تشکیلات قضایی و مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال در ایران و ترکیه

تشکیلات قضایی و مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال در ایران و ترکیه بزهکاری اطفال در حقوق ایران بزهکاری اطفال در قانون مجازات جدید پایان نامه بزهکاری اطفال بزهکاری اطفال در حقوق ترکیه پایان نامه در مورد بزهکاری اطفال مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال بزهكار نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

دانلود

در اين پایان نامه سعي بر اين است كه تشكيلات قضايي اطفال را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم و مراجع و مقام صالح در اين زمينه را توصيف نماييم و سپس مراحل آيين دادرسي كيفري اطفال را در پيش از محاكمه، ضمن محاكمه و در مرحله صدور حكم و اجراي آن در دو سيستم حقوقي ايران و تركيه بررسي كنيم.       جرايم مربوط به اطفال و نوجوانان يكي از موضوعات مهم جامعه تركيه مي-باشد. در حقوق تركيه براي تأديب و تربيت آنها، تدابيري مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته شده است در تركيه نيز اطفال بزهكار تا قبل از تصويب قانون اطفال و تأسيس دادگاههاي  اطفال در حوزه ي حقوق جزا قرار مي گرفتند با اين حال در سال 1379 تأسيس محاكم اطفال به شماره 2253 در خصوص اطفال را به دنبال داشت و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان بزهكار در اين دادگاهها صورت مي گيرد.         يكي از بدعتهاي خوبي كه در لايحه ي قانوني، قانون مجازات تركيه در سال 1997 وجود دارد اين است كه در مورد اطفال و نوجوانان بزهكار احكامي مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته مي شود. در لايحه ي قانوني جديد، در خصوص اطفال بزهكار در فصل ششم كتاب اول 4 مبحث جداگانه با 28 ماده در خصوص اين موضوع اختصاص يافته است.       مهمترین مسائل مطروح، بررسی گرایش کنونی اقدامات علیه بزهکاری اطفال و نوجوانان، موقعیت قربانی بزهکاری اطفال در جریان دادرسی، تشکیلات و همکاری ادارات اجتماعی مربوط به پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، کمک به تربیت مجدد و بازگرداندن اطفال بزهکاری و یاری دادن آنها بوده است که در حقوق ایران نیز این رویه نسبتاً مورد توجه قرار گرفته است(گلدوزیان، 1388، ص48).اطفال و نوجواناني كه مرتكب رفتارهاي جنايي مي شوند تحت كنترل قانون قابل اجرا، دادگاهها و موسسات و نهادهاي تأديبي و اصلاحي كه شامل نظام عدالت كيفري نوجوانان است، قرار مي گيرند.  اطفال بزهكار ممكن است توسط پليس بازداشت شوند و سپس در دادگاههاي اطفال و به پرونده آنان رسيدگي شود.                    فهرست مطالب  تشکیلات قضایی و مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال در ایران و ترکیه    4-1- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال بزهكار در حقوق ايران      4-1-1- تحولات كيفري اطفال در ايران         4-1-1-1- ايران قبل از اسلام          4-1-1-2- دوران اسلام            4-1-1-3- وضعيت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگي انتخاب قضات اطفال      4-1-1-4- انواع تصميمات قاضي اطفال در قانون سابق         4-1-1-5- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون 1378     4-1-1-5-1- دادگاه اطفال           4-1-1-6- دادرسي ويژه كودكان و نوجوانان          4-1-1-7- وظايف و اختيارات قاضي دادگاه اطفال        4-1-1-8- نقش دادستان در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان        3-1-1-9- نقش بازپرس در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان       4-1-2- صلاحيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحيت دار     4-1-2-1- صلاحيت شخصي            4-1-2-2- صلاحيت ذاتي            4-1-2-3- صلاحيت محلي              4-2- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق تركيه     4-2-1- تاريخچه محاكم اطفال در تركيه         4-2-1-1- خصوصيات محاكم اطفال در تركيه         4-2-1-2- تأسيس دادگاهها            4-2-1-3- وظايف محاكم            4-2-1-4- حوزه قضايي دادگاهها           4-2-1-5- انتصاب قضات محاكم اطفال         4-2-1-6- دفتر ويژه دادستان در خصوص كودكان و وظايف آنها       4-2-1-7- واحد بازداشتگاه كودكان          4-2-1-8- اقدامات حمايتي و حفاظتي از اطفال و نوجوانان در دادگاههاي تركيه     4-2-1-9- اقدامات مشاوره و راهنمايي          4-2-1-10- اقدامات نظارتي و نگهداري          4-2-1-11- اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حمايتي از اطفال و ضمانت اجراي آن در دادگاههاي تركيه    4-2-1-12- نگاهي به دادرسي اطفال بزهكار در سيستم حقوقي تركيه      4-2-1-12-1- اصول دادگاههاي اطفال در تركيه         4-2-1-12-2- نقش قاضي در دادگاه اطفال           4-3- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه 4-3-1- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران      4-3-1-1-کشف جرم           4-3-1-2- تعقیب            4-3-1-3-تحقیق مقدماتی           4-3-1-4- تدابیر موقت تأمینی در ایران          4-3-1-5-التزام والدین با تعیین وجه التزام         4-3-1-6- قرار وثیقه           4-3-1-7- نگهداری موقت           4-3-1-7-1-  فقدان ولی یا سرپرست           4-3-1-7-2- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام         4-3-1-8- نگهداری احتیاطی           4-3-1-9- دادرسی            4-3-1-10- ویژگی دادرسی اطفال          4-3-1-10-1- غیر علنی بودن جریان دادرسی         4-3-1-10-2- حق استفاده از وکیل           3-3-2- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه      3-3-2-1- کشف جرم            4-3-2-2- بازجویی           4-3-2-3- تحقیقات اجتماعی          4-3-2-4- وظایف مسئولین اجتماعی          4-3-2-5- تحت نظر قرار گرفتن کودک         4-3-2-6- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد       4-3-2-7- بدرقه کودک            4-3-2-8- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک         4-3-2-9-کنترل قضایی           4-3-2-10- ممنوعیت بازداشت          4-3-2-11-تعقیب و محاکمه           4-3-2-12-گرفتن حکم فوری           4-3-2-13- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت        4-3-2-14-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک          4-3-2-15- بیماری روانی           4-3-2-16-کنترل و نظارت           4-3-2-17- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی         4-4- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه      4-4-1- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران       4-4-1-1- سپردن اطفال به سرپرست قانونی          4-4-1-2- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت          4-4-1-3- جبران خسارت           4-4-1-4- اعمال مجازات            4-4-2- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه  قانون مجازات اسلامی جدید     4-4-2-1- حذف تعزير افراد نابالغ          4-4-2-2- رشد کیفری           4-4-2-3- مسئولیت نقصان یافته          4-4-2-4- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص        4-4-2-5- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید       4-4-2-6- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید       4-4-2-7- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار        4-4-3- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه       4-4-3-1- مجازاتهای تکمیلی           نتیجه گیری             منابع               
 • تاثیر جهل به مورد معامله بر عقد و تبعات آن بر طرفین عقد
 • تاثیر جهل به مورد معامله بر عقد و تبعات آن بر طرفین عقد معامله غرری جهل در مورد معامله ابهام در مورد معامله جهل به مورد معامله مجهول بودن مورد معامله جهل نسبت به مورد معامله تاثیر جهل بر وضعیت…

 • پاورپوینت فرهنگ سازمانی، تعاريف، نظريات، کارکردها
 • پاورپوینت فرهنگ سازمانی، تعاريف، نظريات، کارکردها دانلود عنوان: پاورپوینت فرهنگ سازمانی، تعاريف ، نظريات، کارکردها فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 28 اسلاید دسته: مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت خط مشی گذاری- اصول و مبانی مدیریت و سازمان. این فایل در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عکس العمل بازار سهام
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عکس العمل بازار سهام مبانی نظری عکس العمل بازار سهام پیشینه تحقیق عکس العمل بازار سهام مبانی نظری و پیشینه تحقیق عکس العمل بازار سهام پیشینه پژوهش عکس العمل بازار سهام ادبیات نظری تحقیق عکس…

 • پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت با نمره گذاری، روایی و پایایی
 • پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه کمال گرایی بشارت پرسشنامه کمال گرایی تری شورت بهترین پرسشنامه کمال گرایی دانلود پرسشنامه کمال گرایی تری شورت دانلود پرسشنامه کمال گرایی…

 • دانلود تحقیق سازمان تامین اجتماعی و جایگاه آن در ارتقا سلامت کشور  با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق سازمان تامین اجتماعی و جایگاه آن در ارتقا سلامت کشور  با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی سازمان تامین اجتماعی و جایگاه آن در ارتقا سلامت کشور  با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت…

 • پاورپوینت درباره قراردادها
 • پاورپوینت درباره قراردادها دانلود پاورپوینت قراردادها دانلود پاورپوینت قوانین قراردادها دانلود پاورپوینت قراردادها در مدیریت دانلود پاورپوینت قرارداد با مشتری دانلود پاورپوینت قراردادهای آتی پاورپوینت انواع قراردادها پاورپوینت حقوق قراردادها دانلود دانلود پاورپوینت درباره قراردادها  جهت رشته ی مدیریت در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *