مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مجازات کیفری اشخاص حقوقی تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جدید مبانی و ارکان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید

دانلود

این پایان نامه در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با عنوان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392  شامل سه فصل می‌باشد:     در فصل اول به بررسی مفاهیم ، ارکان و  تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری می پردازد . فصل دوم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بصورت کامل تشریح می شود و در فصل سوم مجازات کیفری اشخاص حقوقی بصورت کامل و جامع ارائه می شود.     سعی نگارنده بر این است تا با مداقّه در در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به این نتیجه نائل شود، که آیا قانون گذار همه جوانب و چارچوبهای لازم جهت جرم انگاری کلیه افعال مجرمانه شخص حقوقی را مطمح نظر قرار داده و اینکه تا چه حد این قوانین در پیشگیری از بروز جرم و فرار اشخاص حقیقی بعنوان مرتکبین اصلی در لوای شخص حقوقی مؤثر است؟      ******** پایان نامه ای دیگر با همین عنوان ولی با سرفصل های متفاوت و در قالب 134 صفحه ورد ( دو فصل )در این لینک موجود است. ********     مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب   شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود  باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد.      اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد.     مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما  نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.            فهرست مطالب چکیده      مقدمه     فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و  تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری     گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاصحقوقی     گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی     مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب      گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی         گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی                             گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر     الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی      ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی      ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی       فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی  مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی      گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی     الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی      ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی      ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی      گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی      الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی      ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی      مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی     گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی      الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی      ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی      ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و مخالفان      گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی      الف  )  قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339      ب )  قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304     پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی  مصوب سال 1352      ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370      ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388      ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392     چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت می دانند      مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی      گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی      گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان       گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی  شخص حقوقی        فصل سوم :  مجازات کیفری اشخاص حقوقی  مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی      گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی      گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)     گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی      مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات اسلامی     گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی      الف) جزای نقدی     ب) مصادره اموال      گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی       الف )تعلیق مجازات      ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی      گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی      الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم)      ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت)      پ)  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت)      ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت)      نتیجه گیری و پیشنهاد     منابع      
 • پاورپوینت درس 5 ریاضی دهم مفهوم تابع ، دامنه و برد
 • پاورپوینت درس 5 ریاضی دهم مفهوم تابع ، دامنه و برد دانلود دانلود پاورپوینت آموزش تدریس درس 5 ریاضی دهم با عنوان مفهوم تابع ، دامنه و برد به دانش آموزان کلاس دهم متوسطه در قالب 16 اسلاید و با…

 • پاورپوینت گزارش مركز تحقيقات فيزيولوژي
 • پاورپوینت گزارش مركز تحقيقات فيزيولوژي پاورپوینت فیزیولوژیست کیست پاورپوینت معنی فیزیولوژیک پاورپوینت فیزیولوژی عمومی پاورپوینت کتاب فیزیولوژی دانلود دانلود پاورپوینت گزارش مركز تحقيقات فيزيولوژي جهت رشته فیزیک در قالب 61 اسلاید و با فرمتpptxبصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش …

 • پروپوزال ارزیابی رابطه رضایت شغلی کارمندان با رضایت مشتریان
 • پروپوزال ارزیابی رابطه رضایت شغلی کارمندان با رضایت مشتریان رضایت مشتری رضایت شغلی کارکنان عوامل موثر بر رضایت مشتری عوامل موثر بر رضایت شغلی رابطه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان پروپوزال عوامل موثر…

 • دانلود تحقیق مهارت های زندگی و انواع آن با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق مهارت های زندگی و انواع آن با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی مهارت های زندگی و انواع آن با فرمت docx در قالب 64 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می…

 • پاورپوينت درس و کتاب مديريت رفتار سازمانی
 • پاورپوينت درس و کتاب مديريت رفتار سازمانی دانلود دانلود پاورپوينت درس و کتاب مديريت رفتار سازمانی جهت رشته مديريت قالب 306 اسلايد و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش       این درس یکی…

 • پاورپوینت کاشی و سرامیک و کاربرد آن
 • پاورپوینت کاشی و سرامیک و کاربرد آن کاشی و سرامیک ppt دانلود پاورپوینت کاشی و سرامیک و کاربرد آن پاورپوینت کاشی و سرامیک دانلود دانلود پاورپوینت کاشی و سرامیک و کاربرد آن جهت رشته عمران و شهرسازی در قالب 17…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *