بررسی همجنس گرایی در ادیان توحیدی و غیر توحیدی با رویکرد روانشناسی به آن

بررسی همجنس گرایی در ادیان توحیدی و غیر توحیدی با رویکرد روانشناسی به آن پایان نامه همجنسگرایی پایان نامه در مورد همجنسگرایی همجنس گرایی از دیدگاه دین همجنس گرایی از دیدگاه روانشناسی همجنس گرایی در ادیان توحیدی همجنس گرایی در ادیان غیر توحیدی رویکرد روانشناسی به همجنس گرایی همجنسگرایی از دید قرآن آیه قرآن در مورد همجنسگرایی عوامل روانشناختی و فیزیولوژیکی همجنس گرایی

دانلود

این پایان نامه در مورد همجنسگرایی است و عنوان آن بررسی همجنس گرایی در ادیان توحیدی و غیر توحیدی با رویکرد روانشناسی به آن  می باشد. همجنس گرایی یکی از گرایشات جنسی است که با توجه به گرایش انسان از دیرباز به این نوع ارتباط جنسی، از سوی فرهنگ ها، باورها، ادیان و مکاتب عقیدتی کهن و امروزی مورد تائید و توجه، و همچنین مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته است.     بیان دیدگاه ادیان با توجه به توحیدی و غیر توحیدی بودن آن، می توانیم از دو ساحت روان و جسم و یا در حقیقت از دو بُعد روانشناختی و زیستی مورد نقد و بررسی قرار داد. اکثریت ادیان توحیدی و غیر توحیدی به غیر از معدود ادیان دیگر مانند هیجرائیسم، اشو و کیتوای، نوع نگاه به همجنس گرایی را، نگاهی منفی در نظر گرفته و آن را مخالف با طبیعت غریزه جنسی انسان می دانند.  تمامی ادیان توحیدی و اکثریت ادیان غیر توحیدی با رسالت رساندن انسان به جایگاه حقیقی اش، به ارائه برنامه و دستورات دینی پرداخته و سعی بر این دارند که حدالامکان انسان را از رذایل اخلاقی دور کرده و فضایل اخلاقی را ملکه رفتاری انسان قرار دهند.      لذا در برقرای روابط جنسی، ازدواج را محوریت قرار داده و گرایشاتی همچون همجنس گرایی را از آن جهت که اولاً خارج از زوجیت نر و مادگی بوده و ثانیاً خارج از قالب ازدواج طبیعی می باشد، نفی کرده و آن را گناهی بزرگ و نابخشودنی معرفی می کنند و مجازاتهای سخت و سنگینی همچون مرگ را برای همجنس گرایان در نظر می گیرند. اما برخی دیگر از ادیان غیرتوحیدی کهن و نوظهور همچون هیجرائیسم، کیتوای، اندیشه های اشو و غیره، نوع نگاه به همجنس گرایی را نگاهی مثبت و طبیعی در نظر گرفته و آن را ناشی از طبیعت انسانی یا گناهان گذشته و یا محبت و عشق می دانند.                  فهرست مطالب   فصل اول:کلیات و مفهوم شناسی    8 1.کلیات    8 1.1. بیان مسئله:    8 1.2. بیان اهمیت و ضرورت پژوهش    11 1.3. پیشینه تحقیق    12 1.4. سوالهای اصلی    16 1.5. سوالهای فرعی    16 1.6. فرضیه    16 1.7 .روش تحقیق    17 2. مفهوم شناسی    17     فصل دوم:همجنس گرایی از دیدگاه دین    20 2.1. همجنس گرایی از دیدگاه یهودیت    20 2.1.1. غریزه جنسی و اهمیت آن در دین یهود    22 2.1.2. انحرافات جنسی    25 2.1.3. همجنس گرایی    28 2.1.4. مجازات های دین یهود برای همجنس گرایان    34 2.1.4.1. مجازات های بدنی سالب حیات    35 2.1.4.2. مجازات های الاهی    39 2.2 .همجنس گرایی از نگاه مسیحیت    41 2.2.1. رسالت حضرت عیسی7و قوانین مسیحیت    42 2.2.2. جایگاه غریزه جنسی در مسیحیت    46 2.2.3. انحرافات جنسی در مسیحیت    49 2.2.4. تاریخچه همجنس گرایی در دین مسیحیت    53 2.2.5. احکام مسیحیت در باب همجنس گرایی    54 2.2.5.1. ادله مخالفان همجنس گرایی و گناه شمردن آن    54 کتاب مقدس:    55 طبیعت انسانی:    57 مشیت الهی در نظام خانواده    58 2.2.5.2.  ادله موافقان همجنس گرایی و گناه نشمردن آن    59 2.2.6.  برخورد مسیحیت درباره ی همجنس گرایی    61 2.3. همجنس گرایی از نگاه مکاتب و ادیان دیگر    65 2.3.1. همجنس گرایی در هندوئیسم    66 2.3.2. همجنس گرایی از دیدگاه هیجرائیسم    68 2.3.3. همجنس گرایی از دیدگاه جینیسم    73 2.3.4. همجنس گرایی از دیدگاه بودیسم    75 2.3.5. همجنس گرایی از دیدگاه آئین سیک    79 2.3.6. همجنس گرایی از دیدگاه دین زردشت    81 2.3.6.1. جایگاه غریزه جنسی و ارضای صحیح آن در دین زردشت    82 2.3.6.2. همجنس گرایی و احکام آن در دین زردشت    86 2.3.7. همجنس گرایی از دیدگاه بابیت و بهائیت    90 2.3.8. همجنس گرایی از دیدگاه مکتب فکری اشو    100 2.4. همجنس گرایی در دین اسلام    107 2.4.1. تربیت جنسی و ضرورت آن در دین اسلام    109 2.4.2. تاریخچه همجنس گرایی در منابع اسلامی    112 2.4.3. همجنس گرایی در قرآن و روایات    118 2.4.3.1. همجنس گرایی از نوع لواط    118 2.4.3.2. همجنس گرایی از نوع مساحقه    123 2.4.4. عوامل همجنس گرایی در دین اسلام    126 2.4.4.1. ضعف یا عدم وجود عفت ورزی و خود مهارگری    127 2.4.4.2 .ازدواج نکردن و یا عدم ارضای صحیح جنسی در قالب ازدواج    131 2.4.4.3 .عوامل محیطی– اجتماعی    134 2.4.4.4 .علاقه به وطی مردان    137 2.4.4.5 .اختلال در هویت جنسی و تشابه به جنس مخالف    138 2.4.4.6 .بوسیدن و مالش بدن همجنس    143 2.4.4.7 .ملاعبه های همجنس گرایانه    145 2.4.4.8. نظر بازی یا تماشاگری جنسی    146 2.4.5. احکام و مجازات همجنس گرایی در فقه شیعه    148 2.4.5.1 .احکام و مجازات لواط    148 2.4.5.2 .احکام و مجازات مساحقه    159 2.4.6 .احکام همجنس گرایی در فقه اهل سنّت    160     فصل سوم:همجنس گرایی از دیدگاه روانشناسی    163 همجنس گرایی در روانشناسی    164 3.1. مفاهیم کلیدی در مطالعه رفتارها و گرایشات جنسی انسان    166 3.1.2. هویت جنسی    169 3.1.3. نقش جنسی    172 3.1.4. گرایش جنسی    173 3.1.5. اختلالات عملکرد جنسی    176 3.1.6. تفاوت انحراف و اختلال جنسی از دیدگاه فروید    181 3.1.7. همجنس گرایی    182 3.2. تاریخچه ای از همجنس گرایی در فرهنگ های مختلف    183 3.3. ماهیت و سبب شناسی روابط با همجنس    187 3.3.1. میزان شیوع و بروز همجنس گرایی    190 (جدول1-3 مقیاس گرایش جنسی کینزی)    191 3.3.2. همجنس گرایی عارضه ای روانی یا گرایش جنسی بهنجار    194 3.3.3. برون آیی و اهمیت آن    195 3.3.4. رابطه جنسی بین محارم همجنس    199 3.4 .عوامل گرایش به همجنس گرایی    202 3.4.1. زمینه روانشناختی    204 3.4.2. ناهمنوای یا عدم تطابق جنسیتی در دوران کودکی    208 3.4.3. عوامل پیش از تولد    211 3.4.4. زمینه فرهنگی- اجتماعی    213 3.4.5. زمینه ژنتیکی    214 3.4.6. زمینه هورمونی    217 3.4.7. ساختار مغز    219 3.4.8. برانگیختگی تعمیم یافته (ناآشنا هوس انگیز می شود)    222 3.4.9. ترجیح جنسی    225 3.4.10. انتخاب طبیعی    225 3.4.11. تبدیل خواهی جنسی    226   فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری    231 بحث و نتیجه گیری    232 محدودیت های پژوهش    258 پیشنهادات    258 منابع    261 منابع فارسی    261 کتاب    261 مقالات    266 منابع لاتین    267 کتاب    267 مقالات    269 وب سایت رسمی    269
 • پاورپوینت مقايسه مفاهيم فروش وبازاريابی
 • پاورپوینت مقايسه مفاهيم فروش وبازاريابی پاورپوینت تعریف بازاریابی شبکه ای پاورپوینت تعریف بازاریابی اینترنتی پاورپوینت تعریف بازاریابی بین المللی پاورپوینت تعریف بازاریابی و فروش دانلود دانلود پاورپوینت مقايسه مفاهيم فروش وبازاريابی جهت رشته مدیریت در قالب 38 اسلاید و با فرمت…

 • پاورپوینت آموزشی درس 5 زمین و همسایه های آن علوم چهارم ابتدایی
 • پاورپوینت آموزشی درس 5 زمین و همسایه های آن علوم چهارم ابتدایی دانلود دانلود پاورپوینت آموزش علوم چهارم ابتدایی مبحث درس 5 زمین و همسایه های آن در قالب 12 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و…

 • پاورپوینت انضباط و رسیدگی به شکایات ( فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)
 • پاورپوینت انضباط و رسیدگی به شکایات ( فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) دانلود عنوان: پاورپوینت انضباط و رسیدگی به شکایات ( فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) رشته: مدیریت (مدیریت منابع انسانی) فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی 11
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی 11 مبانی نظری داده کاوی دانلود مبانی نظری داده کاوی پیشینه تحقیق در مورد داده کاوی مبانی نظری در مورد داده کاوی دانلود پیشینه تحقیق داده کاوی ادبیات نظری داده کاوی پیشینه داده…

 • پاورپوینت آموزش تدریس اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش زبان انگلیسی هشتم - شماره 2
 • پاورپوینت آموزش تدریس اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش زبان انگلیسی هشتم - شماره 2 دانلود دانلود پاورپوینت آموزش تدریس اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش زبان انگلیسی هشتم - شماره 2 به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه…

 • دانلود تحقیق پژوهش های انجام شده درباره شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق پژوهش های انجام شده درباره شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی پژوهش های انجام شده درباره شکاف دیجیتالی و توانمندی زنان با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *