بررسی خاکهای مساله دار و روشهای بهسازی آنها در ایران

بررسی خاکهای مساله دار و روشهای بهسازی آنها در ایران بهسازی خاک خاکهای مساله دار خاکهای تثبیت شده روشهای بهسازی خاکهای مساله دار بررسی خاکهای مساله دار و روشهای بهسازی آنها در ایران دانلود پایان نامه عمران دانلود پایان نامه رشته عمران

دانلود

دانلود پایان نامه مهندسی عمران بررسی خاکهای مساله دار و روشهای بهسازی آنها در ایران   مقدمه خاك های مسئله دار، خاك هایی هستند كه در پروژه های عمرانی مشكلات فنی و مهندسی زیادی از قبیل ریزش و یا ترك خوردگی ساختمان ها، نشست ناهمگون ساختمان، بالا آمدن سطح آب زیرزمینی كه در نقاط پست می تواند به دلیل ای جاد تورم ساختگاه مشكلاتی برای پی ساختمان ها به وجود آورد را به همراه دارند . روان گرایی خاك در هنگام وقوع زلزله و استقرار شهرك ها بر روی خاك های مسأله دار و مشكلات فراوان دیگری از این قبیل اطلاع از خصوصیات زمین شناسی و ژئوتكنیكی محل انجام پروژه را امری اجتن اب ناپذیر م ی سازد .   درسال های اخیر ، رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای تهیه مسكن و توسعه صنعت ساختمان، با توجه به ساخت و ساز در شهرهای بزرگ ، بدون رعایت مسائل زمین شناسی و ژئوتكنیكی، مشكلات فنی و مهندسی زیادی را به همراه داشته كه یكی از مهم ترین آنها خاك های مسئله دار می باشد.   بهسازی خاك ، در كلیه مسائل مهندسی خاك و بخصوص در شرایط ضعیف بودن آن مطرح می باشد. این عمل به منظور اصلاح كاربرد م هندسی خاك برای دستیابی به اهداف مختلف انجام می شود . انتخاب روش بهسازی خاك به صورت طبق ه بندی شده امر مشكلی است. روش های بهسازی متعددی جهت خاك زیر پی از جمله عبور از اثر های خاك ضعیف با استفاده از پ یهای عمیق، برداشت خاك ضعیف و جایگزینی با مصالح پر كننده مهندسی و بهسازی خواص خاك در محل وجود دارد . انتخاب روش های بهسازی بستگی به عوامل متعدد ی از جمله نوع خاك، درصد ریزدانه (لای و مقدار ر س)، مساحت و عمق بهسازی، مقاومت و تراكم پذیری خاك م ورد نظر، ضوابط نشست ، دسترسی به مهارت های فنی ، نوع تجهیزات ، مصالح و هزینه بهسازی دارد . اهداف متفاوتی برای بهسازی خاك وجود دارند .    از جمله می توان به افزایش ظرفیت باربری ، افزایش پایداری شیب و كاهش نشست پی برا ی خاك های دانه ریز و درشت اشاره نمود . مكانیسم های مرتبط با بهسازی خواص خاكهای رسی شامل تحكیم خاك رس با انجام پیش بارگذاری، اجرای ستون های سیمان – خاك یا آهك – خاك و یا هر دو مصالح می باشد.مكانیسم های مرتبط با خاك های ماسه ای رس دار ، شامل تراكم دینامیكی با ا ستفاده از ضربه زدن به سطح خاك، لرزاندن و جابجایی خاك مورد نظر با استفاده از ستون شنی جایگزینی، جابجایی مواد حفاری شده از طریق تزریق تراكمی، استفاده از مصالح چسبنده و تزریق سیمان فوق ریز و ایجاد ستون با استفاده از مخلوط خاك با آهك می باشد. بهسازی مشخصات مقا ومتی خاك به منظور كاهش خطرات آتی از اهمیت بسیار زیادیبرخوردار است . نظر به استحصال آسان و قیمت پایین مواد افزودنی نظیر آهك، استفاده از این مواد در بهسازیمشخصات رفتاری خاك های مسئله دار در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است.       کلمات کلیدی: بهسازی خاک خاکهای مساله دار خاکهای تثبیت شده روشهای بهسازی خاکهای مساله دار         فهرست مطالب فصل اول:كلیات 1 مقدمه 1 1-1 پیش بارگذاری 2 2-1 تراكم دینامیكی  2 3-1 ستون های خاك و سیمان 3 4-1 تراكم ارتعاشی. 3 5-1 ستون سنگی جایگزینی ارتعاشی 4 6-1 ستون های خاك- آهك. 4 7-1 مواد افزودنی. 4 1-7 آهك 4 -1 2-7-1 سیمان. 5 3-7-1 استفاده از مواد شیمیایی نوین 6 8-1 واكنش های شیمیایی میان خاك رس و آهك 7 1 واكنش های تبادل كاتیونی آهك 7 -8 -1 2 واكنشهای پوزولانی آهك 7 -8-1 3 واكنش كربناتاسیون آهك. 8 -8 -1 9 تأثیر آهك بر خواص مكانیكی خاك های رسی. 9 -1 10 تأثیر آهك بر دانه بندی. 10 -1 11 تأثیر آهك بر حدود اتربرگ 10 -1 12-1 تأثیر آهك بر خصوصیات تغییر حجم و قابلیت تورم خاك. 11 13 تأثیر آهك بر میزان تراكم 12 -1 14 تأثیر آهك بر نفوذپذیری خاك و كاهش درصد آب 13 -1 15 تأثیر آهك بر مقاومت برشی و فشاری خاكهای تثبیت شده. 13 -1 16 تأثیر آهك بر روی حساسیت خا كهای رسی 14 -1 17 تأثیر آهك بر مقاومت در برابر چرخ ههای یخ زدگی و آب شدن 15 -1 18-1 چگونگی عملكرد نانو ذرات پلیمری در خاكهای رس. 15 1-18-1 ذرات پلیمری در خا كهای رس 18 19-1 جمع بندی . 19 20-1 روش تحقیق 19   فصل دوم:خاك تثبیت شده با آهك 2 مقدمه 21 1 آزمایش های شاخص. 23 -2 1-1-2 آزمایش دان هبندی و هیدرومتری 23 2-1-2 آزمایش تعیین حدود اتربرگ 23 3-1-2 آزمایش تعیین درصد رطوبت خاك. 24 2 آزمایش های مكانیكی. 25 -2 1-2-2 آزمایش تراكم. 25 2-2-2 آزمایش مقاومت فشاری. 26 28.10*10 cm 3-2-2 آزمایش برش مستقیم   فصل سوم:خاك تثبیت شده با مواد نانو 3 مقدمه 32 1-3 آزمایش های شاخص 32 1-1-3 آزمایش تعیین حدود اتربرگ 32 1-2-1-3 بررسی نتایج آزمایش اتربرگ. 32 3-1-3 آزمایش تعیین درصد رطوبت خاك 33 2 آزمایش های مكانیكی. 34 -3 1-2-3 آزمایش تراكم. 34 2-2-3 آزمایش مقاومت فشاری. 34 36.10*10 cm 3-2-3 آزمایش برش مستقیم   فصل چهارم:جمع بندی و نتیجه گیری 4 مقدمه 39 1-4 جمع بندی 39 2-4 نتیجه گیری. 45 فهرست منابع . 47    
 • پاورپوینت بررسی راهکارها و کارایی سیستم حمل و نقل معلولین
 • پاورپوینت بررسی راهکارها و کارایی سیستم حمل و نقل معلولین پاورپوینت ماشین مخصوص حمل معلولین پاورپوینت ون مخصوص حمل معلولین پاورپوینت ون مخصوص معلولین دانلود دانلود پاورپوینت بررسی راهکارها و کارایی سیستم حمل و نقل معلولین جهت رشته حمل و…

 • پاورپوینت در مورد محصول شکلات
 • پاورپوینت در مورد محصول شکلات دانلود دانلود پاورپوینت درمورد محصول شکلات جهت رشته ی تغذیه و کارآفرینی در قالب 54 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       شکلات یکی از…

 • پاورپوینت متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی فصل هفت
 • پاورپوینت متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی فصل هفت پاورپوینت ساخت سیستم های اطلاعاتی فصل هفت دانلود پاورپوینت ساخت سیستم های اطلاعاتی فصل هفت پاورپوینت درباره ساخت سیستم های اطلاعاتی فصل هفت دانلود دانلود پاورپوینت متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی فصل…

 • پاورپوینت بررسی مطالبات معوق بانکی
 • پاورپوینت بررسی مطالبات معوق بانکی دانلود دانلود پاورپوینت بررسی مطالبات معوق بانکی جهت رشته اقتصاد در قالب 35 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       مطالبات غیرجاری که در ادبیات…

 • دانلود پاورپوینت بررسی غلظت اسید های آمینه، آمونیاک و اوره پلاسما در حین تمرین
 • دانلود پاورپوینت بررسی غلظت اسید های آمینه، آمونیاک و اوره پلاسما در حین تمرین دانلود دانلود پاورپوینت بررسی غلظت اسید های آمینه، آمونیاک و اوره پلاسما در حین تمرین جهت رشته تربیت بدنی در 52 اسلاید و با فرمت pptx …

 • پاورپوینت بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد
 • پاورپوینت بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد سیستم اطلاعات اجرایی پیاده سازی EIS عوامل کلیدی موفقیت شركت صنایع تجهیزاتی نفت سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *