مبانی نظری ارائه الگویی مفهومی برای شناسایی علل تاثیرگذار ارتقای عملکرد فن بازارهای دفاعی

مبانی نظری ارائه الگویی مفهومی برای شناسایی علل تاثیرگذار ارتقای عملکرد فن بازارهای دفاعی فن بازار دفاعی ميانجي بازاريابي فناوري فناوری اطلاعات بازار کار اهمیت فناوری در صنایع دفاعی  فن بازار و بهره وری اقتصاد فناوری دفاعی عوامل موثر در موفقیت فن بازار ارتقاء عملکرد فن بازار دفاعی افزایش نرخ مبادلات فناوری بین بنگاه های دفاعی الگویی برای کسب موفقیت فن بازار دفاعی مبانی نظری فن بازار مبانی نظری فن بازار دفاعی

دانلود

مسئلۀ این تحقیق عدم موفقیت فن‌بازار دفاعی بوده و محقق تلاش کرده است با مشخص کردن عوامل مؤثر بر موفقیت یا عدم موفقیت فن‌بازار‌های دفاعی، راهکار یا الگویی را برای ارتقاء عملکرد آن‌ها ارائه نماید تا از این راه موجبات افزایش نرخ مبادلات فناوری بین بنگاه‌های دفاعی فراهم گردد.     مرور ادبيات موضوع نشان داد که عملكرد “نهادهاي ميانجي بازاريابي فناوری” تحت تأثیر “عوامل طرف عرضه” و “عوامل طرف تقاضا” قرار دارد و در‌نتيجه می‌توان گفت که موفقيت فن‌بازارها به‌عنوان نوع خاصی از این نهادها نیز تحت تأثیر  عوامل مذکور قرار دارد.     علاوه بر این، موفقيت نهادهاي فوق تحت تأثیر عوامل و “سازوكارهاي دروني” آن‌ها نيز مي‌باشد، يعني هرچه اين عوامل دروني مساعدتر و اين سازوكارها روان‌تر و كاراتر باشند احتمال موفقيت فن‌بازار بيشتر خواهد بود. از طرف ديگر، به روایت ادبیات موضوع و از آنجا كه نهادهاي ميانجي بازاريابي فناوری و به‌طور  خاص فن‌بازار، در خلأ عمل نمي‌كنند مي‌توان گفت كه فن‌بازارها تحت تأثیر شرايط محيطي نيز قرار دارند.   به عبارت ديگر، موفقيت فن‌بازارها نه تنها به روانی و كارایی عوامل و “سازوكارهاي دروني” آن‌ها بلکه به مساعد بودن عوامل محيط بيروني یا خارجی آن‌ها نيز بستگي دارد.        به‌طور خلاصه، نتايج حاصل از مرور ادبيات را می‌توان چنین جمعبندی کرد که: موفقيت فن‌بازارها، یعنی بالا بودن كميت و كيفيت مبادلات فناوری انجام شده از طريق آن‌ها در يك دوره زماني مشخص، تحت تأثیر چهار دسته از عوامل قرار دارد: عوامل طرف عرضه كه به كليه عوامل  مؤثر بر عرضۀ فناوری توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در فن‌بازار اشاره دارد؛ عوامل طرف تقاضا كه به كليه عوامل مؤثر بر تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي برای خرید فناوری از فن‌بازار اشاره دارد؛ عوامل و سازوكارهاي دروني که منظور از آن‌ها كليه عواملي است كه طرف عرضه را به طرف تقاضا متصل كرده و موجب تسهيل مبادلات فناوری مي‌شوند؛ و سرانجام عوامل محيطي یا خارجی که منظور از آن‌ها عواملي غير از عوامل طرف عرضه و تقاضا است كه با تأثیر نهادن بر طرف عرضه، طرف تقاضا و سازوكارهاي دروني و يا به‌طور مستقيم بر موفقيت فن‌بازار تأثیر مي‌‌گذارند.        فهرست مطالب   فصل دوم مباني نظري پژوهش و مروري بر تحقيقات پيشين    16     1-2 مقدمه    17     2-2 مفهوم فناوری    18     3-2 بازار فناوری    20     4-2 نهادهاي ميانجي بازاريابي فناوري    22     5-2 ميانجيگري سيستماتيك    23         1-5-2 كاركردهاي سازمان‌هاي ميانجي    24         2-5-2 ميزان تمركز بر ميانجي‏گري    26         3-5-2 ارتباط با محيط نهادي    26         4-5-2 تأثير بر فرايند نوآوري    27         5-5-2 نقش‏های نهادهای میانجی در تجاری‏سازی فناوری    28         6-5-2  نوع‏شناسي ميانجي‏هاي بازاريابي فناوري    30         1-6-5-2  نهادهاي اعطاي حق امتياز    30         2-6-5-2  کارگزاران مالکيت معنوي    31         3-6-5-2  برگزارکنندگان مزايده‏هاي مالکيت معنوي    31         4-6-5-2  نهادهاي تبادل برخط مالکيت معنوي    32         5-6-5-2  تأمين مالي به پشتوانه مالکيت معنوي    32         6-6-5-2  مشاوران مالکيت معنوي    32         7-6-5-2  بنگاه‏هاي برون‏سپاري مالکيت معنوي    33         8-6-5-2  صندوق‏هاي يکپارچه‏ساز مالکيت معنوي    33         9-6-5-2  صندوق تأمين مالي دعاوي حقوقي    33         10-6-5-2  انتقال فناوري    34         11-6-5-2  بانک‏هاي سرمايه‏گذاري مالکيت معنوي    34         12-6-5-2  بنگاه‏هاي توسعه مالکيت معنوي    35         13-6-5-2  چند نکته تکميلي درباره نهادهاي ميانجي    35     6-2 فن‌بازار     36         1-6-2 ضرورت وجود فن‌بازار    36         2-6-2 مفهوم فن بازار    39         3-6-2 وظايف و کارکردهاي فن بازار    40         4-6-2 انواع فن بازار    41         5-6-2 تفاوت فن بازار با ساير بازارها    43         6-6-2 فن‌بازار، نظام نوآوري و نقش دولت    44         7-6-2 گستره خدمات فن‏بازار    47         8-6-2 مطالعات تطبیقی فن بازار در جهان    49         9-6-2 مطالعات تطبیقی فن‏بازار دفاعی در جهان    60         10-6-2 تجربه فن‏بازار دفاعی در جهان    64         11-6-2 دلایل موفقیت فن‏بازار در کشورهای غربی    67         12-6-2 مدل‌هاي پياده‌سازي فن بازار    72         13-6-2 عوامل مؤثر بر موفقيت فن‏بازار    74         14-6-2 چارچوب تحلیلی برای ارتقای فن‏بازار    78         15-6-2 ذي‏نفعان فن‏بازار    79     7-2 فن بازار در ايران    83         1-7-2 اسناد بالادستي    83             1-1-7-2 سند چشم‏انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404    84             2-1-7-2 ابلاغیه مقام معظم رهبری راجع‏به سیاست‏های کلی برنامه پنجم توسعه    84             3-1-7-2 قانون برنامه پنجم توسعه کشور    85             4-1-7-2 رهنمودهای مقام معظم رهبری برای نقشه جامع علمی کشور    87             5-1-7-2 نقشه جامع علمی کشور    88             6-1-7-2 سیاست‏های کلی علم و فناوری کشور    92         2-7-2 وضعيت کشور در زمينه‏ي فن بازار    95             1-2-7-2 فن‏بازار دفاعی؛ تجربه فن‏بازار در وزارت دفاع و پش ن م    96             2-2-7-2 ویژگی‏های فن‏بازار دفاعی    98             3-2-7-2 ضرورت تمرکز بیشتر بر جایگاه سکوهای فناوری در شکل‏گیری فن‏بازار    102             4-2-7-2 نقش موسسه در مبادلات فناوری ودجا    104             5-2-7-2 نهادهای میانجی و واسطه‏ای نظام نوآوری ودجا    108             6-2-7-2 وضعیت فن‏بازار دفاعی در کشور از نگاه نهادی    111             7-2-7-2 پشتوانه‏های قانونی برای معاملات فناوری    112             8-2-7-2 سابقه فن‏بازار در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری    112             9-2-7-2 فن‏بازار منطقه‏ایی؛ تجربه فن‏بازار در پارک‏های علم و فناوری    113             10-2-7-2 کریدور نانو    113             11-2-7-2 تجربه فن‏بازار در سازمان پژوهش‏های علمی و صنعتی    114             12-2-7-2 فن‏بازار پارک فناوری پردیس    114         3-7-2 محدوديت‏هاي فعاليت فن‏بازارها در ايران    114             1-3-7-2 محدوديت‏هاي فرهنگی    114             2-3-7-2 محدوديت‏هاي اقتصادی    115             3-3-7-2 محدوديت‏هاي قانونی    115             4-3-7-2 محدودیت‏های نیروی انسانی    115             5-3-7-2 محدودیت‏های دولتی و سیاست‏گذاری    115         4-7-2 پژوهش‌هاي انجام شده    116             1-4-7-2 مطالعۀ حسینی و سهرابی    116             2-4-7-2 مطالعۀ موحدی و طباطبایی    122             3-4-7-2  مطالعۀ صمدی و همکاران    123     8-2 جمع‏بندی ادبیات    125 منابع  
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات نوین
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات نوین کلمات کلیدی : مبانی نظری فناوری اطلاعات نوین دانلود مبانی نظری فناوری اطلاعات نوین پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات نوین دانلود پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات نوین پیشینه داخلی فناوری اطلاعات نوین پیشینه خارجی فناوری اطلاعات نوین…

 • مبانی نظری بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان
 • مبانی نظری بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان سرمایه اجتماعی سرمایه ساختاری سرمایه شناختی سرمایه ارتباطی مدیریت دانش عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش دانلود مبانی نظری بررسی عوامل موثر بین سرمایه اجتماعی…

 • دانلود تحقیق بهبود کیفیت با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق بهبود کیفیت با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی بهبود کیفیت با فرمت docx در قالب 74 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست مطالب  تاریخچه و…

 • پاورپوینت مفاهیم مدیریت و سازمان
 • پاورپوینت مفاهیم مدیریت و سازمان دانلود عنوان: پاورپوینت مفاهیم مدیریت و سازمان دسته: مدیریت (مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت) فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 18 اسلاید این فایل در زمینه مفاهیم مدیریت و سازمان بوده که به عنوان ارائه در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای کلمات کلیدی : مبانی نظری راهبردهای مقابله ای پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای پیشینه داخلی راهبردهای مقابله ای پیشینه خارجی راهبردهای مقابله ای پیشینه پژوهش راهبردهای مقابله ای پیشینه نظری راهبردهای مقابله…

 • ملاک ها و سبب شناسی اختلالات رفتاری در کودکان
 • ملاک ها و سبب شناسی اختلالات رفتاری در کودکان کلمات کلیدی : اختلالات رفتاری در کودکان و نوجوانان تشخیص اختلالات رفتاری در کودکان علل اختلالات رفتاری در کودکان تعریف اختلالات رفتاری در کودکان تحقیق در مورد اختلالات رفتاری کودکان پایان…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *