مطالعه تطبیقی غرر در معامله در فقه اسلامی

مطالعه تطبیقی غرر در معامله در فقه اسلامی غرر معاملات غرر در عقد بیع تاثیر غرر در معاملات غرر و معاملات غرری حکم معاملات غرری مطالعه تطبیقی غرر در معامله مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید غرر در معاملات از دیدگاه فقه امامیه غرر در معاملات از دیدگاه فقه فقه شافعی پایان نامه غرر در معاملات

دانلود

این پایان نامه در مورد غرر در معاملات با عنوان مطالعه تطبیقی غرر در معامله در فقه اسلامی می باشد که حکم معاملات غرری را در فقه امامیه و فقه شافعی بررسی میکند.      تمام جوامع بشری معیارهایی برای صحت و درستی معاملات تجاری در میان خودشان در نظر گرفته اند و خروج از آن معیارها موجب بی اعتباری و عدم نفوذ قراردادهای فی مابین آن ها می شود، در جامعه ی اسلامی نیز پاره ای از معاملات و قراردادها به علت عدم رعایت شرط اساسی صحت معامله بی اعتبار و غیرنافذ شمرده شده اند. از جمله ی این معاملات، عقد غرری-که موضوع بحث این نوشتار است- می باشد. عقد غرری که در آن قدرت بر تسلیم و علم به عوضین وجود ندارد احتمال نزاع و کشمکش بین طرفین معامله بسیار است.        این پایان نامه دارای 3 فصل است که در فصل اول پس از کلیات و تعاریف، غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي خواهیم پرداخت. در ادامه به غرر و ديگر اصطلاحات مشابه می پردازیم. در فصل دوم  قاعده ی غرری و منابع آن بصورت کامل بررسی می شوند. در فصل سوم  موجبات پیدایش غرر در معامله می پردازیم           فهرست مطالب چکیده    3 مقدمه    4 فصل اول کلیات و مفاهیم    7 1-1-طرح تحقیق    8 1-1-1-بیان مسأله    8 1-1-2-اهمیت تحقیق    10 1-1-3- پرسشهای تحقیق    11 1-1-4- فرضیهها    11 1-1-5-هدف تحقیق    12 1-1-6- پیشینهی تحقیق    12 1-1-7- جنبه ي نو آوری    13 1-1-8-روش تحقیق    14 1-1-9-دشواریهای تحقیق    14 1-2-مفاهیم    14 1-2-1-مفهوم غرر    15 1-2-2-تعريف لغوی    15 1-2-3-غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي    18 مقایسه    21 ج ) تعريف برگزيده    24 1-2-4-موارد غرر    24 احتمال خطر نباید ضعیف باشد    25 کمی عوض موجب غرر نیست    26 1-3-غرر و ديگر اصطلاحات مشابه    27 1-3-1-غرر و غرور    27 1-3-2-غرر و جهل    29 1-3-3-بررسی تأثیر جهل بر عقد بیع  و پیامدهای آن    30 1)بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد    30 2- بررسی اقوال فقها    32 3) بیان کیفیت تأثیر جهل در قصد متعاملین    34 1-3-4-آراي دانشمندان اماميه    37 1-3-5-آرای دانشمندان شافعی    40 1-3-6-اشكال    41 1-3-7-غرر و تدليس    44 1-3-7-1-مهم ترين تفاوت‏هاي غرر و تدليس    48 1-3-8-غرر، قمار و گروبندي    49 گروبندی    51 1-3-9-غرر در عرف    54 1-3-9-1-غرر در عرف جاهليّت (قبل از اسلام)    55 1-3-9-2-غرر در عرف زمان حاضر    62   فصل دوم : قاعدهی غرری و منابع آن    67 2-1-منابع و مستندات قاعده ي غرر    68 2-1-1-قرآن    68 2-1-2-سنّت:    75 2-1-2-1-معناي بيع غرر در حديث نبوي (ص)    82 2-1-2-2-حكم معاملهي غرري در روايات    84 2-1-3-اجماع    87 2-1-4-عقل    89 بناي عقلا    90 سيرهی مسلمين    91 2-2-مباني قاعدهی غرر    91 2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت    93 2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگيري از نزاع    94 2-3-غرر در معاملات    97 2-3-1- تعريف معامله    97 2-3-2-قلمرو غرر    98 2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه    100 نتيجه    104 2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن    105 2-5-معيار تشخيص غرر در معامله    108 2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر    109 2-5-1-1- تعريف عرف    109 2-5-2-جايگاه عرف در فقه    111 2-5-3-نقش عرف در تشخيص معاملات غرري    117 2-5-4-تفاوت اساسي بين شرع و عرف    123 2-5-5-نوعي يا شخصي بودنِ معيار تمييز غرر    127 2-6-تقسيم غرردرموردمعامله    132 2-6-1-تقسيم غرر از نظر فقهاي اماميه    133 2-6-2-تقسيم غرر از نظر دانشمندان شافعی    134 2-7-بيع اشياي معدوم    138 2-7-1-آراي فقهای امامیه    138 2-7-1-آرای فقهای شافعی    140 2-7-3-بررسي ادله    141     فصل سوم : موجبات پیدایش غرر در معامله    144 3-1-غرر در مبيع    144 3-1-1-غرر از جهت اصل وجود مبيع    145 3-1-2-غرر از جهت قدرت بر تسليم    146 الف ) آراي فقهاي اماميه و شافعیه    146 3-1-3-غرر از جهت اوصاف مورد معامله    153 الف ) آراي فقهاي اماميه وشافعیه    153 3-1-4-چگونگی رفع غرر از مورد معامله    162 3-1-5-استثنائات رفع غرر    166 3-2- غرر در ثمن    169 3-2-1-لزوم تعيين ثمن در عقد    170 ابهام در ثمن به دو صورت مطرح میشود:    170 3-2-2-فروش به نرخ روز و بهاي متداول در بازار    172 الف) نظر فقهاي اماميه و شافعیه    179 3-3- غرر در شرط معامله    182 3-3-1-شرط ضمن عقد و شرايط صحت آن    182 3-3-2-معين و معلوم بودن مورد شرط    183 3-3-3-ضابطهی شرط ضمن عقد از نظر فقها    186 3-4- جمعبندی    188 3-5-نتیجهگیری کلی    191 3-6-پیشنهادات    195 فهرست منابع    196 Abstract :    203
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی مبانی نظری کارآفرینی مبانی نظری در مورد کارآفرینی پیشینه کارآفرینی پیشینه کارآفرینی در ایران پیشینه تحقیق کارآفرینی پیشینه تحقیق در مورد کارآفرینی پیشینه داخلی کارآفرینی پیشینه خارجی کارآفرینی تاریخچه پیدایش کارآفرینی تاریخچه کارآفرینی در…

 • پاورپوينت آمار و احتمالات مهندسی
 • پاورپوينت آمار و احتمالات مهندسی پاورپوينت آمار و احتمالات پاورپوينت آمار و احتمالات مهندسی پاورپوينت در مورد آمار و احتمالات مهندسی دانلود پاورپوينت آمار و احتمالات مهندسی دانلود دانلود پاورپوينت آمار و احتمالات مهندسی جهت رشته کامپیوتر در قالب 190…

 • پاورپوینت درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای
 • پاورپوینت درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات مبادله ای پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیر مبادله ای پاورپوینت سود حاصل از معامله پاورپوینت درامدهای حاصل از عملیات مبادله ای دانلود دانلود پاورپوینت درآمدهای حاصل از…

 • دانلود تحقیق در مورد تنوع خدمات در بانک کشاورزی docx
 • دانلود تحقیق در مورد تنوع خدمات در بانک کشاورزی docx دانلود هدف از این تحقیق بررسی تنوع خدمات در بانک کشاورزی با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد  …

 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی تئوری های ارتباط
 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی تئوری های ارتباط فصل دوم پایان نامه تئوری های ارتباط مبانی نظری تئوری های ارتباط پیشینه تحقیق تئوری های ارتباط پیشینه داخلی تئوری های ارتباط پیشینه خارجی تئوری های ارتباط پیشینه پژوهش تئوری های ارتباط…

 • تاثیرات جهانی شدن بر آموزش و پروش ایران و ارائه استراتژی مناسب
 • تاثیرات جهانی شدن بر آموزش و پروش ایران و ارائه استراتژی مناسب جهانی شدن آموزش و پرورش چالش های آموزش و پرورش ایران تاثیرات جهانی شدن بر آموزش و پروش ایران و ارائه استراتژی مناسب آموزش و پرورش در عصر…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *