پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی بل عنوان بررسی وضعیت رفاهی زنان سرپرست خانوار ومسائل حقوقی ان (باتاکید بروضعیت زنان شهر تهران )

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی بل عنوان بررسی وضعیت رفاهی زنان سرپرست خانوار ومسائل حقوقی ان (باتاکید بروضعیت زنان شهر تهران ) دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی بل عنوان بررسی وضعیت رفاهی زنان سرپرست خانوار ومسائل حقوقی ان (باتاکید بروضعیت زنان شهر تهران ) زنان سرپرست خانوار مسائل حقوقی زنان سرپرست تاریخچه سرپرستی زنان در ایران انواع مشکلات و مسائل زنان سرپرست خانوار موانع اشتغال وکار آفرینی زنان در ایران انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتم

دانلود

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی با عنوان بررسی وضعیت رفاهی زنان سرپرست خانوار ومسائل حقوقی ان (باتاکید بروضعیت زنان شهر تهران )   مقدمه:          زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل میدهند.در صورت استفاده بهینه از این سرمایه ارزشمند انسانی شاهد رشد و تعالی جامعه در زمینه های مختلف خواهیم بود .هر گونه کم توجهی به زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار سلامت نظام خانواده و جامعه را به خطر خواهد انداخت و زمینه های بروز آسیبهای اجتماعی ,فرهنگی ,اقتصادی و …..در سطح جامعه را به دنبال دارد.   در دنیای پیچیده امروز نیز انسان با مسایل و مشکلات عدیده ای روبروست مسایلی از قبیل فقر, بی خا نمانی,تورم ,تبعیض نژادی و قومی ,نابسامانی های اجتماعی و جنگ ,تغیرات سریع اجتماعی و فشارهای زندگی مدرن,تنهایی و محرومیتهای شخصی و فقدان منابع حمایتی ,بیماریهای ذرمان نا پذیر و بلایای طبیعی چون زلزله و سیل و…. انسان میباید برای زندگی و بقای خود با این مسأ له بستیزد و خود را در معرض مخاطرات بسیار قرار دهد. (ستوده,17:1386)   زنان سرپرست خانوار علاوه بر مسایل و مشکلات خاص زنان ,موانع و تنگناهای ایفای نقش سرپرستی خانواده را نیز تحمل میکنندو در زندگی روزمره با مسابل زیادی مواجه هستند به همین دلیل اکثر زنان سرپرست خانوار جزء اقشار آسیب پذیر جامعه هستند.زنان سرپرست خانوار شهر تهران نیز به دلیل و شرایط اقتصادی ,اجتماعی و….خاص استان در شرایطی به سر می برند که نیاز است مورد حمایت های همه جانبه سازمانها و نهادهای حمایتی قرار گیرندو مسا یل و مشکلات آنها از جنبه های مختلف مورد تجزیه و تحلیل علمی واقع شود سپس راهکارهای علمی در رابطه با مشکلات آنها پیشنهاد گردد.لذا در این مطالعه سعی شده است وضعیت رفاهی زنان سرپرست خانوار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل علمی قرارگیرد.       کلمات کلیدی: رفاه اجتماعی وضعیت رفاهی زنان سرپرست خانوار مسائل حقوقی زنان سرپرست تاریخچه سرپرستی زنان در ایران       بیان مسأله  رفاه اجتماعی عبارت است از مجموعه سازمان یافته ای از قوانین ,مقررات ,بر نامه ها و سیاستهایی که در قالب وموسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی به منظور پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی و تامین سعادت انسان ارایه می شود تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم آورد.(زاهدی اصل ,1379 :16)رفاه اجتماعی زنان مقوله ای است که در چهارچوب « رفاه خانواده » امر مهمی تلقی می گردد و حقیقتاَ زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند . واقعیات موجود در جامعه نشان از آن دارد که علیرغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تاسیس نهادها وسازمانهای مختلف در تحقق حقوق زنان و علیرغم هزینه های قابل توجه ، زنان از مسائل ومشکلات ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی در رنج هستند .   در این میان زنانی که دارای مسئولیت های اقتصادی در خانواده هستند و این گروه از زنان كه با عنوان «زنان سرپرست خانوار» یا «خودسرپرست» در جامعه نامیده می‌شوند، با مسائل، مشكلات و موانع زیادی در زندگی مواجه‌اند. توجه و بررسی همه جانبه و دقیق مسائل و مشكلات زنان سرپرست خانوار و ارائه راهكارهای درست و اصولی به‌منظور حمایت از آنها، از جمله وظایف نهادها و سازمان‌های خدمات اجتماعی در هر كشور است. اگر این مسائل و مشکلات را با شاخص های رفاه مقایسه کنیم . در آن صورت شکاف بیشتری بارز می گردد.      فهرست مطالب   مقدمه: 2 فصل اول:کلیات 1-1- بیان مسأله 3 2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7 3-1- سوالات تحقیق 10 4-1- فرضیه‏های تحقیق 11 5-1- اهداف تحقیق 12 فصل دوم : مبانی نظری 12 2-2- مفهوم شناسی زنان سرپرست خانوار: 13 1-2-2- اصطلاحات و واژگان مهم: 13 2-2-2- تعریف حقوق 15 3-2- زنان سرپرست خانوار: 16 توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست در امور فرهنگی ـ اجتماعی: 21 1-4-2- انواع خانواده: 23 2-4-2- کارکرد های خانواده: 24 3-4-2- مهمترین کارکرد خانواده : 26 5-2-  نگاهی گذرا بر تاریخچه سرپرستی زنان در ایران 28 6-2- اقدامات قانونی 32 1-6-2- قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب (17/8/1362) 36 2-6-2- قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست که در 24 آبان سال 71 به تصویب رسید. 36 3-6-2 اقدامات اجرایی به منظور ایجاد حمایت های اجتماعی و اقتصادی از زنان بی سرپرست عبارتند از: 38 ب ـ حق سرانه بیمه خدمات درمانی 39 4-6-2- برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ جمهوری اسلامی ایران و حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست. 40 7-2- انواع مشکلات و مسائل زنان سرپرست خانوار 44 1-7-2- مشکلات اقتصادی: 45 2-7-2- مشکلات فرهنگی و آموزشی: 48 3-7-2- مشکلات اجتماعی زنان بی سرپرست: 49 4-7-2- مشکلات روحی ـ روانی 52 5-7-2- مشکلات خانوادگی: 55 8-2- دیدگاه ها و نظریه ها: 58 1-8-2-  دیدگاه روان شناسی: 58 2-8-2- دیدگاه جامعه شناسی : 60 3-8-2-  نظریه زنانه شدن فقر 60 4-8-2- نظریه ساختی ـ کارکردی 63 5-8-2- نظریه طبقاتی و ناتوانی دولتها: 69 6-8-2-  نظریه کنش 70 7-8-2- نظریه فقر زدایی 71 8-8-2- نظریه رفاه 72 9-8-2- نظریه تواناسازی: 74 9-2-  اهمیت مشارکت زنان سرپرست خانوار در توسعه: 76 10-2- توانمند سازی زنان سرپرست خانوار: 79 11-2- مفهوم شناسی کارآفرینی 82 1-11-2- رهیافت کارآفرینی 83 2-11-2- رهیافت حمایتی: 85 12-2- موانع اشتغال وکار آفرینی زنان در ایران 86 2-12-2- در بعد اجتماعی: 87 3-12-2- در بعد فرهنگی: 88 4-12-2- در بعد اقتصادی: 88 5-12-2- وضعیت حقوقی و قوانین: 89 13-2- پیشینه اجمالی و نتایج آنها 92 14-2- چارچوب نظری مدل پژوهش: 97  
 • پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت از دکتر امیر خانی
 • پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت از دکتر امیر خانی پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت مقیمی پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت چیست پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت طاهره فیضی پاورپوینت کتاب…

 • دانلود پاورپوینت گل های نشایی
 • دانلود پاورپوینت گل های نشایی پاورپوینت معرفی گل های نشایی پاورپوینت تاریخچه گل های نشایی پاورپوینت در مورد نگه داری گل های نشایی دانلود دانلود پاورپوینت گل های نشایی جهت رشته کشاورزی در 60 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت…

 • پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش تألیف احمد آذربانی و رضا کلانتری
 • پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش تألیف احمد آذربانی و رضا کلانتری کلمات کلیدی : پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش تألیف احمد آذربانی و رضا کلانتری با موضوع بازی…

 • پاورپوینت کتاب اصول بهداشت و کمکهای اولیه از دل پیشه
 • پاورپوینت کتاب اصول بهداشت و کمکهای اولیه از دل پیشه پاورپوینت کتاب اصول بهداشت و کمکهای اولیه پیام نور پاورپوینت جزوه اصول بهداشت و کمکهای اولیه پاورپوینت کتاب اصول بهداشت از دل پیشه پاورپوینت کتاب اصول بهداشت پیام نور دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی تفاوتی سازمانی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی تفاوتی سازمانی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه بی تفاوتی سازمانی مبانی نظری بی تفاوتی سازمانی پیشینه تحقیق بی تفاوتی سازمانی پیشینه داخلی بی تفاوتی سازمانی پیشینه خارجی بی تفاوتی سازمانی پیشینه پژوهش بی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات روانی 44 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات روانی 44 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اختلالات روانی مبانی نظری اختلالات روانی پیشینه تحقیق اختلالات روانی پیشینه داخلی اختلالات روانی پیشینه خارجی اختلالات روانی پیشینه پژوهش اختلالات روانی پیشینه نظری…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *