پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی دانلود رایگان پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت ترجمه دکتر اعرابی پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت اعرابی پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت رابینز

دانلود

دانلود پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی در قالب pptx  و در 219 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:   فصل اول: مدیریت و مدیران چرا بايد به مطالعه مديريت پرداخت؟ چگونه مديريت را مطالعه كنيم؟ نگرش فرآيندي چيست؟ چگونه نگرش سيستمي مي‌تواند مفاهيم مديريت را يكپارچه نمايد؟ سازمان و محيط نگرش اقتضايي در مطالعه مديريت چيست؟ مديران چه كساني هستند و چه كار مي كنند؟ ويژگيهاي مشترك سازمانها وجه تمايز مديران و كار كنان عملياتي چيست؟ سطوح سازماني مديريت چيست و وظايف مديران كدامند؟  کارآيي و اثربخشي وظايف مديران كدامند؟ نقش هاي مديريت كدامند؟ نقش ميان فردي مديريت نقش اطلاعاتي مديريت نقش تصميم گيريمديريت آيا مديران اثر بخش مديران موفقي هستند؟ توزيع سازمان بر حسب وظيفه در سطح سازماني شايستگي هاي مديريت اهميت نقشهاي مديريت در تجارت كوچك   فصل دوم : مباني برنامه ريزي در مديريت تعريف برنامه ريزي برنامه‌ريزي در محيط‌هاي غير مطمئن دلايل برنامه ريزي انتقادات وارد بر برنامه ريزي رسمي چيست؟ انواع برنامه رابطه بين انواع برنامه ها چگونه برنامه‌هاي استراتژيك و عملياتي متمايز مي‌شوند؟ برنامه ها در كدام جدول هاي زماني وجود دارند؟ برنامه هاي كلي و تفصيلي چه تفاوتي با يكديگر دارند؟ برنامه هاي كلي در مقابل تفصيلي چگونه برنامه‌هاي يكبار مصرف از برنامه‌هاي چند بار مصرف متمايز مي‌شوند؟ مديريت بر مبناي هدف نحوه تقسيم اهداف عناصر مشترك برنامه مديريت بر مبناي هدف كدامند؟ آيا اهداف نقاط ضعفي هم دارند؟ اهميت استراتژي سازماني يك چارچوب استراتژيك: انتخاب يك موقعيت تجزيه و تحليل SWOT چيست؟ شناسایی فرصت های سازمان چگونه استراتژي‌ها تدوين مي‌شوند؟ تعيين يك استراتژي رقابتي استراتژي هاي سرمايه‌گذاري بر روي نقاط قوت سازمان حفظ مزيت رقابتي TQM به عنوان يك اسلحه استراتژيك كار آفريني: موردي خاص از برنامه ريزي استراتژيك مقايسه بين كارآفرينان و مديران سنتي   فصل سوم: مباني تصميم گيري فرآيند تصميم گيري تصميم گيري: الگوي عقلائي مفروضات عقلانيت تصميم گيري عقلايي دنياي واقعي تصميم گيري مديريت: اصلاح الگوي عقلايي تصميم‌‌گيري عقلايي محدود چيست؟ جزئيات فرآيند تصميم گيري تصميم گيري: نگرش اقتضايي فرق بين تصميمات برنامه‌ريزي شده و برنامه‌ريزي نشده چيست؟ روش‌ها، مقررات و سياست‌ها تصميمات غير برنامه‌اي چگونه مي‌توانيد مشكلات، انواع تصميمات و سطوح سازماني را با هم تركيب كنيد؟ انواع مشكلات، نوع تصميمات و سطوح سازماني شيوه هاي تصميم گيري مزيت تصميم‌گيري گروهي معايب تصميم‌گيري گروهي چه موقع گروه‌ها اثر بخش‌تر هستند؟ چگونه تصميم‌گيري گروهي را بهبود بخشيم؟ فرهنگ ملي و تصميم‌گيري   فصل چهارم: مباني طراحي ساختار عناصر ساختار تخصصي شدن كار چيست؟ اقتصادي بودن و غير اقتصادي بودن تخصصي شدن كار زنجيره فرماندهي چيست؟ حيطه نظارت چيست؟ اختيار و مسئوليت پذيري چيست؟ آيا انواع مختلف روابط اختيار وجود دارد؟ اختيارات صف اختيارات ستاد تفاوت اختيار با قدرت چيست؟ اختيار در مقابل قدرت تفاوت تمركز و عدم تمركز چيست؟ راه هاي پنجگانه گروه‌بندي واحدهاي سازماني گروه بندي مبتني بر وظيفه گروه بندي مبتني بر توليد تعيين گروه بندي بر اساس مشتري گروه بندي جفرافيايي سازماندهي بر مبناي فرآيند متغير هاي اقتضايي كه بر ساختار اثر مي‌گذارند سازمان مكانيكي در مقابل سازمان ارگانيكي چگونه محيط بر ساختار اثر مي گذارد؟ ساختار ساده چيست؟ ساختارهاي وظيفه‌اي و بخشي ساختار ماتريسي ساختار تيم محور چيست؟ چرا حرکت به سوي سازمان بدون مرز وجود دارد؟ فرهنگ سازمان ويژگي فرهنگ سازي فرهنگ چگونه بر ساختار اثر مي گذارد؟   فصل پنجم: مديريت منابع انساني مديران و فرآيند مديريت منابع انساني فرآيند مديريت استراتژيک منابع انساني قانون چه تأثيري بر مديريت منابع انساني دارد؟ نمونه اي ازقوانين و مقررات در رابطه با مديريت منابع انساني برنامه‌ريزي استراتژيک منابع انساني چگونه يك سازمان كارمندان را ارزيابي مي‌كند؟ شرح شغل چگونه نيازهاي آتي سازمان به نيروي كار تعيين مي شوند؟ كارمنديابي و انتخاب مدير كجا بايد در جستجوي جذب نيرو باشد؟ منابع سنتي كارمند يابي يك مدير چگونه نيروي كاري را كاهش مي‌دهد؟ گزينه هاي تعديل نيرو انتخاب قابليت اعتماد چيست؟ اعتبار مدير كدام ابزار گزينشي را مي‌تواند به كار گيرد؟ تجزيه و تحليل فرم درخواست كار آزمون هاي كتبي وشبيه سازي عملكرد مصاحبه بررسي سوابق امتحان فيزيکي توجيه آموزش و توسعه چگونه مستخدمان جديد را به سازمان معرفي كنيم؟ آموزش كارمند چيست؟ تعيين نيازهاي آموزشي شيوه‌هاي آموزش روش‌هاي عمومي آموزش مسير شغلي چيست؟ مديريت عملكرد روش هاي ارزيابي عملكرد روش هاي ارزيابي عملکرد حقوق و مزايا چگونه سطوح پرداخت تعيين مي‌شود؟ مسائل جديد در مديريت منابع انساني چگونه ميتوان تنوع نيروي كار را مديريت كرد؟ آيا سازمان مي‌تواند فاميلي-دوستانه باشد؟ نگراني کارمند چگونه رفع مي شود؟   فصل ششم: مباني رفتار فردي و گروهي تبيين و پيشگويي رفتار سازمان به مثابه يک کوه يخي كانون توجه رفتار سازماني چيست؟ اهداف رفتار سازماني کدامند؟ نگرش اجزاء تشكيل دهنده يك نگرش سه مورد نگرش كاري (شغلي) مهم آيا لازم است نگرش و رفتار يك فرد هماهنگ باشند؟ نظريه ناهمساني شناختي چيست؟ چگونه دريافت نگرشها مي تواند به مديران كمك كند تا موثرتر باشند؟ شخصيت آيا شخصيت مي‌تواند معرف رفتار باشد؟ رابطه بين شخصيت و شغل چگونه درك شخصيت‌ها مي‌تواند به مديران كمك كند تا مؤثرتر باشند؟ ادراك (Perception ) چه چيز بر ادراك اثر مي‌گذارد؟ تئوري اسناد آيا اسنادها مي‌توانند تحريف شوند؟ تحريف در شيوه‌هاي ميان‌بر قضاوت در مورد ديگران يادگيري‌ چگونه ياد مي‌گيريم؟ شرطي‌كردن عامل چيست؟ نظريه يادگيري اجتماعي چيست؟ مديران چگونه مي‌توانند رفتار را شكل دهند؟ مباني رفتار گروهي گروه چيست؟ دلايل پيوستن افراد به گروه‌ها مفاهيم اساسي درك رفتار گروهي كدامند؟ مقام چيست و چرا مهم است؟ آيا اندازه گروه‌ بر رفتار گروهي اثر مي‌گذارد؟   فصل هفتم: انگيزش و پاداش تعریف انگیزش فرآيند انگيزش نظريه‌هاي اوليه انگيزش نظريه سلسله مراتب نيازهاي مزلو نظريه X و Y مك گريگور فرضيات نظريه X و نظريه Y تئوري‌هاي نوين انگيزش چگونه درون داده‌ها و پي‌آمدها بر انگيزش اثر مي‌گذارند؟ نظريه برابري نظريه انتظار ويکتور روم مسائل جديد در انگيزش آيا پرداخت به كاركنان بايد برمبناي ساعت كار يا عملكرد شغلي باشد؟ چگونگي برنامه‌هاي سهيم‌شدن كاركنان در مالكيت سازمان بر انگيزش آيا مديران مي‌توانند موجب انگيزش كاركناني شوند كه حداقل دستمزد را مي‌گيرند؟   فصل هشتم: رهبری و سرپرستی مديران در برابر رهبران نظريه‌ ويژگي‌هاي رهبري Trait theories of Leadership آيا رفتارهاي مشخص رهبري وجود دارند؟ توسعه پيوستار رفتارهاي رهبر شبكه مديريت چيست؟ نظريه‌هاي اقتضايي رهبري الگوي فيدلر نظريه مسير- هدف متغيرهاي موقعيتي در الگوي تجديدنظرشده رهبري مشاركتي رهبري موقعيتي نگرشهاي جديد در رابطه با موضوع رهبري نظريه رهبري كاريزماتيك Charismatic leadership theory ويژگي‌هاي عمده رهبران كاريزماتيك نقش‌هاي نوين در رهبري چرا اعتبار و اعتماد مهم است؟ مسائل نوين در رهبري  چگونه فرهنگ ملي بر رهبري اثر مي‌گذارد؟ چگونه فرهنگ ملي بر رهبري اثر مي‌گذارد؟ سرپرستي: موردي ويژه در رهبري ويژگي‌هاي  منحصر به فرد سرپرستي   توضیحات: این فایل شامل پاورپوینت کل کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن پی رابینز و دیوید ای دی سنزو ترجمه دکتر سید محمد اعرابی می باشد که تمامی هشت فصل این کتاب را شامل می شود  و در حجم 219 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است. پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سازمانی 56 صفحه
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سازمانی 56 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه ساختار سازمانی مبانی نظری ساختار سازمانی پیشینه تحقیق ساختار سازمانی پیشینه داخلی ساختار سازمانی پیشینه خارجی ساختار سازمانی پیشینه پژوهش ساختار سازمانی پیشینه…

 • پاورپوینت بررسی نرخ ارز و چگونگي اثرگذاري آن بر متغيرهاي کلان اقتصادی
 • پاورپوینت بررسی نرخ ارز و چگونگي اثرگذاري آن بر متغيرهاي کلان اقتصادی کلمات کلیدی : پاورپوینت با موضوع بررسی نرخ ارز و چگونگي اثرگذاري آن بر متغيرهاي کلان اقتصادی آسيب شناسي بازار ارز اقتصاد ايران اهميت نقش انتظارات در بازار…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی در نوجوانان 44 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی در نوجوانان 44 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری افسردگی پیشینه تحقیق افسردگی پیشینه تحقیق افسردگی در ایران پیشینه تحقیق در مورد افسردگی پیشینه داخلی و خارجی افسردگی فصل دوم پایان نامه افسردگی در…

 • پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر کاربرد کارت اعتباری تلفن همراه
 • پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر کاربرد کارت اعتباری تلفن همراه دانلود پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر کاربرد کارت اعتباری تلفن همراه پاورپوینت کاربرد کارت اعتباری تلفن همراه دانلود پاورپوینت عوامل موثر بر کاربرد کارت اعتباری تلفن همراه دانلود دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت اجرا و نظام ارزیابی عملكرد
 • پاورپوینت اجرا و نظام ارزیابی عملكرد پاورپوینت اجرا و نظام ارزیابی عملكرد انواع ارزیابی عملكرد طرح جامع مدیریت عملكرد روش ارزیابی متوازن مهم ترین دلایل عدم توفیق در اجرای استراتژی اصول ایجاد سازمان استراتژی محور رابطه علت و معلولی در…

 • فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی جانبازان
 • فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی جانبازان کلمات کلیدی : مبانی نظری خودکارآمدی جانبازان دانلود مبانی نظری خودکارآمدی جانبازان پیشینه تحقیق خودکارآمدی جانبازان دانلود پیشینه تحقیق خودکارآمدی جانبازان پیشینه داخلی خودکارآمدی جانبازان پیشینه خارجی خودکارآمدی جانبازان پیشینه پژوهش خودکارآمدی جانبازان پیشینه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *