سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر

سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر گرافولوژی فارسی تحلیل شخصیت با دست خط گرافولوژی فارسی با استفاده از درخت تصمیم بررسی شخصیت فرد بر اساس دستنوشته فارسی بررسی خصوصیات فردی بر اساس دستنوشته فارسی گرافولوژی دست نوشته فارسی با استفاده کامپیوتر پایان نامه گرافولوژی پایان نامه گرافولوژی فارسی پایان نامه گرافولوژی دست نوشته فارسی

دانلود

گرافولوژی علم مطالعه و بررسی شخصیت و خصوصیات فردی براساس نحوه نوشتن است درجهان غرب مهمترین کاربرد گرافولوژی گزینش متقاضیان استخدام است به کمک کامپیوتر با استخراج و تجزیه و تحلیل سریع و دقیق ویژگیهای دست نوشته می توان کمک قابل توجهی به گرافولوژیستها کرد مهمترین ویژگیهای دست نوشته که درگرافولوژی استفاده می شوند عبارتند از شکل حاشیه های سفید صفحه فاصله بین سطح ها کجی سطرها کجی کلمات زاویه کشیدگی حروف به بالا و پایین تیزی گوشه ها درحروف فشردگی متن سرعت نوشتن ونظم درنوشتن.     در این پایان نامه سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر ارایه نموده ایم.     تحقیقات روانشناسی نشان داده است که بسیاری از ویژگی های اخلاقی و رفتاری افراد مختلف را می توان از بررسی دست نوشته های آنها استخراج کرد. خط شناسی علمی را ((گرافولوژی)) می نامند. دستخط همانند حرکات دست و سرهنگام سخن گفتن، طرز راه رفتن و اشارات صورت یک حرکت معنی دار است.     حرکات یاد شده در بالا دوام و استمراری ندارند، در صورتیکه یک خط بر کاغذ، اثری است که باقی می‌ماند و احساس نویسنده آن را در هنگام نوشتن که با انبساط خاطر و یا با شک و تردید یا با عکس العمل فرد در مقابل واقعیت‌ها انجام شده‌است منعکس می‌سازد. اسلوب نوشتن هرچه باشد، نسخ یا نستعلیق، کتابی یا چاپی و یا بر اساس سرمشق‌های خوشنویسی، نویسنده برحسب خلق و خوی و یا طبع و سرشت خود، کم کم از آن دور می‌شود.     مهارت یک خط شناس عبارتست از : تشخیص خطوط اصلی خلق و خوی یک فرد و تعیین قوایی که در درون او باعث تقویت و یا ضعف نفسانی اش می شوند و تعادل یا ناپایداری او را به وجود می آورند. خلاصه باعث تعیین شخصیت و موجودیت او هستند.           فهرست مطالب فصل 1:کلیات تحقیق    5 1-1    گرافولوژی    6 1-2    اهمیت و ضرورت تحقیق:    6 1-3    اهداف تحقیق    7     فصل 2:مبانی نظری و پیشینه تحقیق    9 2-1  مبانی نظری تحقیق    9 سه نوع گروه بندی که امروز مورد استفاده در خط شناسی میباشد به شرح زیر میباشد:    10 طبقه بندی بقراط:    10 شکل (2-1) نمونه ای از یک خط موزون]  1 [    18 شکل( 2-2 )نمونه هایی از حاشیههای متفاوت]  1 [    20 نظم یا بی نظمی:    20 کج نویسی:    21 جهت خطوط:    22 2-2  پیشینه تحقیق    22 جدول (2-1) تصميم گيري گرافولوژي درباره درشتي كلمات]6[    23 جدول (2-2) تصميم گيري گرافولوژي درباره ميزان فاصله بين خطوط]6[    23 شکل (2-3) یک نمونه ورودي و خروجي در سيستم CAG ]9[    26     فصل 3 :روش تحقیق    27 3-1 مقدمه    28 3-2 ایجاد پایگاه داده    28 3-2-1 پرسشنامه شخصیتی  MMPI    29 مقیاس های پرسشنامهMMPI  به دو دسته تقسیم میشوند:    32 الف ) مقیاس های اعتباری    32 ب ) مقیاس های بالینی    33 خصایص و مشکل مراجع شش بعد مهم دارند:    35 3-3  جامعه آماری    36 3-3-1  ملاحضات اخلاقی    37 3-4  نمونه دستخطهای پایگاه داده ارائه شده    37 شکل (3-1) یک نمونه از دستخط ریز    39 شکل )3-2( نتیجه پرسشنامه(نمودارT ) مربوط به شکل )3-1(    39 شکل (3-3) نمونهای از دستخط با جهت پایین رونده    41 شکل )3-4 ( نتیجه پرسشنامه(نمودارT ) مربوط به شکل )3-3(    41 شکل (3-5) نمونهای از دستخط درشت با حاشیههای پهن از اطراف    43 شکل )3-6( نتیجه پرسشنامه(نمودارT ) مربوط به شکل )3-5(    43 شکل (3-7) نمونهای از دستخطی با حرکات دست و قلم به سمت راست و پایین    44 شکل )3-8( نتیجه پرسشنامه(نمودارT ) مربوط به شکل )3-7(    44 شکل(3-9) نمونهای از دستخطی با جهت پایین و حاشیه زیاد از سمت چپ    46 شکل )3-10( نتیجه پرسشنامه(نمودارT ) مربوط به شکل )3-9(    46 شکل (3-11) نمونهای از نوشتهای محکم    47 شکل )3-12( نتیجه پرسشنامه(نمودارT ) مربوط به شکل )3-11(    48 3-5 نتایج کلی پرسشنامهMMPI    48 شکل(3-13) نتیجه کلی پرسشنامه مددجویان شهر سمنان    49 شکل (3-14) نتیجه کلی پرسشنامه دانشجویان پسر    50 شکل (3-15) نتیجه کلی پرسشنامه دانشجویان دختر    50     فصل 4:شبیه سازی    51 4-1 پیش پردازش    51 4-2 استخراج ویژگی    54 ویژگی ها ونحوه استخراج آنها در کارهای قبلی به شرح زیر می باشد:    55 الف) تعداد خطوط اصلی نوشتار    55 ب) طول خط اصلی نوشتار    55 ج)  زاویه حرکت خط اصلی نوشتار    56 د‌)    فشردگی متن    57 ه‌)    درشتی خط    59 و‌)    شکل حاشیه    60 ز‌)    زاویه کشید گی حروف به بالا و پایین    61 ک) لرزش    61 ویژگیها و نحوه استخراج آنها در این تحقیق به شرح زیر میباشد:    62 الف) تعداد خطوط اصلی نوشتار    62 ب‌)    حاشیه متن    62 ج‌)    درشتی خط    62 ه‌)    شیب خط    63 4-2-1 بررسی نمونههایی از دستنوشتهها و خروجی الگوریتم استخراج ویژگی    63 جدول (4-1) خروجی الگوریتم استخراج ویژگی برای نمونهای از دستنوشتهها    65 شکل(4-1) نمونهای از دستخط با جهت پایین و حاشیه زیاد    66 شکل(4-2) نمونهای از دستخط با جهت پایین و حاشیه کم    66 شکل(4-3) نمونهای از دستخط درشت و حاشیه کم    68 شکل(4-4) نمونهای از دستخط ریز و حاشیه کم    68 4-3 گروه بندی ویژگی ها    68 4-3-1 مروری بر ابزارهای ماشین    69 سییتم استنتاج فازی    70 ماشین بردار پشتیبان (SVM)    70 4-3-2 بحث    71 4-3-3 درخت تصمیم    72 4-3-3-1 الگوریتم ID3    73 4-3-4  شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی    75 جدول (4-2) گروه بندی شخصیت افراد    75 جدول (4-3) گروه بندی شخصیت افراد مورد استفاده در شبیه سازی    76 جدول (4-4) دادههای آموزشی    77 4-5 نتایج    78 جدول شماره (4-5) بررسی نتایج استخراج ویژگی    79 4-5-2 تشخیص انسانی    79 4-5-3 راستیآزمایی با پرسشنامه شخصیتی MMPI    80 4-6 مقایسه با دیگر روشها    80     فصل 5:نتیجه گیری    82 5-1 ویژگیهای این تحقیق    83 5-2 پیشنهادات برای کارهای آتی    83 پیوستها    84 ضمیمه الف – توضیحات تابع classregtree    85 ضمیمه ب – سوالات آزمون MMPI    89 ضمیمه ج – درخت تصمیم حاصل از شبیه سازی    95 فهرست منابع    95
 • فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش در کتابخانه
 • فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش در کتابخانه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش مبانی نظری مدیریت دانش در کتابخانه پیشینه تحقیق مدیریت دانش در کتابخانه پیشینه داخلی مدیریت دانش در کتابخانه پیشینه خارجی مدیریت دانش در…

 • پاورپوینت آشنایی با ساختار گوشی پزشکی
 • پاورپوینت آشنایی با ساختار گوشی پزشکی دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با ساختار گوشی پزشکی جهت رشته پزشکی در قالب 20 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش         در سال 1841…

 • پاورپوینت علوم ششم ابتدایی مبحث درس ششم ورزش و نیروی 1 مناسب برای مطالعه آموزگاران
 • پاورپوینت علوم ششم ابتدایی مبحث درس ششم ورزش و نیروی 1 مناسب برای مطالعه آموزگاران دانلود دانلود پاورپوینت علوم ششم ابتدایی مبحث درس ششم ورزش و نیروی 1 مناسب برای مطالعه آموزگاران در قالب 11 اسلاید و با فرمت pptx…

 • پاورپوینت دفع بهداشتی زباله
 • پاورپوینت دفع بهداشتی زباله دانلود دانلود پاورپوینت دفع بهداشتی زباله جهت رشته مدیریت در قالب 25 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       امروزه رابطه بین بهداشت عمومی و نحوه مدیریت…

 • بررسی امکان پیاده سازی سیستم ABC در ایران خودرو
 • بررسی امکان پیاده سازی سیستم ABC در ایران خودرو سیستم هزینه یابی هزینه یابی برمبنای فعالیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در ایران خودرو پیاده سازی سیستم ABC در ایران خودرو دانلود دانلود مقاله کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بررسی امکان پیاده…

 • پاورپوینت حقوق و دستمزد کارکنان سازمان
 • پاورپوینت حقوق و دستمزد کارکنان سازمان دانلود دانلود پاورپوینت حقوق و دستمزد جهت رشته ی حسابداری در قالب 131 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       دولت هر سال با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *