حکم معامله غرری از منظر فقه امامیه و شافعیه

حکم معامله غرری از منظر فقه امامیه و شافعیه غرر معاملات غرر در عقد بیع تاثیر غرر در معاملات غرر و معاملات غرری حکم معاملات غرری مطالعه تطبیقی غرر در معامله مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید غرر در معاملات از دیدگاه فقه امامیه غرر در معاملات از دیدگاه فقه فقه شافعی پایان نامه غرر در معاملات

دانلود

هدف پژوهش حاضر، پرداختن به حکم معامله ي غرری ازمنظر فقه امامیه و شافعیه جهت دست یابی به یک نظریه ی روشن می باشدکه آیا معامله ی غرری موجب عدم نفوذ یا موجب بطلان معامله می شود؟         باتوجه به گسترش جامعه ی بشری و پیچده تر شدن روابط اقتصادی، مبادلات و معاملات نیز میان انسان ها گسترش یافته و بشر را به سوی کسب منافع و درآمدهای بیش تر ترغیب نموده است، لذا قراردادها و معاملات در روابط اقتصادی انسان ها جایگاه ویژه ای دارند.  از سوی دیگر بشر برای دست یابی به منافع و سود بیش تر ناگزیر به انتخاب راه های متعددی است که ممکن است در این مسیر به گونه ای عمل شود که با دستورات شرع منافات داشته باشد.           لذا اسلام  با معاملات و قراردادهای ربوی یا اعمالی چون قمار و نیز معاملات غرری که در واقع معامله بر مجهول و یا شرط مجهول است ، مخالف می باشد؛ زیرا معاملات در اسلام اصولاً تابع « عدالت معاملاتی» هستند و در معامله ی غرری چنین تعادلی وجود ندارد اصل دیگری که در نگرش و جهان بینی اسلام مورد نظر است، اصل مساوات و قسط است که اسلام تمام راه-های کسب دارایی بلاجهت را مسدود نموده و مردم را به اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی دعوت نموده است تا سعادت اجتماعی میسر گردد. با توجه به این که استیفای نامشروع و دارا شدن بلاجهت به ظلم منتهی می شود و نتیجه ی معامله که همان دارا شدن شی معادل ثمن است حاصل نمی گردد ضرورت دارد، در مورد چگونگی این موضوع بحث و گفتگو شود تا زوایای امر تا حدودی روشن گردیده و ابهامات بر طرف گردد.       فهرست مطالب چکیده    3 مقدمه    4 فصل اول کلیات و مفاهیم    7 1-1-طرح تحقیق    8 1-1-1-بیان مسأله    8 1-1-2-اهمیت تحقیق    10 1-1-3- پرسشهای تحقیق    11 1-1-4- فرضیهها    11 1-1-5-هدف تحقیق    12 1-1-6- پیشینهی تحقیق    12 1-1-7- جنبه ي نو آوری    13 1-1-8-روش تحقیق    14 1-1-9-دشواریهای تحقیق    14 1-2-مفاهیم    14 1-2-1-مفهوم غرر    15 1-2-2-تعريف لغوی    15 1-2-3-غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي    18 مقایسه    21 ج ) تعريف برگزيده    24 1-2-4-موارد غرر    24 احتمال خطر نباید ضعیف باشد    25 کمی عوض موجب غرر نیست    26 1-3-غرر و ديگر اصطلاحات مشابه    27 1-3-1-غرر و غرور    27 1-3-2-غرر و جهل    29 1-3-3-بررسی تأثیر جهل بر عقد بیع  و پیامدهای آن    30 1)بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد    30 2- بررسی اقوال فقها    32 3) بیان کیفیت تأثیر جهل در قصد متعاملین    34 1-3-4-آراي دانشمندان اماميه    37 1-3-5-آرای دانشمندان شافعی    40 1-3-6-اشكال    41 1-3-7-غرر و تدليس    44 1-3-7-1-مهم ترين تفاوت‏هاي غرر و تدليس    48 1-3-8-غرر، قمار و گروبندي    49 گروبندی    51 1-3-9-غرر در عرف    54 1-3-9-1-غرر در عرف جاهليّت (قبل از اسلام)    55 1-3-9-2-غرر در عرف زمان حاضر    62   فصل دوم : قاعدهی غرری و منابع آن    67 2-1-منابع و مستندات قاعده ي غرر    68 2-1-1-قرآن    68 2-1-2-سنّت:    75 2-1-2-1-معناي بيع غرر در حديث نبوي (ص)    82 2-1-2-2-حكم معاملهي غرري در روايات    84 2-1-3-اجماع    87 2-1-4-عقل    89 بناي عقلا    90 سيرهی مسلمين    91 2-2-مباني قاعدهی غرر    91 2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت    93 2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگيري از نزاع    94 2-3-غرر در معاملات    97 2-3-1- تعريف معامله    97 2-3-2-قلمرو غرر    98 2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه    100 نتيجه    104 2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن    105 2-5-معيار تشخيص غرر در معامله    108 2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر    109 2-5-1-1- تعريف عرف    109 2-5-2-جايگاه عرف در فقه    111 2-5-3-نقش عرف در تشخيص معاملات غرري    117 2-5-4-تفاوت اساسي بين شرع و عرف    123 2-5-5-نوعي يا شخصي بودنِ معيار تمييز غرر    127 2-6-تقسيم غرردرموردمعامله    132 2-6-1-تقسيم غرر از نظر فقهاي اماميه    133 2-6-2-تقسيم غرر از نظر دانشمندان شافعی    134 2-7-بيع اشياي معدوم    138 2-7-1-آراي فقهای امامیه    138 2-7-1-آرای فقهای شافعی    140 2-7-3-بررسي ادله    141     فصل سوم : موجبات پیدایش غرر در معامله    144 3-1-غرر در مبيع    144 3-1-1-غرر از جهت اصل وجود مبيع    145 3-1-2-غرر از جهت قدرت بر تسليم    146 الف ) آراي فقهاي اماميه و شافعیه    146 3-1-3-غرر از جهت اوصاف مورد معامله    153 الف ) آراي فقهاي اماميه وشافعیه    153 3-1-4-چگونگی رفع غرر از مورد معامله    162 3-1-5-استثنائات رفع غرر    166 3-2- غرر در ثمن    169 3-2-1-لزوم تعيين ثمن در عقد    170 ابهام در ثمن به دو صورت مطرح میشود:    170 3-2-2-فروش به نرخ روز و بهاي متداول در بازار    172 الف) نظر فقهاي اماميه و شافعیه    179 3-3- غرر در شرط معامله    182 3-3-1-شرط ضمن عقد و شرايط صحت آن    182 3-3-2-معين و معلوم بودن مورد شرط    183 3-3-3-ضابطهی شرط ضمن عقد از نظر فقها    186 3-4- جمعبندی    188 3-5-نتیجهگیری کلی    191 3-6-پیشنهادات    195 فهرست منابع    196 Abstract :    203
 • دانلود تحقیق اهمیت رضایت شغلی با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق اهمیت رضایت شغلی با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی اهمیت رضایت شغلی با فرمت docx در قالب 53 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد     فهرست مطالب  رضایت…

 • پاورپوینت علل خشک شدن زاینده رود
 • پاورپوینت علل خشک شدن زاینده رود پاورپوینت خشک شدن زاینده رود پاورپوینت توصیف زاینده رود پاورپوینت اهمیت زاینده رود پاورپوینت اهمیت جاری بودن زاینده رود پاورپوینت زاینده رود پاورپوینت اصفهان دانلود دانلود پاورپوینت چرا زاینده رود خشک شد ؟ جهت…

 • دانلود تحقیق سیاست های زیست محیطی با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق سیاست های زیست محیطی با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی سیاست های زیست محیطی با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد      …

 • پاورپوینت نقش سرانه‎ ها در توسعه برنامه ‎ریزی شهری
 • پاورپوینت نقش سرانه‎ ها در توسعه برنامه ‎ریزی شهری دانلود دانلود پاورپوینت نقش سرانه‎ ها در توسعه برنامه ‎ریزی شهری جهت رشته ی برنامه ریزی شهری در قالب 37 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با…

 • طراحی و پیاده سازی مدلی برای تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری
 • طراحی و پیاده سازی مدلی برای تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری مدلی برای تشخیص بدافزار در رایانش ابری ردیابی بدافزار در رایانش ابری شناسایی بدافزار در رایانش ابری تحقیق در مورد رایانش ابری رایانش ابری مقاله مقاله…

 • مشارکت اجتماعی زنان و بررسی عوامل موثر بر آن
 • مشارکت اجتماعی زنان و بررسی عوامل موثر بر آن تعریف مشارکت اجتماعی زنان مشارکت اجتماعی زنان در ایران پایان نامه مشارکت اجتماعی زنان نظریه های مشارکت اجتماعی زنان موانع مشارکت اجتماعی زنان عوامل موثر بر مشاركت اجتماعي زنان اهمیت و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *