غرر در معاملات از دیدگاه فقه امامیه و فقه شافعی

غرر در معاملات از دیدگاه فقه امامیه و فقه شافعی غرر معاملات غرر در عقد بیع تاثیر غرر در معاملات غرر و معاملات غرری حکم معاملات غرری مطالعه تطبیقی غرر در معامله مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید غرر در معاملات از دیدگاه فقه امامیه غرر در معاملات از دیدگاه فقه فقه شافعی پایان نامه غرر در معاملات

دانلود

هدف پایان نامه حاضر، پرداختن به غرر در معاملات از دیدگاه فقه امامیه و فقه شافعی جهت دست یابی به یک نظریه ی روشن می باشدکه آیا معامله ی غرری موجب عدم نفوذ یا موجب بطلان معامله می شود؟   علیرغم بررسی اجمالی درسابقه ی موضوع به نظر می رسد دراین خصوص، مبنا و منبع غرر و مفهوم و گستره ی آن و نیز اثر آن بر قراردادها یکجا جمع و تجزیه و تحلیل نگردیده است، بنابراین، ضرورت دارد که این نقصان رفع شود و قالبی درخور فروعات و مسایل جدید پدید آید. آن چه در طول این تحقیق به دست آمد این است که امامیه و شافعیه غرر را مبطل عقد دانسته و آن را صرفاً مخصوص معاملات نمی دانند، بلکه در سایر عقود معاوضی نیز غرر می تواند نقش باطل کننده ی خود را ایفا کند.       غرر در نزد فقها عبارت است از جهل در خصوص رسیدن شی به دست منتقل الیه (شهید اول، 1308، ص253).    دربرخی از فرهنگ های لغت فارسی، غرر به معنای « هلاکت»، « خطر » و « فریب خوردن» آمده است ( عمید، 1356، ص750 ؛ معین،1360، ص874).    برخی قاموس ها غرر را از مصدر «غرارّه » به معنای « خدیعه» و «غفلت» دانسته اند( الماسی، 1370، ص54 ).شافعیه بیع غرری  را چنین تعریف نموده اند: بیع چیزی که وجود و عدم آن دانسته نمی شود و یا از نظر کمیت ( قلت و کثرت ) مجهول است و یا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد(ابو جیب، 1402، ص 272 ). در نظام اسلام، توجه خاصی به کسب عادلانه و مشروع و نیز استحکام و اتقان معاملات بین افراد جامعه شده است.             فهرست مطالب چکیده    3 مقدمه    4 فصل اول کلیات و مفاهیم    7 1-1-طرح تحقیق    8 1-1-1-بیان مسأله    8 1-1-2-اهمیت تحقیق    10 1-1-3- پرسشهای تحقیق    11 1-1-4- فرضیهها    11 1-1-5-هدف تحقیق    12 1-1-6- پیشینهی تحقیق    12 1-1-7- جنبه ي نو آوری    13 1-1-8-روش تحقیق    14 1-1-9-دشواریهای تحقیق    14 1-2-مفاهیم    14 1-2-1-مفهوم غرر    15 1-2-2-تعريف لغوی    15 1-2-3-غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي    18 مقایسه    21 ج ) تعريف برگزيده    24 1-2-4-موارد غرر    24 احتمال خطر نباید ضعیف باشد    25 کمی عوض موجب غرر نیست    26 1-3-غرر و ديگر اصطلاحات مشابه    27 1-3-1-غرر و غرور    27 1-3-2-غرر و جهل    29 1-3-3-بررسی تأثیر جهل بر عقد بیع  و پیامدهای آن    30 1)بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد    30 2- بررسی اقوال فقها    32 3) بیان کیفیت تأثیر جهل در قصد متعاملین    34 1-3-4-آراي دانشمندان اماميه    37 1-3-5-آرای دانشمندان شافعی    40 1-3-6-اشكال    41 1-3-7-غرر و تدليس    44 1-3-7-1-مهم ترين تفاوت‏هاي غرر و تدليس    48 1-3-8-غرر، قمار و گروبندي    49 گروبندی    51 1-3-9-غرر در عرف    54 1-3-9-1-غرر در عرف جاهليّت (قبل از اسلام)    55 1-3-9-2-غرر در عرف زمان حاضر    62   فصل دوم : قاعدهی غرری و منابع آن    67 2-1-منابع و مستندات قاعده ي غرر    68 2-1-1-قرآن    68 2-1-2-سنّت:    75 2-1-2-1-معناي بيع غرر در حديث نبوي (ص)    82 2-1-2-2-حكم معاملهي غرري در روايات    84 2-1-3-اجماع    87 2-1-4-عقل    89 بناي عقلا    90 سيرهی مسلمين    91 2-2-مباني قاعدهی غرر    91 2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت    93 2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگيري از نزاع    94 2-3-غرر در معاملات    97 2-3-1- تعريف معامله    97 2-3-2-قلمرو غرر    98 2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه    100 نتيجه    104 2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن    105 2-5-معيار تشخيص غرر در معامله    108 2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر    109 2-5-1-1- تعريف عرف    109 2-5-2-جايگاه عرف در فقه    111 2-5-3-نقش عرف در تشخيص معاملات غرري    117 2-5-4-تفاوت اساسي بين شرع و عرف    123 2-5-5-نوعي يا شخصي بودنِ معيار تمييز غرر    127 2-6-تقسيم غرردرموردمعامله    132 2-6-1-تقسيم غرر از نظر فقهاي اماميه    133 2-6-2-تقسيم غرر از نظر دانشمندان شافعی    134 2-7-بيع اشياي معدوم    138 2-7-1-آراي فقهای امامیه    138 2-7-1-آرای فقهای شافعی    140 2-7-3-بررسي ادله    141     فصل سوم : موجبات پیدایش غرر در معامله    144 3-1-غرر در مبيع    144 3-1-1-غرر از جهت اصل وجود مبيع    145 3-1-2-غرر از جهت قدرت بر تسليم    146 الف ) آراي فقهاي اماميه و شافعیه    146 3-1-3-غرر از جهت اوصاف مورد معامله    153 الف ) آراي فقهاي اماميه وشافعیه    153 3-1-4-چگونگی رفع غرر از مورد معامله    162 3-1-5-استثنائات رفع غرر    166 3-2- غرر در ثمن    169 3-2-1-لزوم تعيين ثمن در عقد    170 ابهام در ثمن به دو صورت مطرح میشود:    170 3-2-2-فروش به نرخ روز و بهاي متداول در بازار    172 الف) نظر فقهاي اماميه و شافعیه    179 3-3- غرر در شرط معامله    182 3-3-1-شرط ضمن عقد و شرايط صحت آن    182 3-3-2-معين و معلوم بودن مورد شرط    183 3-3-3-ضابطهی شرط ضمن عقد از نظر فقها    186 3-4- جمعبندی    188 3-5-نتیجهگیری کلی    191 3-6-پیشنهادات    195 فهرست منابع    196 Abstract :    203
 • پاورپوینت آشنایی با RAID
 • پاورپوینت آشنایی با RAID پاورپوینت RAID دانلود پاورپوینت RAID پاورپوینت درباره RAID دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با RAID جهت رشته کامپیوتر در قالب 18 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش    …

 • جزوه سیستم های ساختمانی پیشرفته
 • جزوه سیستم های ساختمانی پیشرفته سیستم های ساختمانی پیشرفته دکتر محمود گلابچی دانلود سیستم های ساختمانی پیشرفته دکتر محمود گلابچی به زبان اصلی در 64 صفحه pdf تجزیه و تحلیل رفتار دقیق سیستم های ساختمانی و فرم های سازه ای…

 • دانلود تحقیق برنامه درسی و کارکردهای تربیتی مدارس با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق برنامه درسی و کارکردهای تربیتی مدارس با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی برنامه درسی و کارکردهای تربیتی مدارس با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش در آموزش عالی 108 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش در آموزش عالی 108 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش عالی دانلود مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش عالی پیشینه تحقیق مدیریت دانش در آموزش عالی ادبیات نظری مدیریت…

 • دانلود تحقیق مبانی نظری درباره مهارت ذهنی و اجتماعی با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق مبانی نظری درباره مهارت ذهنی و اجتماعی با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری درباره مهارت ذهنی و اجتماعی با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • پاورپوینت اهمیت و كاربردهای گیاهان تراریخته در كشاورزی مدرن
 • پاورپوینت اهمیت و كاربردهای گیاهان تراریخته در كشاورزی مدرن پاورپوینت گیاهان تراریخته پاورپوینت درباره گیاهان تراریخته دانلود پاورپوینت گیاهان تراریخته دانلود دانلود پاورپوینت اهمیت و كاربردهای گیاهان تراریخته در كشاورزی مدرن جهت رشته کشاورزی و زراعت در قالب 33 اسلايد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *