از زندگی مشترک نداشته باشند، پای تفرقه و جدایی به میان می‌آید.       باتوجه به اشتراکات دینی و مذهبی که در خصوص احوال شخصیه و نیز مراودات و روابط اجتماعی بین حنفیان کشور و اکثریت امامیه وجود دارد و نیز وجود اختلافات مذهبی و تفاوت‌های نسبی در احوال شخصیه بین فقه و حقوق امامیه و حنفیه(که قانون آن را به رسمیت شناخته است) اهمیت موضوع مشخص است. زیرا در مقام ابتلا و عمل به مفاد مواد راجع به احوال شخصیه، زمانی امکان تصمیم‌گیری وجود دارد که بررسی تطبیقی و مقارنه فقهی بین مذاهب صورت گیرد. موارد مشترک دو قانون و افتراقات آن معین و احصا شود.                فهرست مطالب مقدمه    6 ا: بیان مساله    6 ب: اهداف پژوهش    7 ج: سوالات پژوهش    7 د: فرضیه‌های پژوهش    7 ه: پیشینه پژوهش    8 و: جنبه نوآوری پژوهش    8 ز: روش گردآوری مطالب    9     فصل اول: اشتراکات مبحث نکاح    10 مبحث اول: ایجاب و قبول    11 گفتار اول: اصل ایجاب و قبول    11 گفتار دوم: الفاظ ایجاب و قبول    13 گفتار سوم: تقدم قبول بر ایجاب    15 مبحث دوم: تنجز عقد    15 مبحث سوم: شروط متعاقدین عقد نکاح    19 مبحث چهارم: شروط زوجه بر زوج و شروط زوج بر زوجه    21 مبحث پنجم: دعوی ازدواج    22 مبحث ششم: محرمات نکاح    23 گفتار اول: ازدواج با محارم    23 ا: محارم نسبی    23 ب: محارم سببی(مصاهری)    25 ج: محارم رضائی    26 گفتار دوم: دیگر اسباب حرمت نکاح    28 ا: وطی به شبهه    28 ب: جمع بین محارم    29 ج: نکاح با فرزند حاصل از زنا    31 د: تعدد زوجات    31 ه: حرمت نکاح با اهل کتاب    33 و: حرمت نکاح در زمان عده    36 مبحث هفتم: ولایت در نکاح    37 مبحث هشتم: مهر    44 گفتار اول: شرایط مهریه    45 ا: مالیت داشتن    45 ب: معلوم بودن    46 ج: دیگر شرایط    48 گفتار دوم: موارد ثبوت مهرالمثل    49 گفتار سوم: شرط تعجیل و یا تاجیل مهر    52 گفتار چهارم: حق حبس در مهر    53 گفتار پنجم: طلاق قبل از دخول    55 خلاصه فصل اول    57     فصل دوم: اختلافات مبحث نکاح    59 مبحث اول: ایجاب و قبول    60 گفتار اول: لغت شناسی ایجاب و قبول    60 ا: الفاظ ایجاب و قبول    60 ب: ماضی بودن    61 ج: به لفظ عربی بودن    62 گفتار دوم: فوریت در قبول    62 گفتار سوم: کتابت ایجاب و  قبول    64 مبحث دوم: شهود عقد    64 گفتار اول: ضرورت حضور شاهد    64 ب) تعدد    66 ج) شرط سماع    66 د) شرط عدالت    67 مبحث سوم: شروط عاقدین    67 گفتار اول: اکراه در عقد    67 گفتار دوم: وقوع عقد به نحو هزل    69 گفتار سوم ازدواج سفیه    70 گفتار چهارم: بلوغ    71 ا: علائم بلوغ    71 ب: سن بلوغ    71 مبحث چهارم: شروط طلاق در عقد نکاح    72 مبحث پنجم: ادعای زوجیت    73 مبحث ششم: محرمات نکاح    73 گفتار اول: نکاح دختر زوجه    73 گفتار دوم: جمع بین محارم    74 گفتار سوم: نشر حرمت به وسیله زنا    78 گفتار چهارم: عدد زوجات    79 گفتار پنجم: حرمت لعان    80 گفتار ششم: تعداد طلاق    81 گفتار هفتم: حرمت رضاعی    84 ا: لبن حاصل ناشی از وطی شرعی یا غیر شرعی؟    84 ج: میزان لبن    85 گفتار هشتم: نکاح در عده    86 گفتار نهم: نکاح در زمان احرام    87 مبحث هفتم: ولایت در نکاح    88 گفتار اول: ولایت بر بالغه رشیده    88 گفتار دوم: ولایت بر صغیر و مجنون و سفیه    89 گفتار سوم: تزویج بدون مهر صغیر    89 مبحث هشتم: کفائت    89 مبحث نهم: عیوب    90 اـ۱: مصداق وقوع عنن    91 اـ ۲: نیاز به صیغه طلاق    91 ا ـ۳: مهریه در زمان طلاق به دلیل عنن    91 مبحث دهم: خیار شرط در نکاح    92 مبحث یازدهم: مهر    93 گفتار اول: میزان مهر    94 گفتار دوم: ازدواج بدون مهر    95 گفتار سوم: تعجیل یا تاجیل    96 گفتار چهارم: شرط مقداری از مهر برای پدر زوجه    96 گفتار پنجم: پدر و مهریه فرزند صغیر    97 خلاصه فصل    98     فصل سوم: اشتراکات مبحث طلاق    99 مقدمه    100 مبحث اول: شروط طلاق    100 گفتار اول:شرایط مطلق    100 گفتار دوم: طلاق ولی    102 گفتار سوم: طلاق سفیه    103 گفتار چهارم: شرایط مطلقه    104 گفتار پنجم: حضور شاهد    105 مبحث دوم:انواع طلاق    106 گفتار اول: طلاق رجعی    107 گفتار دوم: طلاق بائن    108 ب: انواع طلاق بائن    109 ج: طلاق خلع    109 ج ـ۱: میزان مهر    111 ج ـ۲: عوض خلع    111 ج ـ۳ : شرایط زوجه مخالعه    112 ج ـ۴: شروط زوجه مخالع    113 ج ـ۵: نحوه رجوع    114 مبحث سوم: اشتباه در عدد طلاق    115 مبحث چهارم: عده    115 گفتار اول: وجوب عده    116 گفتار دوم: مدت عده    116     فصل چهارم: افتراقات مبحث طلاق    119 مقدمه    119 مبحث اول: شرایط طالق    120 گفتار اول: اختیار    120 گفتار دوم: قصد    121 گفتار سوم: طلاق بالغ مجنون    121 مبحث دوم: شرایط مطلقه    122 مبحث سوم: صیغه طلاق    123 مبحث چهارم: انواع طلاق    124 گفتار اول: طلاق یائسه    124 گفتار دوم: طلاق خلع    124 ا: طرف کراهت؟    124 ب: عوض خلع    126 ب ـ۱: از جانب اجنبی    126 ب ـ۲: ما لا یملک    126 ج: صیغه خلع    127 مبحث پنجم: عده    128 گفتار اول: عده خلو    128 گفتار دوم: عده سقط جنین    129 گفتار سوم: عده مدخوله قبل تسع(۹سالگی)    129 گفتارچهارم: عده زن حائض مضطربه    129 خلاصه فصل    130 نتایج پژوهش و پیشنهادات:    131 فهرست منابع و ماخذ    134
 • دانلود پاورپوینت الگوی مطلوب حکمرانی و توسعه در ورزش
 • دانلود پاورپوینت الگوی مطلوب حکمرانی و توسعه در ورزش دانلود دانلود پاورپوینت الگوی مطلوب حکمرانی و توسعه در ورزش جهت رشته مدیریت در 12 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

 • پروتکل درمانی کاهش علایم افسردگی اساسی مبتنی بر پردازش اطلاعات
 • پروتکل درمانی کاهش علایم افسردگی اساسی مبتنی بر پردازش اطلاعات کلمات کلیدی : پروتکل درمانی افسردگی خرید پروتکل درمانی افسردگی پروتکل درمانی افسردگی اساسی پروتکل درمانی کاهش علایم افسردگی اساسی دانلود و خرید پروتکل درمانی کاهش علایم افسردگی اساسی کاهش…

 • خرید دین در نظام بانکداری اسلامی
 • خرید دین در نظام بانکداری اسلامی ماهیت خرید دین خرید دین در فقه امامیه وضعیت حقوقی خرید دین کاربرد خرید دین در معاملات بانکی خرید دین در بانکداری اسلامی دانلود خرید دین که امروزه یکی از منابع تأمین اعتبار در…

 • پرسشنامه استاندارد تعیین وضعیت امنیت شغلی محقق ساخته شده
 • پرسشنامه استاندارد تعیین وضعیت امنیت شغلی محقق ساخته شده پرسشنامه نقش امنیت شغلی دانلود پرسشنامه نقش امنیت شغلی پرسشنامه نقش امنیت شغلی بر اعتماد سازمانی پرسشنامه تاثیر امنیت شغلی بر نتایج کار سازمانی مولفه های امنیت شغلی پرسشنامه نگرش مدیران…

 • دانلود تحقیق درباره شخصیت افراد و دیدگاه های مرتبط با صفات شخصیت ها  word
 • دانلود تحقیق درباره شخصیت افراد و دیدگاه های مرتبط با صفات شخصیت ها  word دانلود هدف از این تحقیق بررسی شخصیت افراد و دیدگاه های مرتبط با صفات شخصیت ها با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل…

 • مبانی نظری بررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد کارکنان
 • مبانی نظری بررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد کارکنان مبانی نظری مدیریت دانش مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان پیاده سازی مدیریت دانش در بانک تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان تاثیر مدیریت دانش بر بهبود عملکرد کارکنان بررسی رابطه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *