بررسی سازمانهای یادگیرنده،رهبری در آنها و نحوه جهانی شدن

بررسی سازمانهای یادگیرنده،رهبری در آنها و نحوه جهانی شدن یادگیری در سازمانها سازمانهای یادگیرنده رهبری در سازمان یادگیرنده جهانی شدن سازمان یادگیرنده بررسی سازمانهای یادگیرنده،رهبری در آنها و نحوه جهانی شدن تاثیرعوامل مختلف بر سازمان های یادگیرنده دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

دانلود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بررسی سازمانهای یادگیرنده،رهبری در آنها و نحوه جهانی شدن   چکیده: سازمان یادگیرنده، ( learning organization) سازمانی است، که با ایجاد ساختارها و استراتژی‌ها، به ارتقای یادگیری سازمانی کمک می‌کند. این سازمان دارای مهارت و توانایی ایجاد، کسب و انتقال دانش است و رفتار خودش را طوری تعدیل می‌کند، که منعکس کننده دانش و دیدگاه‌های جدید باشد.[۱]در تعریف سیستماتیک، یک سازمان یادگیرنده سازمانی است، که با قدرت و به صورت جمعی، یاد می‌گیرد و دائماً خودش را به‌نحوی تغییر می‌دهد، که بتواند با هدف موفقیت مجموعه سازمانی، به نحو بهتری اطلاعات را جمع‌آوری، مدیریت و استفاده کند.   سازمان یادگیرنده گروهی است، که در آن یادگیری، نیاز همیشگی کلیه کارکنان تلقی می‌شود و در آن، ضمن تاکید بر آموختن، چگونه آموختن، جذب و توزیع دانش نو، به خلق، تولید اطلاعات و دانش جدید و مورد نیاز پرداخته می‌شود و تمامی این دانش‌ها در رفتار و عملکرد کارکنان آن سازمان، متجلی می‌گردند.نظریه پرداز اصلی سازمان یادگیرنده، پیتر سنگه می‌باشد.[۲] سازمان یادگیرنده از نظر پیتر سنگه، سازمانی است، که با استفاده از افراد، ارزش‌ها و سایر خرده‌سیستم‌ها، با تکیه بر درس‌ها و تجربه‌هایی که به دست می‌آورد، به‌طور پیوسته، عملکرد خود را تغییر می‌دهد و آن را بهبود می‌بخشد.   در این پایان نامه که از 7 فصل تشکیل شده به بررسی کامل سازمانهای یادگیرنده،رهبری در آنها و نحوه جهانی شدنشان پرداخته ایم.     کلمات کلیدی: یادگیری در سازمانها سازمانهای یادگیرنده رهبری در سازمان یادگیرنده جهانی شدن سازمان یادگیرنده     مقدمه: یادگیری به معنای تقویت توانایی به كمك تجربه ای است كه از پیگیری امور بدست می آید. یادگیری همیشه در طی زمان و در مسیر زندگی واقعی روی می دهد. كنترل این نوع یادگیری بسیار دشوار است. اما دانشی پایدار تولید می كند و به فرد یادگیرنده این توانایی را می دهد كه هنگام برخورد با موقعیتهای مختلف، رفتاری اثربخش داشته باشد. سازمان‌های یادگیرنده پدیده‌ای هستند كه با شروع دهه 90 میلادی مطرح شدند. علت پدیدار شدن چنین سازمان‌هایی، شرایط، نظریه‌ها و تغییر و تحول در محیط‌های سازمانی قبل از دهه مذكور بوده است به گونه‌ای كه تمام سازمان‌ها تلاش گسترده‌ای را برای بقای خود آغاز كرده بودند و برای آنكه بتوانند خود را در محیط پرتلاطم اطراف خود حفظ كنند، می‌بایست از قالب‌های غیرپویا خارج و به سمت سازمان یادگیرنده متحول شوند. یعنی در ساختار و اساس خود تغییرات عمیقی ایجاد كنند.       سازمان‌ها قبلاً در محیطی پایدار به سر می‌بردند و وقایع آینده تقریباً قابل پیش‌بینی بودند، به طوری كه مدیران می‌توانستند در شرایط مطمئن برنامه‌ریزی كنند. اما امروز محیط به شدت در حال تغییر است و تغییرات تكنولوژیك، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به سرعت سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.صاحبنظران‌ برای‌ مفهوم‌ سازمان‌ یادگیرنده‌ تعاریف‌ متعددی‌ ارائه ‌كرده‌اند: به‌ نظر «داجسون» سازمان‌ یادگیرنده‌ سازمانی‌ است‌ كه‌ با ایجادساختارها و استراتژی‌ها به‌ ارتقای‌ یادگیری‌ سازمانی‌ كمك‌ می‌كند. از نظر «گاروین» سازمان یادگیرنده سازمانی‌ است‌ كه‌ دارای‌ مهارت و توانایی‌ ایجاد، كسب‌ و انتقال‌ دانش‌ است‌ و رفتار خودش‌ را طوری‌ تعدیل‌ می‌كند كه‌ منعكس‌ كننده ‌دانش‌ و دیدگاههای‌ جدید باشد.        فهرست مطالب پیشگفتار                                                             1 فصل اول: کلیات                                                   3   فصل دوم : مفهوم یادگیری در سازمان ها                                      12 1  مقدمه                                                             13 2  یادگیری چیست؟                                                   13 3  نظریه های یادگیری                                                  15 1  نظریه رفتاری                                                  15  1  3 2  نظریه شناختی                                                  16  1  3 1  نظریه شرطی كردن عامل                                         16  2  3 2  نظریه یادگیری اجتماعی                                         17  2  3 4  اندازه گیری یادگیری                                                18 5  تفاوت آموزش و یادگیری                                            22 6  یادگیری در سازمان ها                                               23 1  كسب دانش                                                     25  6 2  توزیع اطلاعات                                                   26  6 3  تفسیر اطلاعات                                                    28  6 4  حافظه سازمانی                                                    30  6 7  تحلیل وضعیت یادگیری در سازمان                                      32 1  ممیزی یادگیری                                                  34  7 1  استفاده از ممیزی یادگیری در یك كارتل خدمات بهداشتی                  35  1  7 2  پرسشنامه جو یادگیری                                               37  7 8  انواع یادگیری سازمانی                                               42 9  سطوح یادگیری سازمانی                                              48 1  یادگیری فردی                                                   48  9 2   یادگیری تیمی و گروهی                                             49  9 3   یادگیری فرابخشی                                                 50  9 4  یادگیری سازمانی                                                 50  9 10   مدل های سازمانی به عنوان یك سیستم یادگیری                            51 1  هفت جهت یابی آموزش                                           51  10 2  ده فاكتور تسهیلاتی برای یادگیری                                   52  10 11   برنامه های یادگیری در سازمان ها                                       53 12   تشكیل گروه های یادگیری                                           55 13   ابعاد زیر سیستم سازمانی برای یادگیری                                   56 14   استراتژی های برتر برای سیستم های یادگیری                              57 15   نتیجه گیری                                                       59   فصل سوم: سازمان یادگیرنده                                               60 1  مقدمه                                                             61 2  سازمان یادگیرنده چیست؟                                               62 3  توسعه مدل های سازمانی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده                      65 4  زمینه های شكل گیری نظریه سازمان یادگیرنده                               71 5  اجرای تئوری سازمان یادگیرنده                                           73 6  مدل چرخه یادگیری در سازمان یادگیرنده                                   75 7  مراحل تبدیل شدن به یك سازمان یادگیرنده                                  77 8  چگونگی تبدیل سازمان های دولتی به سازمان های یادگیرنده                       83 9  موانع یادگیری سازمان های یادگیرنده                                        91 10   چیره شدن بر موانع یادگیری در سازمان های یادگیرنده                          93 11   عوامل تقویت كننده و بازدارنده سازمان یادگیرنده                             94 12   یادگیری سازمانی در مقابل سازمان یادگیرنده                                98 13   تفاوت سازمان های سنتی با سازمان های یادگیرنده                            99 14   فعالیت های سازمان یادگیرنده                                          103 15   ویژگی های سازمان های یادگیرنده                                       105 16   ارزیابی سازمان یادگیرنده                                              120 1  الگوی دو بعدی                                                   120  16 2  الگوی شش عاملی                                                  122  16 17   تداوم و حفظ سازمان یادگیرنده                                          135 18   ایجادقدرت و توانایی در كاركنان                                        136 19   نتیجه گیری                                                         138   فصل چهارم: رهبری سازمان های یادگیرنده                                     140 1  مقدمه                                                              141 2  رهبری در سازمان های یادگیرنده                                          141 1  رهبر به عنوان طرّاح                                                  143  2 2  رهبر به عنوان مربی                                                   144  2 3  رهبر به عنوان خدمتگزار                                              147  2 3  مهارت های رهبری در سازمان های یادگیرنده                                148 1  ساختن دیدگاه یا آرمان مشترك                                        149  3 2  نمایان ساختن و آزمون مدل های ذهنی                                   153  3 3  تفكّر سیستمی                                                      158  3 4  تسلّط و یا توانایی شخصی                                             160  3 5  یادگیری تیمی                                                      163  3 4  حوزه های شناختی یادگیری در سازمان یادگیرنده                              164 5  ابزارهای جدید برای توسعه مهارت های رهبری                                 171 1  الگوهای سیستمی پایه                                                  171  5 2  گفتگو و سازمان های یادگیرنده                                         175  5 6  نقش مدیریت در سازمان های یادگیرنده                                      177 7  نقش مدیریت دانش در سازمان های یادگیرنده                                  183 8  مدیریت تنوع و سازمان های یادگیرنده                                       185 9  مدیریت زمان برای یادگیری سازمانی                                        189 10   بررسی مسائل و مشكلات پیتر سنگه                                         191 1  ضروریات سازمانی                                                  192  10 2  سئوالی از پیچیدگی و نظم و ترتیب                                      194  10 3  سیاست ها و تصورات                                                194  10 11   نتیچه گیری                                                          195   فصل پنجم: تأثیرعوامل مختلف بر سازمان های یادگیرنده                             197 1  مقدمه                                                                198 2  عوامل تأثیر گذار بر سازمان های یادگیرنده                                    198 3  تأثیر ساختار ، محیط و فن آوری روی یادگیری سازمانی                          201 در سازمان های یادگیرنده                         208 (IS) 4  نقش سیستم های اطلاعاتی 5  تئوری سیستم ها و سازمان یادگیرنده                                        209 6  رابطه استراتژی باسازمان یادگیرنده                                         210 7  مراحل اجرای استراتژی در سازمان یادگیرنده                                 215 8  عناصر استراتژی سازمان یادگیرنده                                          219 9  ترسیم شقوق متعارض استراتژیك در سازمان ها                                221 10   نتیجه گیری                                                           223   فصل ششم: جهانی شدن سازمان یادگیرنده                                          225 1  مقدمه                                                                 226 2  سازمان یادگیرنده جهانی                                                  226 3  مدل فرآیند سازمان یادگیرنده جهانی                                         228 4  فرهنگ سازمان یادگیرنده جهانی                                           230 5  چگونگی تبدیل سازمان ها به سازمان یادگیرنده جهانی                             231 6  نتیجه گیری                                                            234   فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات                                          235 فهرست منابع                                                             242 پیوست                                                                248 نمایه موضوعی                                                            255 نمایه اسامی                                                                  262 واژه نامه                                                                    265
 • پاورپوینت مقاله سیصد اصل در مدیریت اسلامی
 • پاورپوینت مقاله سیصد اصل در مدیریت اسلامی پاورپوینت مدیریت اسلامی مقیمی پاورپوینت مدیریت اسلامی و الگوهای آن پاورپوینت مدیریت اسلامی چیست پاورپوینت مدیریت اسلامی در نهج البلاغه پاورپوینت مدیریت اسلامی نبوی پاورپوینت مدیریت اسلامی ppt دانلود دانلود پاورپوینت مقاله سیصد…

 • پاورپوينت در مورد يولاف
 • پاورپوينت در مورد يولاف پاورپوينت درمورد يولاف یولاف چیست ؟ دانلود پاورپوینت در مورد کاربری های یولاف دانلود دانلود پاورپوينت درمورد يولاف در قالب 23 اسلايد جهت رشته زيست با فرمت  pptx  به صورت کامل و جامع و با قابليت…

 • پاورپوینت قوس های قائم و آیین نامه آمریکا برای محاسبه آن
 • پاورپوینت قوس های قائم و آیین نامه آمریکا برای محاسبه آن پاورپوینت فرمول محاسبه قوس قائم در راهسازی پاورپوینت نحوه محاسبه قوس قائم پاورپوینت طراحی قوس قائم در راهسازی پاورپوینت پیاده سازی قوس قائم پاورپوینت قوس قائم دانلود دانلود پاورپوینت…

 • موانع و محدودیت های تغییر کاربری اراضی در قوانین اساسی ایران
 • موانع و محدودیت های تغییر کاربری اراضی در قوانین اساسی ایران تغییر کاربری اراضی تغییر کاربری اراضیpdf مجازات تغییر کاربری اراضی کشاورزی تغییر کاربری اراضی در قوانین اساسی ایران موانع تغییر کاربری اراضی در قوانین اساسی ایران محدودیت های تغییر…

 • پاورپوینت بازار کار، اشتغال و بيکاري
 • پاورپوینت بازار کار، اشتغال و بيکاري کلمات کلیدی : پاورپوینت بازار کار شاخص هاي بازار کار اقتصاد کار بازار کار عرضه نيروي کار عوامل مؤثر بر عرضه نيروي کار منحني عرضه نيروي کار تقاضاي نيروي کار عوامل مؤثر بر تقاضاي…

 • بررسی علل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران
 • بررسی علل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران کلمات کلیدی : سکونتگاه های غیررسمی پایان نامه اسکان غیر رسمی پایان نامه سکونتگاه های غیررسمی ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی سکونتگاه های غیررسمی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *