پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان شبكة محلی مجازی VLAN

پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان شبكة محلی مجازی VLAN VLAN ایمنی پورت عملیات VLAN پیکر بندی VLAN شبکه های محلی مجازی دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان شبكة محلی مجازی VLAN سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل

دانلود

پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان شبكة محلی مجازی VLAN   مقدمه : به سیستم Cabletron 802.1Q خوش آمدید.راهنمای استفاده كننده های VLAN است.این راهنما كاربر و سیستم Cabletron را در تكنولوژی معرفی و توضیح می دهد.و اجرای استاندارد IEEE802.1Q برای مكان واقعی802.1Q  در حوزه شبكه تكنولوژی VLAN است.اداره محلی VLAN استفاده از پیكر بندی محصولات سیستم Cabletron در 802.1Q محیط اطراف VLAN را نشان می دهد.   فصل اول، شبكه محلی مجازی ، نظریه اساسی VLAN ها را ارائه می دهد، مزایا و استفاده آنها را دربر دارد، این فصل همچنین اطلاعاتی درباره اینكه چطور می شود اگر لازم شد كمك اضافی بدست آورد، آماده می كند.فصل دوم ، عملیات VLAN، عملیات یك VLAN802.1Q را تفسیر می‌كند، مراحل ضروری برای آماده كردن یك VLAN802.1Q سوئیچ هوشمند برای عملیات VLAN و امتحان كردن عملیات برای یك سوئیچ 802.1Q VLAN .فصل سوم ، پیكربندی VLAN، برقرار كردن سوئیچ برای مدیریت محلی و راه دور را تفسیر می‌كند، مدیریت محلی نمایش كه در شكل بندی 802.1Q VLAN نمایش داده می‌شود و استفاده آنها را توضیح می‌دهد. فصل چهارم ، مثالها، مثال هایی از 802.1Q VLAN را پیشنهاد می‌دهد و توضیح می‌دهد چگونه انتقال شبكه‌ای بوسیلة اجزای هر VLAN استفاده می‌شود.فصل پنجم : VLAN  ها و ایمنی پورت       کلمات کلیدی: VLAN ایمنی پورت عملیات VLAN پیکر بندی VLAN شبکه های محلی مجازی     فهرست مطالب فصل اول:  شبکه های محلی مجازی.1 ها .1VLAN تعریف ها  .3VLAN انواع       VLANها با استاندارد Q802.1.3 VLAN های SECUREFAST.4 بقیة استراتژی های VLAN.4 فایده‌ها و محدودیت ها4 اصطلاحات VLAN.5 راهنما8   فصل دوم:  عملیات VLAN9 توضیحات9 اجزای VLAN.9 مرحله پیكر بندی10 تعریف یك VLAN10 دسته بندی فریم ها در یك VLAN10 بهبود دادن لیست هدایت در VLAN11 عمل سوئیچ VLAN.11 دریافت فریم‌ها از پورت VLAN.13 تصمیم هدایت14 Broadcast چند بخشی، تك بخشی های ناشناخته14 تك بخشی‌های شناخته شده14 عملیات سوئیچ GAR P.15   فصل سوم :  پیکر بندی VLAN.16 مدیریت سوئیچ.16 سوئیچ بدون VLAN ها16 سوئیچ با VLAN ها.17 خلاصه‌ای از مدیریت محلی VLAN20 آماده سازی برای پیكربندی VLAN.21 صفحه فهرست انتخاب پیكربندی VLAN بر اساس استاندارد 802.1Q.22 صفحه پیكربندی وسیله VLAN.25 تعریف یك VLAN.27 تغییر دادن  VLAN به وابستگی FID.28 تغییر نام یك VLAN.29 حذف كردن یك VLAN.29 فعال كردن VLAN ها.30 غیر فعال كردن VLAN ها.30 تغییر دادن مد هدایت (Forwarding mode)30 صفحه بندی كلی لیست VLAN.31 صفحه پیكربندی واگذاری پورت32 عوض كردن مدت پورت33 واگذاری یك VLAN ID.35 صفحه‌بندی سراسری لیست پورت35 صفحه پیكربندی كنترل كردن پورت36 نمایش دادن VLAN ID های مرتبط با یك پورت38 انتخاب كردن نوع كنترل برای یك پورت39 صفحه پیكربندی هدایتی(ارسالی) VLAN.41 دیدن پورتهای VLAN رایج.42 صفحه بندی كلی ورودی‌های لیست هدایتی VLAN.43 اضافه كردن ورودی‌های لیست هدایتی43 حذف كردن ورودی‌های لیست هدایتی44 تغییر دادن فرمت فریم.44 پروتكل صفحه پیكربندی VLAN.46 نمایش دادن پرتكل رایج، VLAN ID و واگداری كردن پورتها50 واگذاری یك خانواده پروتكل به یك VLAN ID50 نمایش دادن انواع پروتكل در پورتهای رایج.52 صفحه پیكر بندی پروتكل پورتها53 درج كردن / حذف كردن پورت های مرتبط با یك VLAN ID.56 مروری سریع برVLAN.56   فصل چهارم :  مثال ها.64 مثال 1، كاركرد سوئیچ تك.64 رفع مشكل65 كنترل فریم66 مثال 2 ، VLAN ها از میان سوئیچ‌های چند گانه67 رفع مشكل69 كنترل فریم.71 مثال 3 و اتصال ID TRUNK به شبكه VLAN 8021Q   .75 حل كردن مشكل.77 اداره كردن فریم79 مثال 4. ترافیك شبكه ایزوله (منفرد) بر طبق پروتكل.83 رفع مشكل84   فصل پنجم : VLAN  ها و ایمنی پورت .89 شبكه های سویچی89 شبکه متحد قدیمی91 محدودیت شبكه متحد قدیمی91 شبكه سوییچ ایده آل.92 LAN نمونه.93 LAN نمونه در یک VLAN94 بازدید مجددشبكه ایده آل95 چرا از VLAN استفاده می کنیم؟95. بر چسب گذاری VLAN96 چطور پکت ها در یک VLAN جابجا می شوند؟96 چگونه عضویت در یک VLAN معین می شود؟.97 پروتکل VTP-VLAN TRUNKING .97 ایمنی پورت98 ایمنی پورت برای سازمان Cisco.98 ایمنی پورت برای HP PROCURVE 400M99 ایمنی پورت برای  HP PROCURVE 4000M99 شکل ها مثال ازیك VLAN2 درون سوئیچ12 مدیریت سوئیچ فقط با VLAN پیش فرض17 مدیریت سوئیچ با VLAN ها.18 شكل  صفحه ساختار داده سلسله مراتبی 802.1Q VLAN20 صفحه فهرست انتخابی پیكربندی VLAN براساس استاندارد 23 صفحه پیكربندی .25 صفحه پیكربندی واگذاری پورتVLAN 802.132 صفحه پیكربندی كنترل پورت.37 صفحه پیكر بندی ارسالی VLAN.41 پروتكل صفحه پیكربندی VLAN47 صفحه پیكر بندی پورت های پروتكل54 مرور در مرحله اول.58 مرور در مرحله دوم59 مرور در مرحله سوم60 مرور در مرحله چهارم.61 مرحله پایانی مرور.63 مثال 1، كاركرد سوئیچ تك.64 سوئیچ پیكربندی شده برای VLANها.66 مثال 2، VLANها از میان سوئیچ های چند گانه68 پل اول ، فریمهای Broadcasts.71 انتقال دادن به سوئیچ 473 انتقال دادن به پل 4.74 مثال 3 اتصال 1D TRUNK به شبكه 802.1Q VLAN76 پل 1 فریمهای Broadcasts.79 ارسال سوئیچ به 1Q TRUNK80 ارسال سوئیچ به 1D TRUNK81 مثال 4 ترافیك شبكه منفرد بر طبق پروتكل.84 توپولوژی شبکه محلی89 هدایت اطلاعات مبنی بر لایه 3 و IP آدرس90 شبکه متحد قدیمی91 شبكه سوییچ ایده آل.92 نمونه  LAN.93 LAN نمونه در یک VLAN94 بازدید مجددشبكه ایده آل.95     جداول آیتم‌های فهرست پیكربند ی VLAN بر اساس استاندارد 802.1.24 ناحیه كاری صفحه پیكربندی وسیله VLAN.26 ناحیه كاری صفحه پیكر بندی واگذاری پورت33 ناحیه كاری صفحه پیكربندی كنترل پورت38 ناحیه كاری صفحه پیكربندی ارسالی VLAN42 ناحیه كاری صفحه پروتكل پیكربندی VLAN.48 ناحیه كاری صفحه پیكر بندی پورت های پروتكل.49         
 • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه رویکردهای درمانی
 • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه رویکردهای درمانی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه رویکردهای درمانی مبانی نظری رویکردهای درمانی پیشینه تحقیق رویکردهای درمانی پیشینه داخلی رویکردهای درمانی پیشینه خارجی رویکردهای درمانی پیشینه پژوهش رویکردهای درمانی پیشینه نظری…

 • دانلود تحقیق فضای سایبری و فرصت های آن با فرمت ورد
 • دانلود تحقیق فضای سایبری و فرصت های آن با فرمت ورد دانلود هدف از این تحقیق بررسی فضای سایبری و فرصت های آن فرمت docx در قالب 85 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد…

 • پاورپوینت نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته - نگاهی به روسیه
 • پاورپوینت نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته - نگاهی به روسیه کلمات کلیدی : پاورپوینت نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته - نگاهی به روسیه دانلود پاورپوینت نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته - نگاهی به روسیه قابل استفاده برای سطح ارشد و دکتری به تعداد…

 • بررسی عوامل مؤثر بر اعتیاد نوجوانان
 • بررسی عوامل مؤثر بر اعتیاد نوجوانان کلمات کلیدی اعتیاد مواد مخدر اعتیاد نوجوانان بزهكاری نوجوانان دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر اعتیاد نوجوانان خرید پایان نامه رشته علوم اجتماعی دانلود پایان نامه علوم اجتماعی دانلود دانلود…

 • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه فرد سیگاری
 • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه فرد سیگاری فصل دوم پایان نامه فرد سیگاری مبانی نظری فرد سیگاری پیشینه تحقیق فرد سیگاری پیشینه داخلی فرد سیگاری پیشینه خارجی فرد سیگاری پیشینه پژوهش فرد سیگاری پیشینه نظری فرد سیگاری ادبیات…

 • پاورپوینت ایمنی صنعتی
 • پاورپوینت ایمنی صنعتی دانلود دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی جهت رشته ی مهندسی در قالب 61 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       در محیط‌های صنعتی با وجود ماشین آلات و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *