پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان برنامه ریزی جامع منابع انسانی شهرداری (مطالعه موردی:شهرداری منطقه 22)

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان برنامه ریزی جامع منابع انسانی شهرداری (مطالعه موردی:شهرداری منطقه 22) منابع انسانی برنامه ریزی جامع منابع انسانی شهرداری منطقه 22 برنامه ریزی جامع منابع انسانی شهرداری برنامه ریزی جامع منابع انسانی شهرداری منطقه 22 تهران دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

دانلود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی جامع منابع انسانی شهرداری (مطالعه موردی:شهرداری منطقه 22)     هدیه: 1.مطالعه ساختار و نظام‌های مدیریت منابع انسانی شهرداری توکیو 40 صفحه به قیمت 19000   2.مطالعه ساختار و نظام‌های مدیریت منابع انسانی  شهرداری ممفیس 69 صفحه به قیمت 27000       مقدمه        شهرداری از نظر لغوی از دو كلمه «شهر» و «داری» تشكیل گردیده كه «داری» به معنی اداره و مدیریت و «شهر» پس از 1362 به جایی كه دارای شهرداری باشد اطلاق می گردید. بنابراین از نظر لغوی شهرداری را می توان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به واحدی گفته می شود كه به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی موردنیاز شهروندان در یك مركز جمعیتی با خصایص شهری تشكیل می شود. در اواخر قرن سوم (هـ . ق) به منظور انجام و اداره امور شهری دایره احتسابیه با دو شعبه احتساب و تنظیف تشكیل شد، اما سازمان شهرداری با مفهوم امروزی از زمان تشكیل حكومت مشروطه (دوران قاجار) با تصویب قانون بلدیه مصوب 20 ربیع الثانی 1325 هـ . ق (1286 ش) پا به عرصه وجود نهاد.   این قانون در 5 فصل و 108 ماده تنظیم و تصویب شده بود كه در فصل چهارم، چگونگی سازمان بلدیه، تقسیم كار، وظایف و حدود اختیارات اعضای انجمن و واحدهای سازمانی تابعه، نحوه اعمال نظارت و مداخله حاكم را در امور بلدیه تعیین نموده بود و در ماده 93 آن بر لزوم و وجود شخصی به عنوان كلانتر (شهردار)، كه اداره امور بلدیه را به عهده بگیرد اشاره شده است. با نسخ قانون مذكور در سال 1309 هـ . ش قانون دیگری با ضوابط جدید و متناسب با افزایش اعتبارات و امكانات مالی شهرداری ها تصویب شد و وزارت كشور، سرپرستی ادارات بلدیه را بر عهده گرفت. و در سال 1312 هـ . ش وزارت كشور برای اینكه اصلاحات شهری به خوبی انجام شود و كلیه امور فنی و شهرسازی شهرها زیرنظر مهندسین مجرب و با برنامه صحیح انجام گیرد با تقدیم لایحه ای به مجلس شورای ملی موجبات تشكیل اداره كل فنی را در وزارتخانه فراهم نمود و بعد از سال 1320 هـ . ش اداره مزبور به اداره كل امور شهرداریها تبدیل گردید.   سپس بر اساس قانون 1328 (هـ . ش) با اعطای اختیاراتی به انجمن شهر، از نظر سیاسی و اجتماعی تحولاتی در وضع شهرها بوجود آمد.به دنبال گسترش شهرها و افزایش جمعیت و به تبع آن تنوع نیازها و احتیاجات شهروندان، وظایف و فعالیت شهرداریها نیز تنوع و گسترش بیشتری یافت، به گونه ای كه امروزه از شهرداریها به عنوان بزرگترین و متنوع ترین سازمان خدماتی شهری نام می برند.   شایان ذكر است نخستین شهرداری در ایران در سال 1286 (هـ . ش) در تهران تأسیس گردیده و در مجموع تا پیش از انقلاب اسلامی تعداد 453 شهرداری در كشور تأسیس گردید كه بیشترین تعداد شهرداری، در استانهای اصفهان و مازندران (هر كدام 46 شهرداری) و كمترین تعداد شهرداری در استان كهكیلویه و بویر احمد (4 شهرداری) وجود داشت .   ولیکن در حال حاضر  شهرداری به عنوان یکی از  نهادهای گسترده در سطح کشور فعالیت می کند .در ساختار کلان شهرداری در شرح وظایف شهردار منطقه و معاونت‌های تابعه، اختیارات لازم برای توسعه مناطق در حوزه خدمات شهری، امور فضای سبز، فرهنگی و اجتماعی، حمل و نقل و ترافیك، امور عمرانی، شهرسازی و معماری، بودجه ریزی و كسب درآمد در چارچوب مقررات پیش‌بینی گردیده است. لیكن در زمینه‌های زیر كه ابزار مدیریت برای بهبود    عملكرد منطقه می‌باشد اختیاری برای شهرداری‌های مناطق پیش‌بینی نگردیده و این امور به صورت متمركز در حوزه‌های ستادی شهرداری تهران انجام می‌شود. 1- تعیین استراتژی‌ها و برنامه‌های شهرداری منطقه در حوزه‌های مختلف 2- اصلاح ساختار تشكیلاتی شهرداری منطقه براساس اولویت‌ها،‌ استراتژی‌ها و برنامه ها 3- اصلاح سیستم‌ها و فرآیندهای مورد عمل در جهت بهبود عملكرد و بهره‌وری مدیریت منطقه 4- اصلاح نظام‌های مربوط به مدیریت منابع انسانی (استخدام، پرداخت و …) در جهت افزایش كارایی نیروی انسانی منطقه        کلمات کلیدی: شهر شهرداری برنامه ریزی منابع انسانی شهرداری منطقه 22     فهرست مطالب: ردیف عنوان صفحه 1 بخش اول: آشنایی با شهرداری منطقه 22 تهران 1-1 مقدمه 2 1-2 برنامه راهبردی شهر تهران 3 1-3 چشم انداز شهرتهران 3 1-4 برنامه راهبردی شهرداری منطقه 22 12 1-5 اهداف کلی منطقه 22 13 1-6 راهبردهای توسعه منطقه 22 13 1-7 برنامه عملیاتی منطقه 22 14 1-8 نمودار سلسله مراتب وظیفه ای شهرداری منطقه 22 17 1-9 شرح وظایف شهردار و واحدهای تحت نظارت 20 1-10 منابع 29 2 بخش دوم: بررسی وضعیت ساختار سازمانی شهرداری منطقه 22 2-1 مقدمه 31 2-2 اهداف 32 2-3 روش شناسی 32 2-4 محدودیتها 33 2-5 شناسایی ساختارسازمانی حاکم بر شهرداری منطقه 22 34 2-6 شناسایی و تحلیل مبانی نظری در حوزه ساختار سازمانی 45 2-7 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها 56 2-8 منابع 57   3 بخش سوم : شناخت وضعیت موجود منابع انسانی در شهرداری منطقه 22 3-1 مقدمه 58 3-2 شاخص ها به تفکیک زیرنظام های منابع انسانی 59 3-3 محور ساختار  و تشکیلات 63 3-4 محور جذب و انتصاب 67 3-5 محور آموزش و بهسازی 70 3-6 محور جبران خدمات 75 3-7 محور پایان خدمت 77   4 بخش چهارم : بررسی ساختار و تشکیلات شهرداری 22  و تهیه لیست تفصیلی پستها ی مصوب و جاری 4-1 ساختار سازمانی شهرداری منطقه 22 83 4-2 جمع بندی 167   5 بخش پنجم:مطالعات تطبیقی نظام مدیریت منابع انسانی 5-1 مقدمه 169 5-2 اهداف 169 5-3 روش شناسی 170 5-4 مقایسه زیر نظامهای منابع انسانی در کشورهای پیشرو 171 5-5 بررسی وضعیت شهرداری ایالات متحده از بعد زیر نظامهای منابع انسانی 181   6 بخش ششم :شناخت وضع موجود نظام مدیریت منابع انسانی شهرداری منطقه 22 6-1 آئین نتیچه نامه های موجود در نظام مدیریت منابع انسانی شهرداری منطقه 22 214 6-2 نتبجه گیری 234   7 جمع بندی گزارش 235   فهرست جداول: ردیف عنوان صفحه 1 وضعیت پست ها به تفکیک سطوح سازمانی 39 2 وضعیت توزیع انواع پست های مصوب 40 3 نسبت های موجود در شهرداری منطقه 22 49 4 مغایرت های موجود در توزیع نیروی انسانی 53 5 وضعیت پراکندگی نیروی انسانی 55 6 پراکندگی پستهای سازمانی به تفکیک واحدها 64 7 سطوح پستهای سازمانی به تفکیک واحدها 65 8 دسته بندی پستها(اختصاصی ، پشتیبانی ، تخصصی) 66 9 وضعیت پستهای سازمانی به تفکیک واحدها در یک نگاه 67 10 نسبت کارکنان قراردادی به پستهای سازمانی 68 11 وضعیت پراکندگی نیروی انسانی در شهرداری منطقه 22 69 12 نسبت کارکنان رسمی (مدرک تحصیلی)به کل کارکنان 71 13 سرانه دوره های آموزش اختصاصی 6ماهه اول 87 71 14 سرانه دوره های آموزش اختصاصی 6ماهه دوم 87 72 15 سرانه دوره های آموزش عمومی 6ماهه اول 87 72 16 سرانه دوره های آموزش عمومی6ماهه دوم 87 73 17 وضعیت استخدامی و درصد به تفکیک واحدهای سازمانی 75 18 مقطع تحصیلی به تفکیک وضعیت استخدامی 76 19 جنسیت به تفکیک وضعیت استخدامی 76 20 وضعیت تاهل به تفکیک نوع استخدام 77 21 گروه سنی به تفکیک جنسیت کل کارکنان 77 22 سنوات خدمت به تفکیک وضعیت استخدامی 79 23 سابقه خدمت به تفکیک سطوح تحصیلی 79 24 سابقه خدمت به تفکیک سطوح سازمانی 80 25 گروه سنی به تفکیک سطوح پست سازمانی 81   فهرست اشکال : ردیف عنوان صفحه 1 نمودار سازمانی مصوب شهرداری منطقه 22 18 2 نمودار سازمانی موجود شهرداری منطقه 22 19 3 تشکیلات مصوب شهرداری تهران 34 4 تشکیلات موجود شهرداری تهران 35 5 تصویرکلی از پراکندگی پستهای سازمانی در واحدها 52 6 نمودار جانشینی حوزه شهردار 88 7 نمودار جانشینی دفتر شهردار 90 8 نمودار جانشینی شهردار ناحیه یک 97 9 نمودار جانشینی شهردار ناحیه دو 99 10 نمودار جانشینی شهردار ناحیه سه 100 11 نمودار جانشینی شهردار ناحیه چهار 102 12 نمودار جانشینی معاونت مالی اداری 104 13 نمودار جانشینی قسمت حسابداری 108 14 نمودار جانشینی قسمت درآمد 110 15 نمودار جانشینی اداره امور اداری و کارگزینی 112 16 نمودار جانشینی معاونت شهرسازی و معماری 114 17 نمودار جانشینی معاونت فنی و عمرانی 125 18 نمودار جانشینی معاونت هماهنگی و برنامه ریزی 130 19 نمودار جانشینی اداره برنامه و بودجه 135 20 نمودار جانشینی اداره تشکیلات و آموزش 136 21 نمودار جانشینی اداره آمار و کنترل پروژه 138 22 نمودار جانشینی اداره توسعه سیستم ها و کنترل پروژه 140 23 نمودار جانشینی معاونت حمل و نقل 142 24 نمودار جانشینی قسمت فنی و مهندسی 146 25 نمودار جانشینی قسمت ایمنی 148 26 نمودار جانشینی معاونت امورشهری و فضای سبز 152 27 نمودار جانشینی معاونت اجتماعی و فرهنگی 155 28 نمودار جانشینی اداره امورفرهنگی 159 29 نمودار جانشینی اداره امور آسیب های اجتماعی 161 30 نمودار جانشینی اداره ورزش و تفریحات سالم 163 31 نمودار جانشینی اداره آموزش و مشارکت مردمی 165        
 • مقاله مقایسه مرزبان نامه و کلیله و دمنه
 • مقاله مقایسه مرزبان نامه و کلیله و دمنه مرزبان نامه کلیله و دمنه نثر فارسی مقایسه مرزبان نامه و کلیله و دمنه دانلود مقاله مقایسه مرزبان نامه و کلیله و دمنه خرید پایان نامه دانشگاه تهران همکاری در فروش فایل…

 • صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح و شروط ضمن عقد
 • صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح و شروط ضمن عقد کلمات کلیدی : شروط ضمن عقد وضعیت حقوقی عقد نکاح شروط ضمن عقد نکاح چیست وضعیت حقوقی عقد موقت ازدواج اختلاف زوجین در نوع عقد نکاح اختلاف زوجین در شرایط…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی 38 صفحه
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی 38 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مدیریت منابع انسانی مبانی نظری مدیریت منابع انسانی پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی پیشینه داخلی مدیریت منابع انسانی پیشینه خارجی مدیریت منابع انسانی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت مبانی نظری معنویت پیشینه معنویت دانلود مبانی نظری معنویت پیشینه تحقیق معنویت ادبیات نظری معنویت فصل دوم پایان نامه معنویت مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنویت ادبیات و مبانی نظری معنویت دانلود دانلود مبانی…

 • پاورپوینت بررسی آثار فسخ بیع موضوع مواد 81 الی 84
 • پاورپوینت بررسی آثار فسخ بیع موضوع مواد 81 الی 84 کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی آثار فسخ بیع موضوع مواد 81 الی 84 پاورپوینت بررسی آثار فسخ بیع راهبرد اصلی کنوانسیون در خصوص فسخ انواع تعهدات قراردادی اولین اثر فسخ…

 • پاورپوینت مدیریتی ارزيابی و کنترل استراتژی
 • پاورپوینت مدیریتی ارزيابی و کنترل استراتژی دانلود دانلود پاورپوینت مدیریتی ارزيابی و کنترل استراتژی جهت رشته مدیریت در قالب 69 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       مدیریت استراتژیک هنر…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *