عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانلود پایان‌نامه ارشد علوم سیاسی خرید پایان‌نامه ارشد علوم سیاسی سیستم همکاری در فروش فایل سیاست خارجی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق خاورمیانه دولت جدید عراق سیاست خارجی مطالعات منطقه ای

دانلود

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق (کامل و آپدیت شده)     *توجه: آپدیت جدید اضافه شد: اضافه شدن بخش پنجم در قالب چهار فصل و 44 صفحه        پیشگفتار: تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، كشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیكی، ژئواستراتژیكی و ژئواكونومیكی به مجموعه پیچیده ای تبدیل كرد كه صرف نظر از قدرت های همسایه و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های فرامنطقه ای برخوردار شد. تهاجم این كشور به كویت نیز مزید برعلت گردید و با حضور فیزیکی كشورهای غربی در منطقه خلیج فارس به طور عملی در چالش عمیقی فرورفت.   عراق به عنوان یكی از همسایگان جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراكات تاریخی، مذهبی و فرهنگی و قومی با مردم ایران، از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران برخوردار است به طوریکه نمی توان از آثار امنیتی حضور و دخالت بازیگران فرامنطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسایل امنیتی و اقتصادی تركیه تأثیر بسزایی دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درك و فهم واقع بینانه از مسایل عراق و شناخت اهداف و منافع و زمینه های تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی دو قدرت منطقه ای ایران و تركیه.       کلمات کلیدی: خاورمیانه دولت جدید عراق سیاست خارجی مطالعات منطقه ای دولت اسلامگرای ترکیه جمهوری اسلامی ایران       کلیات پژوهش: ۱-طرح مساله حوادث ۱۱ سپتامبر  ۲۰۰۱  نقطه عطف در تغییر و گردش سیاستهای ایالات متحده در نظام بین الملل شد  که در انتخابات سال۴ ۲۰۰ و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجدد  ریاست جمهوری و انتخابات مجالس ایالات متحده آمریکا این رویکردخود را نشان داد. در نظم جدید ،مبارزه  با تروریسم و مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و مبارزه با بنیادگرایی اسلامی اساس کار قرار داده شد . در حقیقت حمله به عراق در چارچوب تغییر نظام بین الملل و ایجاد این رویکردها بود.  حضور نظامی آمریکا در یکی از مناطق استراتژیک جهان با هجوم به عراق  و طرح این کشور جهت تغییر سیاسی خاورمیانه و دمکراتیزه کردن منطقه اگر چه تهدید کننده امنیت ملی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه می باشد, لیکن با توجه به شرایط موجود هر دو کشور تلاش کرده اند که از فرصت ها و چالش های ایجاد شده در راستای منافع ملی خویش بهره برداری نمایند, اعتقاد بر این است که ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای صاحب نفوذ در عراق و سامان یافتن عراق جدید به عنوان دو رقیب مطرح می باشند, هر چند رقابت دیرینه  این دو کشور تنها به عراق ختم نمی شود اما به نظر می رسد سوای رقابت ها و چالش های تاریخی بین دو کشور در دهه نود ،اکنون  رقابت آنها  وارد مرحله نوینی شده است که موجبات تغییر و تحولات سیاسی در منطقه را فراهم می آورد.. ۲-انگیزه انتخاب موضوع:         -علاقه شخصی پژوهشگربه موضوعات تحلیلی         -اهمیت موضوع تحولات عراق وتاثیرآن برترکیه وبخصوص ایران          -تحولات جدیدمنطقه که باعث اهمیت بیش ازپیش خاورمیانه  شده  است.          -گرایش تحصیلی پژوهشگر که مطالعات خاورمیانه میباشد. ۳-اهمیت موضوع:               به دلیل این که دو کشور جمهوری اسلامی ایران  و ترکیه دو کشور قدرتمند و صاحب نفوذ و همسایه عراق هستندو به دلیل این که هر نوع تحولی در کشور عراق اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر سیاست خارجی دو کشور می گذارد,و از آن جمله مباحث امنیتی شامل : جریان اکراد, حزب پ. ک. ک. و گروه مجاهدین خلق  و یا ایجاد یک جریان مقابله برانگیز مانند سرمایه گذاری های اقتصادی و یا دوستی آمریکا و ترکیه و یا تقابل ایران و آمریکا. موضوع وعنوان رساله برای بررسی سیاستهای مقایسه ای ترکیه وایران در عراق را قابل توجه وحائز اهمیت می سازد . .         فهرست مطالب     پیشگفتار 1                                                                                                                  بخش اول : مقدمه نظری 2 كلیات پژوهش 3  1-طرح مساله 3        2-انگیزه انتخاب موضوع 4    3-اهمیت موضوع 4                                                                                                  4- سئوال اصلی 4                                                                                                    5- فرضیه اصلی 4                                                                                               6- متغیرهای دخیل 5                                                                                              7- هدف پژوهش 5                                                                                                  8- قلمرو پژوهش 6                                                                                                9- روش پژوهش 6                                                                                                10- اركان و پایه های نظری تحقیق 6                                                                   11- سطوح تحلیل 7                                                                                               12- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش 7                                                   13- سازماندهی تحقیق 8                                                                                        چارچوب نظری پژوهش 9                فصل اول: تعریف منازعه و همکاری 10                                              1- نظریه نوواقع گرایان   12                                                                                2- نوکاركردگرایی 14                                                                                             3- نهادگرایی نئولیبرال 15                                                                                 فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط  بین الملل 19                                                                                                          1- روابط بین الملل به مثابه یک بازی 20                                                             2- انواع بازی ها در روابط بین الملل 21                                                             3- بازی با حاصل جمع جبری صفر 21                                                                  4- بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر 22                                    تعریف مفاهیم 24   جمهوری اسلامی ایران 25                                                                                     ایران 25                                                                                                                  تركیه 26                                                                                                                 عراق 27                                                                                                                 دولت اسلامگرای 27                                                                                             سیاست خارجی 28   بخش دوم : 29                                                                           فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 30                        – دوره اول ( 80-1979 ) : 31                                                                          – مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت 31                                      1- اقدام اثباتی 32                                                                                                    2- اقدامات سلبی دولت موقت 34                                                                                – دوره دوم: رادیکالیسم با تاکید بر شیوه رابطه ملتها ( 1988-1980 ) 35                                                                                               مشخصات اصلی دوره دوم 35                                                                             الف- فرا وطنی بودن نورمهای ارزشی 35                                                         ب- جنگ ایران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمریکا 37                                1- بعد اثباتی 37                                                                                                   2- بعد سلبی 39                                                                                                     – دوره سوم: عادی سازی سیاست خارجی بر اساس ترتیبات منطقه ای و الزامات    منافع ملی 43                                                        مشخصات دوره سوم: 44                                                                                         1- تامین امنیت ملی و تامین مصالح ملی 44                                                        2- الزامات منطقه ای, توسعه همکاری با همسایگان محدوده خاورمیانه 45                                                                            فصل دوم: سیاست خارجی ترکیه و اصول کلی آن 50                                – اهمیت استراتژیک ترکیه در منطقه 52                                                              – نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک این کشور در منطقه 53                                                                                                      – سیاست خارجی ترکیه 55                                                                                – روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی 59                                                       – سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه 66            – مبانی و اصول سیاست خارجی ترکیه 76                                                          فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق و جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای 80                                                                                   الف) موقعیت جغرافیایی عراق 80                                                      1- ژئوپلتیک آب 84                                                                                              2- ژئوپلتیک نفت 85                                                                                           3- ژئوپلتیک کردها 86                                                                                         1-3- بررسی موقعیت کردها در عراق 86                                                              2-3- دستاوردهای قانون اساسی موقت عراق برای اکراد 89                              1-2-3- قبولاندن نظام فدرال در عراق 90                                                                                                                              2-2-3- حضور کردها در ساختار قدرت مرکزی عراق 91                                    3-2-3- به رسمیت شناختن زبان کردی عراق 91                                                  4-2-3- قدرت تعدیل قوانین دولت مرکزی از طرف پارلمان کردستان 91           5-2-3- مشخص کردن وضعیت کرکوک و مناطق تخریب شده 92                       6-2-3- قائل شدن حق وتو قانون اساسی دائر بر ایالات و مناطق فدرال 92      4- ژئوپلتیک کردها 93                                                                                            ب) مختصات عراق جدید 95                                                               1- مقایسه عراق قدیم با عراق جدید 95                                                                 1-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد داخلی 95                                                    2-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد منطقه ای 96                                                1-2-1- اختلاف با ترکیه 96                                                                                       2-2-1- اختلاف با جمهوری اسلامی ایران 96                                                          3-2-1- اختلاف با سوریه 97                                                                                    4-2-1- اختلاف با کویت 97                                                                                      3-1- تفاوت عراق قدیم و عراق جدید از منظر بین المللی 98                                   ج) بازیگران ذینفع و ذی نفوذ در عراق جدید 99                                         1- جمهوری اسلامی ایران 99                                                                                  2- جمهوری ترکیه 100                                                                                              1-2- طرح اوزال 101                                                                                               2-2- سیاست ترک سازی 101                                                                                 3-2- ادغام فرهنگی و آموزشی 102                                                                        4-2- جنبه سیاسی دادن به فعالیت ها 102                                                              3- عربستان سعودی 102                                                                                        4- سوریه 103                                                                                                          5- اسرائیل 104                                                                                                        6- ایالات متحده آمریکا 104                                                                                     7- روسیه 106                                                                                                          8- اروپا 107                                                                                                               فصل چهارم: سیاست خارجی نفوذ ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق 108                                                                  – زمینه های تاریخی ایران و ترکیه در عراق 108                                                الف: پیشینه تاریخی نفوذ ایران در عراق 108                                                        ب: پیشینه تاریخی نفوذ ترکیه در عراق 111                                                             بخش سوم : دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق 113   فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق 114                   الف) دیدگاه ایران نسبت به رژیم بعثی عراق از ظهور تا سقوط صدام 114                ب) مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق 116                                                 ج) مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون اساسی موقت عراق 119                فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق 120                                             الف) سیاست خارجی جمهوری ترکیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد 120                 ب) تحول در سیاست منطقه ای ترکیه پس از جنگ سرد 121                                           ج) موضع گیری ترکیه در بحران کویت و واکنش های داخلی نسبت به آن 123              د) اهداف ترکیه از ایفای نقش رسمی در بحران کویت 127                                               1- کسب امتیاز سیاسی 127                                                                                             2- ملاحظات اقتصادی 127                                                                                                 3- شرکت در ترتیبات منطقه ای 128                                                                              4- چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق 128                                                  ه) مواضع ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا 130                       1- حفظ تمامیت ارضی عراق 130                                                                                     2- حمایت ترکمن ها 130                                                                                                   3- دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا 131                                                                  و) مخالفت پارلمان با شرکت ترکیه در جنگ بر علیه عراق 132                                    ز) واکنش و مخالفت داخلی با اعزام نیروهای ترکیه به عراق 134                               ن) مواضع ترکیه در مورد قانون اساسی موقت عراق 135                                              فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در  عراق (تفاهمات) 136                                                   الف) مولفه های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با توجه به  تحولات عراق 137                                                       ب) مولفه های سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق جدید (مناسبات و رقابت های سیاسی) 141               ج) مولفه های اقتصادی روابط ایران و ترکیه در عراق جدید 143                                                                          فصل چهارم: بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق 145                                                                                              الف) مولفه های همکاری و تعامل در زمینه های اشتراک منافع ایران و ترکیه در عراق جدید 145 1- حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تشکیل دولتی کرد در شمال عراق 145                 2- مخالفت هر دو کشور با فعالیت سازمان های معارض خود در عراق 149                            3- مخالفت دو کشور با گسترش فعالیت های اسرائیل در شمال عراق 150                               ب) مولفه های تقابل منافع ایران و ترکیه در عراق 151                                                                         1- مخالفت ترکیه با ایفای نقش موثر شیعیان در دولت جدید عراق 151                                        2-چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق به ویژه کرکوک 152                                           3-مخالفت ایران با تلاش های ترکیه برای افزایش غیر واقعی سهم ترکمن ها در ساختار فدرالیسم عراق 153                                                                                         4-اختلاف ایران و ترکیه در مورد نوع حکومت عراق جدید 154                                                          فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید 155                                                                                            الف) چشم اندازهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق 156                                                    1- همکاری در زمینه استفاده بهینه از آب رودخانه های مرزی 156                                            2- همکاری در زمینه شبکه های ارتباط زمینی 157                                                                    3- همکاری در زمینه نفت و گاز 158                                                                                             ب) چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و عراق 160                                                               1- همکاری در زمینه راه های ارتباطی 160                                                                                    2-همكاری دوكشور در زمینه شبكه آبها 160                                                          3-همكاری دو جانبه در زمینه نفت وگاز 162                                                             ج)زمینه های رقابت و همكاری اقتصادی ایران وتركیه در عراق جدید 164      1-زمینه های رقابت 164    1-1-رقابت در بازار عراق 164  1-2-اصلاحات اقتصادی در عراق در چارچوب خاورمیانه بزرگ 164                                        2-زمینه های همكاری ایران وتركیه در عراق جدید 166                                                              فصل ششم :سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق وتاثیر آن بر ایران 168                                                                                                                        1-فدرالیسم 170                                                                                                                          2-دولت بسیط با جلوه اداری متمركز و غیر متمركز و تاثیرات آن بر ایران 185                         بخش چهارم: استنتاجات موضوعی 190    ———————————————————————————————————————————————————- آپدیت جدید:   بخش پنجم:ترکیه و بحران عراق – راهکارهای ایران 203 فصل اول:ترکیه و بحران عراق: 203 الف – مهمترین نگرانی های داخلی و خارجی ترکیه 203 ب – مشکلات، ناشی از مسائل فوق در جریان حمله آمریکا به عراق 204 ج – جایگاه ترکیه در سیاست منطقه ای آمریکا 208 سیری در تاریخ روابط ترکیه و عراق 211 روابط ترکیه و عراق پس از صدام 214 تحلیل حملات نظامی اخیر ترکیه به شمال عراق 215 فصل دوم: مداخله ترکیه در شمال عراق 221 تحلیل حملات نظامی اخیر ترکیه به شمال عراق 222 فصل سوم: آثار استراتژی های سیاسی – امنیتی اسراییل بر روابط ایران و ترکیه 228 1. جایگاه ایران و ترکیه در ساخت قدرت و سیاست منطقه خاورمیانه 230 2. تغییر ژئوپلیتیکی مسائل قدرت و سیاست در خاورمیانه بعد از حوادث ١١ سپتامبر 233 الف- جبهه جنوبی؛ 235 ب- جبهه شمالی؛ 235 3. متغیرهای تأثیرگذار بر روابط ایران و ترکیه و آثار آن بر اسرائیل 236 الف) نگاه ایدئولوژیک و سیاسی به منطقه 237 ب) حضور آمریکا درمنطقه 237 ج) امنیت انرژی و اقتصاد 239 د) برنامه های هسته ای ایران 240 فصل چهارم:بررسی ابعاد سیاسی روابط عراق و ترکیه 242   فهرست منابع 243       
 • مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک پیشرفته
 • مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک پیشرفته سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پیشرفته دانلود مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک پیشرفته فروش گزارش کار…

 • تحقیق کامل در مورد فرزندخواندگی 62 صفحه
 • تحقیق کامل در مورد فرزندخواندگی 62 صفحه تحقیق درمورد فرزندخواندگی مقاله درباره فرزندخواندگی تحقیق در مورد فرزند خواندگی پایان نامه در مورد فرزند خواندگی پایان نامه فرزند خواندگی دانلود این نوشتار تحقیق کامل در مورد فرزندخواندگی 62 صفحه ورد و قایل…

 • بررسی و تشریح نظریه های شناخت گرایی از زیر مجموعه های نظریه های یادگیری
 • بررسی و تشریح نظریه های شناخت گرایی از زیر مجموعه های نظریه های یادگیری نظریه های یادگیری تحقیق نظریه های یادگیری نظریه های شناخت گرایی تحقیق نظریه های شناخت گرایی مسایل یادگیری در انسان زمینه و پیشینه نظریه های یادگیری…

 • سرقت حد و تعزیری و واکنشهای فقهی و حقوق کیفری به آنها
 • سرقت حد و تعزیری و واکنشهای فقهی و حقوق کیفری به آنها پایان نامه سرقت دانلود پایان نامه سرقت سرقت مستوجب حد سرقت تعزیری واکنش های کیفری قانونی به سرقت واکنش های کیفری فقهی به سرقت واکنش کیفری ناظر به…

 • بررسی دیدگاه های دلبستگی شغلی و مفاهیم مشابه آن
 • بررسی دیدگاه های دلبستگی شغلی و مفاهیم مشابه آن کلمات کلیدی : مفاهیم مشابه دلبستگی شغلی تحقیق پایان نامه دلبستگی شغلی عوامل موثر بر دلبستگی شغلی ویژگی های افراد دلبسته به شغل عوامل موثر بر دلبستگی شغلی از دیدگاه مهداد…

 • پاورپوینت عملکرد و مدیریت صدور پروانه ها در صنایع کشاورزی
 • پاورپوینت عملکرد و مدیریت صدور پروانه ها در صنایع کشاورزی پاورپوینت عملکرد صدور پروانه ها در کشاورزی پاورپوینت عملکرد مدیریت پروانه ها در کشاورزی پاورپوینت نحوه صدور پروانه ها در کشاورزی پاورپوینت نحوه مدیریت پروانه ها در کشاورزی دانلود دانلود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *