عوامل تشدید مجازات و تقسیم بندی و سیر تحول هر یک از عوامل در طول قانونگذاری کیفری ایران

عوامل تشدید مجازات و تقسیم بندی و سیر تحول هر یک از عوامل در طول قانونگذاری کیفری ایران عوامل تشدید مجازات عوامل تشدید کننده مجازات تکرار جرم و تشدید مجازات عوامل عمومی تشدید مجازات پایان نامه درباره تشدید مجازات سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی پایان نامه تشدید مجازات در قانون مجازات اسلام

دانلود

پایان نامه درباره تشدید مجازات که به تبیین مفاهیم پایه ای و اصلی هم چون تشدید مجازات و عوامل تشدید مجازات و تقسیم بندی هر یک از عوامل و هم چنین سیر تحول این عوامل در طول قانونگذاری کیفری ایران در دو فصل پرداخته است.       ” گاهی اوقات اعمال مجرمانه ای که صورت می گیرد توأم با خطرات بیشتری برای جامعه بوده و بالمآل تنفر و انزجار بیشتری را برای افراد جامعه به وجود می آورد. در این حالت مقنن مجازات های سنگین تری برای این قبیل افراد منظور می نماید. .     تشدید مجازات یعنی مجازات جرمی به جهات قانونی، مستقیماٌ از ناحیه مقنن یا توسط قاضی افزایش یابد. تشدید مجازات ممکن است به صورت افزایش میزان مجازات، افزایش تعداد مجازات، تبدیل به مجازات شدید تر، افزودن مجازات تبعی و یا تفویض اختیار به قاضی برای اعمال مجازات تکمیلی و… به عمل می آید. ”  ”برخلاف تخفیف مجازات (در کیفیات مخففه) که اعمال آن در اختیار دادگاه است، تشدید مجازات مستلزم تجویز قبلی قانونگذار است و دادگاه در موارد قانونی مکلف به تشدید مجازات است ”         ” وجود کیفیات مشدده، آثار مختلفی را به دنبال دارد که عبارت اند از : 1-    باعث افزایش مجازات می شود. 2-    ممکن است نوع و طبع قضایی جرم را تغییر دهند. 3-    در پاره ای از موارد بر آیین دادرسی اعم از صلاحیت مرجع قضایی و نحوه دادرسی تأثیر گذارند.” –       عوامل تشدید مجازات به اعتبار های مختلفی قابل تقسیم اند که عبارت اند از : 1-    عوامل عام و خاص تشدید مجازات. 2-    عوامل قانونی و قضایی تشدید مجازات. 3-    عوامل عینی (خارجی) و شخصی تشدید مجازات.              فهرست مطالب مفاهیم مربوط به تشدید مجازات و سابقه تاریخی آن ها در حقوق ایران    1 فصل اول– مفاهیم مربوط به تشدید مجازات    1 مبحث اول– عوامل  خاص و عام تشدید مجازات    2 گفتار اول – عوامل خاص تشدید مجازات    3 الف – تعریف    3 ب- مصادیق    3 گفتار دوم – عوامل عام تشدید مجازات    4 الف – تعریف    4 ب – مصادیق    5 مبحث دوم – عوامل قانونی و قضایی تشدید مجازات    6 گفتار اول– تشدید قانونی مجازات    6 تشدید قانونی مجازات از طرق زیر قابل اعمال است :    7 الف – تشدید مجازات از طریق حذف ارفاق های قانونی یا تحدید آن ها:    8 ب – تشدید مجازات از طریق افزایش حداکثر مجازات    8 ج – تشدید مجازات از طریق محکومیت متهم به حد اکثر مجازات    9 د – تشدید مجازات از طریق افزایش حداقل مجازات:    10 ه – تشدید مجازات از طریق محکومیت به مجازات های تکمیلی یا تدابیر دیگر    10 گفتار دوم – تشدید قضایی مجازات    12 گفتار سوم – احکام قانونی تشدید مجازات    14 الف – امکان جمع میان کیفیات مشدده و مخففه    14 ب – امکان جمع میان دو یا چند کیفیت مشدده    15 مبحث سوم – عوامل عینی (خارجی) و شخصی تشدید مجازات    16 گفتار اول – عوامل عینی (خارجی) تشدید مجازات    16 الف – تعریف    16 ب- مصادیق    17 گفتار دوم – عوامل شخصی تشدید مجازات    19 الف – تعریف    19 ب – مصادیق    20 مبحث چهارم – انواع عوامل عام تشدید مجازات در حقوق ایران    21 گفتار اول – تعدد جرم و انواع آن    22 الف – تعدد مادی (واقعی)    22 ب- تعدد معنوی (اعتباری)    23 ج – تقسیمبندی تعدد به تعدد عام و خاص    24 گفتار دوم – مفهوم تکرار جرم و انواع آن    24 الف – تکرار جرم خاص و تکرار جرم عام    25 ب – تکرار دائم و موقت    25 ج- سایر تقسیم بندی های تکرار جرم    26 گفتار سوم – سردستگی گروه مجرمانه    26 الف – فقدان تعریف قانونی    26 ب – تعریف پیشنهادی نگارنده    28   فصل دوم – سیر تحول کیفیات عام تشدید مجازات تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (1390).    29 مبحث اول – سیر تحول مقررات مربوط به تعدد جرم    29 گفتار اول – تعدد جرم در متن مصوب 1304 قانون مجازات    29 گفتار دوم – اصلاحات بعدی قانون مجازات عمومی تا سال 1352    31 گفتار سوم – تعدد جرم در اصلاحات قانون مجازات عمومی 1352    33 گفتار چهارم – تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامی 1370    40 مبحث دوم – تاریخچه تکرار جرم در قوانین ایران    45 گفتار اول – تکرار جرم در متن مصوب 1304 قانون مجازات عمومی    45 گفتار دوم – اصلاح مقررات تکرار جرم تا پیش از تصویب قانون 1352    48 گفتار سوم – مقررات قانون اقدامات تأمینی در ارتباط با مجرمین به عادت و عدم اجرای این مقررات    52 گفتار چهارم – تصویب قانون مجازات عمومی 1352 و نگرش این قانون به تکرار جرم    55 گفتار پنجم – قانون راجع به مجازات اسلامی 1361و مقررات تکرار جرم در آن ها    62 گفتار ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و مقررات تکرار جرم در آن    63 گفتار هفتم – ماده 48 قانون مکرر قانون مجازات اسلامی : ابتکار جدید برای برخورد با خطر مجرمان سابقه دار    66 مبحث سوم – سابقه مقررات مربوط به سردستگی گروه های مجرمانه    69 گفتار اول – قوانین قبل از انقلاب    70 گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب    71   فهرست منابع و مآخذ    73    
 • دانلود پاورپوینت سقف عرشه فولادی گل میخ و فرایند جوش به روش قوس الکتریکی
 • دانلود پاورپوینت سقف عرشه فولادی گل میخ و فرایند جوش به روش قوس الکتریکی پاورپوینت سقف عرشه فولادی پاورپوینت گل میخ و فرایند جوش به روش قوس الکتریکی پاورپوینت سقف عرشه فولادی ؛ گل میخ و فرایند جوش به روش…

 • بررسی عوامل کودک آزاری و پیامدها و آثار آن
 • بررسی عوامل کودک آزاری و پیامدها و آثار آن عوامل کودک آزاری عوامل کودک آزاری در ایران عوامل خانوادگی کودک آزاری عوامل اجتماعی کودک آزاری عوامل موثر بر کودک آزاری پیامدهای کودک آزاری کودک آزاری و پیامدهای آن پایان نامه…

 • دانلود تحقیق معماری سیستم اطلاعاتی با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق معماری سیستم اطلاعاتی با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی معماری سیستم اطلاعاتی با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد     فهرست مطالب مقدمه…

 • پاورپوینت داروهای مورد استفاده در بیماری های گوارشی
 • پاورپوینت داروهای مورد استفاده در بیماری های گوارشی دانلود دانلود پاورپوینت داروهای مورد استفاده در بیماری های گوارشی جهت رشته ی پزشکی در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • دانلود تحقیق مکتب فرانکفورت و نظریات مرتبط با آن با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق مکتب فرانکفورت و نظریات مرتبط با آن با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی مکتب فرانکفورت و نظریات مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شکل گیری هویت سازمانی 74 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شکل گیری هویت سازمانی 74 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه شکل گیری هویت سازمانی مبانی نظری شکل گیری هویت سازمانی پیشینه تحقیق شکل گیری هویت سازمانی پیشینه داخلی شکل گیری هویت سازمانی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *