بررسی پیدایش و عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک و موانع اجرای آن

بررسی پیدایش و عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک و موانع اجرای آن دولت الکترونیک فناوری اطلاعات پیدایش دولت الکترونیک موانع اجرای دولت الکترونیک عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک بررسی پیدایش و عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک و موانع اجرای آن دانلود پایان نامه مدیریت دانلود پایان نامه رشته مدیریت

دانلود

دانلود پایان نامه رشته مدیریت بررسی پیدایش و عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک و موانع اجرای آن   مقدمه رسوخ و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه زمینه‌های زندگی انسان منجر به تغییر راه‌های ارتباطی افراد یا جامعه، روش‌ها و رویه‌هایی شده است که جامعه یکایک افراد را درانجام کارهایشان سهیم می‌کند. به دلیل همین تغییرات، عصر حاضر را  عصر «فناوری اطلاعات و ارتباطات» می‌نامند، که در پی آن اجتماعات انسانی به جوامع علمی و شهروندان به کاربران شبکه‌های اطلاعاتی تبدیل شده‌اند(استفیچر ،2003 :3).   از سوی دیگرفناوری، به دولت‌ها در جهت دست‌یابی به بعضی اهداف مهم از طریق وب‌سایت‌هایی که اطلاعات مورد نیاز و خدمات دولت الکترونیک را برای سهولت و رفاه حال مردم ارائه می‌دهند، فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر فناوری باعث تمرکززدایی اداره امور دولتی و ارتقاء توانایی دولت در انجام فعالیت‌های کلیدی می‌گردد( پری بوتوك و ژانگ ، 2008 :143). دولت الکترونیکی یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت  از فن‌آوری اطلاعات  برای جابجایی اطلاعات  بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود. دولت الکترونیکی ممکن است توسط قوه مقننه ، قوه قضاییه  یا قوه مجریه  به کار برده شود تا بهره‌وری داخلی را بهبود بخشد؛ خدمات عمومی را ارائه دهد؛ یا روندهای دولتی مردم‌گرا را برای مردم فراهم کند. همگام با رشد علم یکی از اعجاز بشری هم پا با علم ژنتیک و نانوتکنولوژی فناوری اطلاعات است که تغییر قابل توجهی در جامعه بوجود آورده(سایت اینترنتی ویکی پدیا دانشنامه آزاد).       کلمات کلیدی: دولت الکترونیک فناوری اطلاعات پیدایش دولت الکترونیک موانع اجرای دولت الکترونیک عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک       تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک به نظر می‌رسد که واژه دولت الکترونیک برای اولین بار در ایالت متحده ودر سال 1995 بکار گرفته شد(هكز و بایلور ، 2007 : 243). اما هنگامی که وزارت دفاع ایالت متحده در دهه1960 اینترنت را به عنوان شبکه ارتباطی برای دفاع از اهداف پژوهشی ابداع کرد، هیچ کس در آن زمان تصور نمی‌کرد که اینترنت چگونه خواهد توانست در سه قرن آینده جوامع را متحول کند. امروزه اینترنت بخشی از زندگی روزمره تقریباً400 میلیون نفر انسان در سراسر جهان می‌باشد(استفیچر ، 2002 :3). در دهه 1980 که کامپیوتر شخصی ارائه گردید، مدیران دولتی با سیستم فناوری اطلاعات شخصی مواجه شدند و بنابراین دوره جدیدی از کاربری فناوری اطلاعات در دولت بوجود آمد.   از این موقع به بعد، مدیریت فناوری در دستگاه‌های دولتی نا متمرکز گردید. در طول این تمرکز زدایی، این حقیقت مشخص گردید که موضوع فناوری اطلاعات بایستی به صورت متمرکز و یگپارچه در کانون توجه فعالیت‌های دولت قرار گیرد(ییلدیز ، 2007: 467).فناوری پست‌الکترونیکی و گروه خبری  از اواسط دهه 1980به منظور توسعه شبکه گسترده جهانی ایجاد گردید. همچنین در اوایل دهه 1990 فناوری جستجوی وب نیز پا به عرصه ظهور گذاشت. در دهه 1990، اینترنت به تدریج تبدیل به کارایی هزینه و عاملی سهل الوصول برای سازمان‌ها به منظور ارتباط مستقیم با شهروندان و ارائه حجم بالای اطلاعات به مردم گردید(استفیچر  ،2008: 8).          فهرست مطالب   فصل اول :كلیات تحقیق 1 1- 1 مقدمه 1 1-2  بیان مساله و طرح سوالات اصلی و فرعی 3 1-5 اهداف تحقیق 6 1-11 تعریف عملیاتی واژگان 7   فصل دوم :ادبیات تحقیق 10   بخش اول: ادبیات تحقیق 10 2-1-1 مقدمه 10 2-1-2 تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک 12 2-1-3 تعاریف عملیاتی: 14 2-1-4 عناصر موثر در آمادگی الكترونیكی: 22 2 -1-5 سیر تکاملی مدل‌های دولت الکترونیک 24 جدول2-1: مختصات مدل تحول دولت الكترونیك(كیم،2007 :8). 26 2-1-6 چارچوب تجزیه و تحلیل دولت الکترونیک 26 جدول 2-2: چارچوب تجزیه وتحلیل دولت الکترئونیک(آیبید، 2007 :7). 28 2-1-7 محیطی جهت ایجاد دولت الکترونیک 30 جدول2-3: توصیف سیستم ها و برنامه های كاربردی و بیان ویژگی آنها(آیبید، 2007: 10-15). 41 2-1-8 دیدگاه های مختلف در مورد دولت الکترونیک 42 2-1-9 رویكردهای دولت الكترونیك 43 2-1-10 ضرورت و منافع راه اندازی دولت الکترونیک 46 2-1-11 پیش‌نیازهای ایجاد دولت الکترونیک 51 2-1-12 اهمیت ایجاد دولت الکترونیک 53 2-1-13 عوامل موثر در اجرای موفق دولت الکترونیک: 53 2-1-14 موانع ایجاد دولت الکترونیک و چالش های آن 55 2-1-15 تغییرات ایجادشده در دولت 59 2-1-16 اهداف دولت الکترونیک 61 2-1-17 اثرات دولت الكترونیك بر مدیریت و سازمان 62 2-1-18 گامهای لازم به منظور ایجاد یك دولت الكترونیكی موفق 65 2-1-19 عوامل ایجاد دولت الكترونیك 67 2-1-20 ویژگی‌های دولت الكترونیك 69 2-1-21 ابعاد دولت الكترونیك 70 2-1-22 آسیب‌شناسی دولت الکترونیک 72 2-1-23 ساختار دولت الكترونیك 74 2-1-24 تجارت الكترونیك 75   بخش دوم : پیشینه تحقیق و بررسی مدل ها 79 2-2-1مقدمه: 79 2-2-2پیشینه تحقیق: 81 2-2-2-1تحقیقات داخلی: 81 2-2-2-1-1كتاب: 81 2-2-2-1-2پایان نامه: 84 2-2-2-1-3مقاله: 92 2-2-2-2تحقیقات خارجی: 97 2-2-3بررسی مدل ها: 103 2-2-3- گام های استقرار دولت الكترونیك : 103 جدول2-2-1: كشورها ازنظر جایگاه خود در مراحل دولت الکترونیک  (سازمان‌ملل،2006). 106 نمودار2-2-1: مدل لاینه -لی(لاینه- لی،18:2001). 108 جدول2-2-2:سایر مدل های مراحل تكاملی دولت الكترونیك 115 2-2-3-2مدل های اطلاع رسانی و ارائه خدمات دولت الكترونیك 115 2-2-3-3 مدل‌های آمادگی الكترونیك و اجرای موفق دولت الكترونیك: 119 نمودار2-2-2:مدل دیویس برای موفقیت دولت‌الكترونیك(دیویس،1989) 121 نمودار2-2-3:مدل EIUبرای آمادگی الكترونیك(فتحیان،1384). 121 جدول2-2-3: خصوصیات مدل سنجش و تحلیل و میزان رشد اینترنت درسراسرجهان (مولا،2005) 124 نمودار2-2-5:عوامل موثر بر ارائه موفق خدمات دولت الكترونیك 126 2-2-3-4 مدل موانع ایجاد دولت الكترونیك: 126 نمودار2-2-6:موانع ایجاد دولت الكترونیك با تمركز بر مشكلات تبادل پولی و مالی  (قلی پور،1388). 127 فهرست منابع 128 فهرست منابع فارسی 128 فهرست منابع انگلیسی 141      
 • نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن
 • نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن انگیزش پیشرفت تحصیلی انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی تاثیر انگیزش بر پیشرفت تحصیلی رابطه انگیزش با پیشرفت تحصیلی تعریف انگیزش…

 • دانلود پاورپوینت وظایف و مسئولیت امدادگران و اصول ایمنی فردی
 • دانلود پاورپوینت وظایف و مسئولیت امدادگران و اصول ایمنی فردی دانلود دانلود پاورپوینت وظایف و مسئولیت امدادگران و اصول ایمنی فردی جهت رشته مدیریت در قالب 35 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های انحرافات اجتماعی (پیدایش اعتیاد)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های انحرافات اجتماعی (پیدایش اعتیاد) کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه نظریه های پیدایش اعتیاد مبانی نظری نظریه های پیدایش اعتیاد پیشینه تحقیق نظریه های پیدایش اعتیاد پیشینه داخلی نظریه های پیدایش اعتیاد…

 • دانلود پاورپوینت انتخاب همسر
 • دانلود پاورپوینت انتخاب همسر پاورپوینت معیارهای انتخاب همسر پاورپوینت معیار انتخاب همسر پاورپوینت ملاک های انتخاب همسر دانلود دانلود پاورپوینت انتخاب همسر جهت رشته روانشناسی در 54 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • فرهنگ و تمدن ایران باستان و مشخصات هنر و معماری ایرانی در آن
 • فرهنگ و تمدن ایران باستان و مشخصات هنر و معماری ایرانی در آن معماری ایرانی مشخصات هنر ایرانی درآمیختگی هنر ایرانی فرهنگ و تمدن ایران باستان فرهنگ و تمدن ایران باستان و مشخصات هنر و معماری ایرانی در آن دانلود…

 • دانلود تحقیق درباره اختلال نارسایی توجه word
 • دانلود تحقیق درباره اختلال نارسایی توجه word دانلود هدف از این تحقیق بررسی اختلال نارسایی توجه با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست مطالب 2-2-…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *