روش تثبیت خاک ماسه رس دار با آهک و پلی وینیل استات

روش تثبیت خاک ماسه رس دار با آهک و پلی وینیل استات بهسازی خاک خاکهای مساله دار خاکهای تثبیت شده روشهای بهسازی خاکهای مساله دار تثبیت خاک ماسه رس دار بررسی خاکهای مساله دار و روشهای بهسازی آنها در ایران روش تثبیت خاک ماسه رس دار با آهک و پلی وینیل استات دانلود پایان نامه عمران دانلود پایان نامه رشته عمران

دانلود

دانلود پایان نامه مهندسی عمران روش تثبیت خاک ماسه رس دار با آهک و پلی وینیل استات   مقدمه خاك های مسئله دار، خاك هایی هستند كه در پروژه های عمرانی مشكلات فنی و مهندسی زیادی از قبیل ریزش و یا ترك خوردگی ساختمان ها، نشست ناهمگون ساختمان، بالا آمدن سطح آب زیرزمینی كه در نقاط پست می تواند به دلیل ای جاد تورم ساختگاه مشكلاتی برای پی ساختمان ها به وجود آورد را به همراه دارند . روان گرایی خاك در هنگام وقوع زلزله و استقرار شهرك ها بر روی خاك های مسأله دار و مشكلات فراوان دیگری از این قبیل اطلاع از خصوصیات زمین شناسی و ژئوتكنیكی محل انجام پروژه را امری اجتن اب ناپذیر م ی سازد .   درسال های اخیر ، رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای تهیه مسكن و توسعه صنعت ساختمان، با توجه به ساخت و ساز در شهرهای بزرگ ، بدون رعایت مسائل زمین شناسی و ژئوتكنیكی، مشكلات فنی و مهندسی زیادی را به همراه داشته كه یكی از مهم ترین آنها خاك های مسئله دار می باشد.   بهسازی خاك ، در كلیه مسائل مهندسی خاك و بخصوص در شرایط ضعیف بودن آن مطرح می باشد. این عمل به منظور اصلاح كاربرد م هندسی خاك برای دستیابی به اهداف مختلف انجام می شود . انتخاب روش بهسازی خاك به صورت طبق ه بندی شده امر مشكلی است. روش های بهسازی متعددی جهت خاك زیر پی از جمله عبور از اثر های خاك ضعیف با استفاده از پ یهای عمیق، برداشت خاك ضعیف و جایگزینی با مصالح پر كننده مهندسی و بهسازی خواص خاك در محل وجود دارد . انتخاب روش های بهسازی بستگی به عوامل متعدد ی از جمله نوع خاك، درصد ریزدانه (لای و مقدار ر س)، مساحت و عمق بهسازی، مقاومت و تراكم پذیری خاك م ورد نظر، ضوابط نشست ، دسترسی به مهارت های فنی ، نوع تجهیزات ، مصالح و هزینه بهسازی دارد . اهداف متفاوتی برای بهسازی خاك وجود دارند .    از جمله می توان به افزایش ظرفیت باربری ، افزایش پایداری شیب و كاهش نشست پی برا ی خاك های دانه ریز و درشت اشاره نمود . مكانیسم های مرتبط با بهسازی خواص خاكهای رسی شامل تحكیم خاك رس با انجام پیش بارگذاری، اجرای ستون های سیمان – خاك یا آهك – خاك و یا هر دو مصالح می باشد.مكانیسم های مرتبط با خاك های ماسه ای رس دار ، شامل تراكم دینامیكی با ا ستفاده از ضربه زدن به سطح خاك، لرزاندن و جابجایی خاك مورد نظر با استفاده از ستون شنی جایگزینی، جابجایی مواد حفاری شده از طریق تزریق تراكمی، استفاده از مصالح چسبنده و تزریق سیمان فوق ریز و ایجاد ستون با استفاده از مخلوط خاك با آهك می باشد. بهسازی مشخصات مقا ومتی خاك به منظور كاهش خطرات آتی از اهمیت بسیار زیادیبرخوردار است . نظر به استحصال آسان و قیمت پایین مواد افزودنی نظیر آهك، استفاده از این مواد در بهسازیمشخصات رفتاری خاك های مسئله دار در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است.       کلمات کلیدی: بهسازی خاک خاکهای مساله دار خاکهای تثبیت شده روشهای بهسازی خاکهای مساله دار         فهرست مطالب فصل اول:كلیات 1 مقدمه 1 1-1 پیش بارگذاری 2 2-1 تراكم دینامیكی  2 3-1 ستون های خاك و سیمان 3 4-1 تراكم ارتعاشی. 3 5-1 ستون سنگی جایگزینی ارتعاشی 4 6-1 ستون های خاك- آهك. 4 7-1 مواد افزودنی. 4 1-7 آهك 4 -1 2-7-1 سیمان. 5 3-7-1 استفاده از مواد شیمیایی نوین 6 8-1 واكنش های شیمیایی میان خاك رس و آهك 7 1 واكنش های تبادل كاتیونی آهك 7 -8 -1 2 واكنشهای پوزولانی آهك 7 -8-1 3 واكنش كربناتاسیون آهك. 8 -8 -1 9 تأثیر آهك بر خواص مكانیكی خاك های رسی. 9 -1 10 تأثیر آهك بر دانه بندی. 10 -1 11 تأثیر آهك بر حدود اتربرگ 10 -1 12-1 تأثیر آهك بر خصوصیات تغییر حجم و قابلیت تورم خاك. 11 13 تأثیر آهك بر میزان تراكم 12 -1 14 تأثیر آهك بر نفوذپذیری خاك و كاهش درصد آب 13 -1 15 تأثیر آهك بر مقاومت برشی و فشاری خاكهای تثبیت شده. 13 -1 16 تأثیر آهك بر روی حساسیت خا كهای رسی 14 -1 17 تأثیر آهك بر مقاومت در برابر چرخ ههای یخ زدگی و آب شدن 15 -1 18-1 چگونگی عملكرد نانو ذرات پلیمری در خاكهای رس. 15 1-18-1 ذرات پلیمری در خا كهای رس 18 19-1 جمع بندی . 19 20-1 روش تحقیق 19   فصل دوم:خاك تثبیت شده با آهك 2 مقدمه 21 1 آزمایش های شاخص. 23 -2 1-1-2 آزمایش دان هبندی و هیدرومتری 23 2-1-2 آزمایش تعیین حدود اتربرگ 23 3-1-2 آزمایش تعیین درصد رطوبت خاك. 24 2 آزمایش های مكانیكی. 25 -2 1-2-2 آزمایش تراكم. 25 2-2-2 آزمایش مقاومت فشاری. 26 28.10*10 cm 3-2-2 آزمایش برش مستقیم   فصل سوم:خاك تثبیت شده با مواد نانو 3 مقدمه 32 1-3 آزمایش های شاخص 32 1-1-3 آزمایش تعیین حدود اتربرگ 32 1-2-1-3 بررسی نتایج آزمایش اتربرگ. 32 3-1-3 آزمایش تعیین درصد رطوبت خاك 33 2 آزمایش های مكانیكی. 34 -3 1-2-3 آزمایش تراكم. 34 2-2-3 آزمایش مقاومت فشاری. 34 36.10*10 cm 3-2-3 آزمایش برش مستقیم   فصل چهارم:جمع بندی و نتیجه گیری 4 مقدمه 39 1-4 جمع بندی 39 2-4 نتیجه گیری. 45 فهرست منابع . 47  
 • دانلود پاورپوینت اثرات بیولوژیکی پرتوها
 • دانلود پاورپوینت اثرات بیولوژیکی پرتوها پاورپوینت اثرات بیولوژیکی پرتوها پاورپوینت اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز پاورپوینت اثرات بیولوژیکی پرتوهای غیر یونساز پاورپوینت اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونیزان دانلود دانلود پاورپوینت اثرات بیولوژیکی پرتوها جهت رشته پزشکی در قالب 48 اسلاید و با…

 • پاورپوینت معرفی انواع محصولات تجاری موجود در تغذیه انترال
 • پاورپوینت معرفی انواع محصولات تجاری موجود در تغذیه انترال دانلود دانلود پاورپوینت معرفی انواع محصولات تجاری موجود در تغذیه انترال جهت رشته صنایع در قالب 75 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رویکردهای انگیزشی
 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رویکردهای انگیزشی فصل دوم پایان نامه رویکردهای انگیزشی مبانی نظری رویکردهای انگیزشی پیشینه تحقیق رویکردهای انگیزشی پیشینه داخلی رویکردهای انگیزشی پیشینه خارجی رویکردهای انگیزشی پیشینه پژوهش رویکردهای انگیزشی پیشینه نظری رویکردهای انگیزشی ادبیات نظری رویکردهای…

 • پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی هفتم امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند؟
 • پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی هفتم امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند؟ دانلود دانلود پاورپوینت آموزش تدریس درس 20 مطالعات اجتماعی هفتم با عنوان امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند؟ به دانش آموزان کلاس…

 • پاورپوينت درس اصول حسابداری 2
 • پاورپوينت درس اصول حسابداری 2 دانلود دانلود پاورپوينت آشنایی با درس اصول حسابداری 2 جهت رشته حسابداری در قالب 404 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش       تاكيد بر سيستم …

 • دانلود پاورپوینت رویکرد بالینی به درمان اعتیاد
 • دانلود پاورپوینت رویکرد بالینی به درمان اعتیاد پاورپوینت رویکرد بالینی به درمان اعتیاد پاورپوینت رویکرد بالینی چیست پاورپوینت درمان شناختی رفتاری اعتیاد پاورپوینت اصول درمان اعتیاد دانلود دانلود پاورپوینت رویکرد بالینی به درمان اعتیاد جهت رشته روانشناسی  در قالب 33…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *