محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در قانون جزا و قانون مجازات جدید

محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در قانون جزا و قانون مجازات جدید محرومیت از خدمات عمومی محرومیت از حقوق اجتماعی مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون جدید محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در حقوق جزای ایران محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی جدید پایان نامه محرومیت از حقوق اجتماعی

دانلود

مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومي در حقوق جزای ایران يكي ازانواع مجازات هاي بازدارنده وتعزیری است که به عنوان جايگزين های مجازات حبس با الهام از حقوق كشور فرانسه ، وارد نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران گردیده است و به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدام تامینی و تربیتی تدوین و اعمال می گردد      اعمال اين مجازات به صورت مستقل و تبعی علاوه بر اينكه با اصل فردي و قانوني بودن جرائم و مجازات ها در تضاد است بحث بازگشت مجرم به جامعه كه همانا اعاده ی حيثيت او را نيز تهديد مي كند هرچند در لايحه قانون مجازات اسلامي توجه بيشتري به خصوصيات مجرم و اوضاع و احوالي كه باعث ارتكاب جرم شده، نموده بود و به همين دليل قانونگذاراعاده حيثيت از نوع قضائي را علاوه برنوع قانوني پذيرفت ولي مدت اعمال مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي ازنوع تبعيرا افزايش دادولي با تصويب لايحه به قانون مجازات اسلامي درمورخه 4/2/1392 و تغييرات متعدد و قابل انتقاد مواردی همچون اعاده ی حیثیت از نوع قضائی و تعریف حقوق اجتماعی از این قانون جدید حذف گردیده است.     این پایان نامه بصورت تطبیقی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی را در حقوق جزای ایران و  قانون مجازات اسلامی جدید بررسی می کند.             فهرست مطالب چكيده    1  مقدمه    2 بيان مسئله    3 پرسش ها و فرضيات    3 ضرورت تحقيق و سابقه    4 روش انجام تحقيق    4   بخش  اول:کلیاتفصل اول:تعریف مفاهیم     6 مبحث اول:تعریف جرم، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی    6گفتار اول:تعریف جرم    6 گفتاردوم : تعریف مجازات، اصول حاكم برآن ،ا نواع ،‌ويژگي ها واهداف    7 گفتار سوم: مفهوم ، تعاریف ، سابقه ، انواع ، ویژگیها ، اصول و اهداف اقدامات تامینی و تربیتی     26 مبحث دوم:تعریف حق ، محرومیت ،حقوق ، حقوق اجتماعی و خدمات عمومی    34 گفتار اول:تعریف حق و محرومیت    34 گفتار دوم : مفاهیم ، تعاریف ، ویژگی ها    41 گفتار سوم:تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی    56 فصل دوم: جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین ، وحدت رویه و نظریه مشورتی    58مبحث اول :محرومیت از حقوق جتماعی و خدمات عمومی در قوانین جزائی    58 گفتار اول : قوانین مجازات قبل و بعد از انقلاب ، آئین دادرسی کیفری و لایحه ی آنها    58 گفتار دوم : قوانین متفرقه ی جزائی و لایحه ی قانون مجازات جایگزین حبس    79 گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی    97 مبحث دوم:محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی درقوانین حقوقی، اداری، تجاری وبین الملل    110 گفتار اول :در قوانین حقوقی     110 گفتاردوم: در قوانین اداری    114 گفتار سوم: در قوانین تجاری و بین المللی    120 فصل سوم:مبانی شرعی،مشروعیت،ماهیت وجایگاه فقهی مجازات    127مبحث اول: مبانی شرعی، مشروعیت،ماهیت فقهی    127 گفتار اول : مبانی شرعی    127 گفتار دوم :مشروعیت     128 گفتار سوم : ماهیت فقهی    130 مبحث دوم : جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در فقه     131 گفتار اول : مجازات تبعی     131 گفتار دوم : مبانی پذیرش    132 گفتارسوم: مصادیق    133     بخش دوم:بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی فصل اوّل:نحوه ی اعمال مجازات    141مبحث اوّل : اعمال مجازات در مراحل دادسرا ، دادگاهاي کيفري ، اجراي احكام و حقوقي     141 گفتار اول: مراحل دادسرا و دادگاه کیفری ( بدوی     141 گفتار دوم :دادگاههای حقوقي و اجراي احكام مدني    145 گفتار سوم: مراجع شبه قضائی    147 مبحث دوم :جایگاه ، مصادیق و نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی    152 گفتار اول : جایگاه    152 گفتار دوم:مصاديق    153 گفتار سوم:شرايط و نحوه ي اعمال    156 فصل دوم: مصادیق، تاثیر تعلیق ، تعویق ، تخفیف ، و نظام های نیمه آزادی و مشروط     173مبحث اول:تعليق مجازات،تعويق صدورحكم و تاثیر آن    173 گفتاراول:تعويق و تعليق حكم مجازات در قانون جزائی فرانسه    173 گفتار دوم : تعويق و تعليق حكم مجازات در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392    175 گفتار سوم:كاركردهاي تعويق وتعليق    177 مبحث دوم: تاثیر تخفیف ، نظام هاي نيمه آزادي ،مشروط و نظارت الكترونيكي     182 گفتاراول : تخفیف    182 گفتار دوم : نظام هاي نيمه آزادي و مشروط     186 گفتار سوم :     190 فصل سوم:سقوط محکومیت کیفری در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی    195مبحث اول:تاثیر عفو ، نسخ قانون ، گذشت شاکی و مرور زمان در این مجازات    195 گفتاراول: عفو    195 گفتاردوم: نسخ قانون و گذشت شاکی    200 گفتار سوم:مرور زمان    202 مبحث دوم:اعاده حیثیت ،مفهوم و تعریف، پیدایش و گسترش،انواع ، فايده و تاثیر آن در مجازات     207 گفتاراول: مفهوم و تعریف    207 گفتار دوم : پیدایش ، گسترش  و انواع     210 گفتار سوم: حقوق جزاي ايران ، مباني و آثار    212 نتیجه گیری و پيشنهادات    216 فهرست منابع    224
 • دانلود تحقیق خودشکوفایی و ویژگی های افراد خودشکوفا با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق خودشکوفایی و ویژگی های افراد خودشکوفا با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی خودشکوفایی و ویژگی های افراد خودشکوفا با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می…

 • جزوه مبانی ژنتیک مولکولی خانم دکتر بابایی
 • جزوه مبانی ژنتیک مولکولی خانم دکتر بابایی جزوه مبانی ژنتیک مولکولی خانم دکتر بابایی دانلود جزوه مبانی ژنتیک مولکولی خانم دکتر بابایی به تعداد 71 صفحه pdf   شامل مباحث : ژنتیک مولکولی چیست ترکیبات مولکول در ژنتیک مولکولی در اکسی…

 • دانلود تحقیق سبک های مقابله ای و انواع آن با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق سبک های مقابله ای و انواع آن با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی سبک های مقابله ای و انواع آن با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران
 • احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران قاعده لا ضرر قاعده نفی عسر و حرج قاعده مقدمه حرام،حرام است احكام ثانویه حقوق موضوعه…

 • بررسی سازمانهای یادگیرنده،رهبری در آنها و نحوه جهانی شدن
 • بررسی سازمانهای یادگیرنده،رهبری در آنها و نحوه جهانی شدن یادگیری در سازمانها سازمانهای یادگیرنده رهبری در سازمان یادگیرنده جهانی شدن سازمان یادگیرنده بررسی سازمانهای یادگیرنده،رهبری در آنها و نحوه جهانی شدن تاثیرعوامل مختلف بر سازمان های یادگیرنده دانلود پایان نامه…

 • پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی مبحث جمعیت ایران
 • پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی مبحث جمعیت ایران دانلود دانلود پاورپوینت آموزش مطالعات پنجم ابتدایی مبحث جمعیت ایران در قالب 14 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       مقدمه:…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *