مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 پیشینه رضایت شغلی پیشینه داخلی رضایت شغلی پیشینه خارجی رضایت شغلی پیشینه پژوهش رضایت شغلی پیشینه نظری رضایت شغلی ادبیات نظری رضایت شغلی چارچوب نظری رضایت شغلی فصل دوم پایان نامه رضایت شغلی مبانی نظری رضایت شغلی کارکنان پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان پیشینه تحقیق درباره رضایت شغلی کارکنان

دانلود

رضایت شغلی کارکنان یکی از مسايل رفتاری بسیار مهم در حوزه انسانی سازمان بوده که خود تعیین‌کننده بسیاری از دیگر متغیر‌های سازمانی است. مطالعات متعدد نشان داده است که رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره‌وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان، تعلق و دلبستگی آنان به محیط کار، افزایش کمیت و کیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی در محل کار و  بالا بردن روحیه کارکنان است.     همچنین رضایت شغلی بر مسايل مهمی مانند میزان تأخیر، غیبت، ترک خدمت و همچنین بر کارایی و اثربخشی فردی مانند میزان تولید و بهره‌وری فرد تأثیر می‌گذارد . امروزه محققان مباحث نیروی انسانی پی برده اند که نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر عامل با ارزش و سرمایه ای بی پایان در جهت رشد و توسعه ی سازمان ها و کشورها هستند . به طوری که نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورها ی توسعه یافته مرهون تحول در نیروی انسانی کارآزموده آن ها بوده است.        نمونه پیشینه پژوهش رضایت شغلی کارکنان حسن جوانمردی ،1382، نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان، در این تحقیق به بررسی تناسب و ویژگیهای شغل و شاغلین و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان مسکن وشهر سازی استان فارس پرداخته شده است. که برای تحقیق نمونه 100 نفری را  با استفاده از پرسشنامه GDS مورد بررسی قرار داده اند.   نتایج حاصل از تحقیق به این نکته اشاره دارد که رابطه معنادار و مثبتی بین مهارتهای لازم در شاغلین و رضایت شغلی آنان وجود دارد، یعنی با افزایش مهارتهای لازم و مورد نیاز برای انجام شغل، رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش پیدا می کند. به عبارتی دیگر، کمبود مهارتهای لازم مورد نیاز شغل به کاهش رضایت شغلی کارکنان می انجامد. همچنین در این تحقیق در فرضیه فرعی که بین گذرانیدن دوره های آموزشی لازم برای انجام بهتر شغل با رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد، که در آن با گذرانیدن دوره های لازمو مورد نیاز شغل رضایت شغلی کارکنان افزایش پیدا می کند.            فهرست مطالب ادبیات نظری و پیشینه رضایت شغلی کارکنان 4-2: مفهوم رضایت شغلی کارکنان    54 1-4-2: رضایت شغلی    54 2-4-2: تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی    55 3-4-2: رویکردهای اساسی به رضایت شغلی     57 1-3-4-2  الگوی سنتي     58 2-3-4-2- الگوی روابط انساني     58 3-3-4-2- الگوی منابع انساني     58 4-4-2: رویکرد انگيزش در رضایت شغلی    58 1-4-4-2: تئوری های محتوايي انگیزش      59 2-4-4-2: تئوری دو عاملی هرز برگ     59 3-4-4-2:   تئوری سلسله ‏مراتب نيازهاي مازلو     60 4-4-4-2: تئوری نیازهای مک کللند     60 5-4-4-2: تئوری ای . آر. جی     61 6-4-4-2: تئوری مك گريگور     61 7-4-4-2: تئوری های فرآيندي انگیزش      62 8-4-4-2: تئوری انتظار- ارزش     62 9-4-4-2: تئوری تقویت     62 10-4-4-2: تئوری برابري     62 5-4-2:  تئوری های معاصر     63 1-5-4-2 : تئوری هدفگذاری     63 2-5-4-2 : تئوری اسناد     63 3-5-4-2 : – رویکرد عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی     64 6-4-2 : – عوامل سازماني    64 1-6-4-2 حقوق و دستمزد     64 2-6-4-2: ترفیعات     66 3-6-4-2 : خط مشي‏هاي سازماني      66 7-4-2: عوامل محيطي    66 1-7-4-2:  سبك سرپرستي     67 2-7-4-2: گروه كاري     67 3-7-4-2: شرایط کاری      67 4-7-4-2: ماهيت کار     68 8-4-2: عوامل فردي     69 1-8-4-2-  کاربرد مهارت      69 2-8-4-2- سابقه خدمت     69 3-8-4-2- سطح تحصیلات     69 9-4-2- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی     69 1-9-4-2- پیامدهای رضایت شغلی     69 2-9-4-2- افزايش بهره وري فرد     69 3-9-4-2- افزايش روحيه فرد     69 4-9-4-2- تعهد سازماني فرد     70 5-9-4-2-  تضمين سلامت فيزيكي و ذهني فرد     70 6-9-4-2-  افزايش رضايت از زندگي     70 7-9-4-2-  افزايش سرعت آموزش مهارت هاي جديد شغلی     70 10-4-2- پیامدهای عدم رضایت شغلی:    70 1-10-4-2- تشويش     70 2-10-4-2-  غيبت كاري     70 3-10-4-2-  تاخير در كار     71 4-10-4-2-  ترك خدمت:     71 5-10-4-2- فعاليت اتحاديه     71 6-10-4-2- بازنشستگي زودرس     71 بخش دوم  5-2: پیشینه تاریخی تحقیق رضایت شغلی کارکنان       72 1-5-2: تاريخچه مطالعات و تحقيقات انجام‏گرفته پيرامون رضايت شغلی کارکنان         73 2-5-2: سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در زمينه رضایت شغلی کارکنان         73 9-1- مروري بر مطالعات مربوط در خارج از ايران     74 9-2-  مروري بر مطالعات مربوط در داخل ايران     75 6-2:  جمع بندی ادبیات پژوهش    76 1-6-2: آموزش و رضایت شغلی     76 2-6-2: شایستگی کارکنان و اعتماد    77 3-6-2: تبادل و تسهیم اطلاعات و رضایت شغلی     77 4-6-2: توانمند سازی و رضایت شغلی    78 7-2:  نتیجه گیری از ادبیات تحقیق    79 منابع
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه گردشگری روستایی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه گردشگری روستایی کلمات کلیدی : مبانی نظری توسعه گردشگری روستایی فصل دوم پایان نامه توسعه گردشگری روستایی دانلود مبانی نظری توسعه گردشگری روستایی پیشینه توسعه گردشگری روستایی پیشینه تحقیق توسعه گردشگری روستایی پیشینه داخلی…

 • مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل
 • مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل مفهوم خانواده بزهکاری اطفال بزهکاری نوجوانان بزهکاری اطفال و نوجوانان عوامل بزهکاری دانلود مقاله رشته حقوق تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده…

 • پاورپوینت انقلاب اسلامی و حادثه مشروطیت
 • پاورپوینت انقلاب اسلامی و حادثه مشروطیت پاورپوینت انقلاب اسلامی ایران به زبان ساده پاورپوینت انقلاب اسلامی چیست پاورپوینت انقلاب اسلامی تداوم نهضت عاشورا پاورپوینت انقلاب اسلامی ppt دانلود دانلود پاورپوینت انقلاب اسلامی و حادثه مشروطیت جهت رشته تاریخ و ادبیات…

 • بررسی رفتار عوارض توپوگرافی دره های خالی تحت امواج لرزه ای
 • بررسی رفتار عوارض توپوگرافی دره های خالی تحت امواج لرزه ای دره های دوبعدی امواج قائم درون صفحه رفتار لرزه ای دره های دوبعدی تحلیل دینامیکی عوارض توپوگرافیک دوبعدی بررسی رفتار عوارض توپوگرافی دره های خالی تحت امواج لرزه ای…

 • پاورپوینت ماهواره و مضرات آن برای خانواده 
 • پاورپوینت ماهواره و مضرات آن برای خانواده  پاورپوینت ضررهای ماهواره بر محیط خانواده پاورپوینت درباره ی ماهواره دانلود پاورپوینت ماهواره دانلود پاورپوینت ماهواره و مضرات آن بر خانواده دانلود دانلود پاورپوینت ماهواره و مضرات آن برای خانواده جهت رشته ی معارف…

 • پاورپوینت سمینار ارشد تزریق نیازمندی های غیر وظیفه ‌مندی به معماری نرم افزار
 • پاورپوینت سمینار ارشد تزریق نیازمندی های غیر وظیفه ‌مندی به معماری نرم افزار دانلود دانلود پاورپوینت سمینار ارشد تزریق نیازمندی های غیروظیفه ‌مندی به معماری نرم‌افزار جهت رشته مهندسی نرم افزار در قالب 24 اسلايد و با فرمت ppt به…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *