گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی وب سایت

گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی وب سایت طراحی وب سایت بانک اطلاعاتی سایت طراحی سایت با نرم افزار برنامه نویسی سایت با زبانهای برنامه نویسی ASPNet HTML دانلود گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی وب سایت دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر fileina فروشگاه ساز

دانلود

گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی وب سایت مقدمه با گسترش روز افزون اینترنت و كاربرد هرچه بیشتر سایت های اینترنتی و نرم افزار های تحت وب و همچنین آشنایی هرچه بیشتر صاحبان مشاغل ، كالا و خدمات و سایر افراد جامعه با كاربرد ها و فواید وب سایت ها به ویژه نقش آنها در رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، سیاسی و غیره باعث افزایش چشمگیر تقاضا برای سفارش و خرید سایت های اینترنتی شده است .مطالبی كه در ادامه می آید گزارش كار آموزی این جانب درشرکت طراحی وب سایت به نام تحولگران به آدرس میدان هفت تیر ، خیابان  قائم  مقام فراهانی ،  بن  بست  ممتاز  ، پلاک 8 ، واحد 7 و شماره تماس 88843702  می باشد.   مرکز موردنظر برای شرکتهایی که نیاز به سایت دارند و درخواستشان را از طریق تماس تلفنی یا حضوری بیان می کنند ، سایت طراحی می کند .  این شرکت دارای سه بخش می باشد که هربخش کارمندان و امکانات مخصوص به خودش را دارد . این سه بخش عبارتند از  : 1 – بخش طراحی سایت با نرم افزارهای Macromedia Flash , Adobe PhotoShop , Corel Draw 2 – بخش برنامه نویسی سایت با زبانهای برنامه نویسی  , ASP.Net HTML 3 – بخش بانک اطلاعاتی سایت با  نرم افزار SQL Server  اینجانب در  بخش 1 و بخش HTML و بخش 3 به عنوان کار آموز مشغول شده و بر اساس برنامه مشخص شده در فرمهای گزارش کار روزانه ، آموزش می دیدم .  جهت آشنایی بیشتر با کارکرد شرکت و آنچه در طول کارآموزی  فرا گرفته ام  ، در ذیل آموخته هایی که در طول کارآموزی راجع به هر یک از نرم افزارهای مورد استفاده بدست آورده ام ، آورده شده است .      کلمات کلیدی: طراحی وب سایت بانک اطلاعاتی سایت طراحی سایت با نرم افزار برنامه نویسی سایت با زبانهای برنامه نویسی  , ASP.Net HTML     فهرست مطالب   مقدمه معرفی نرم افزارهای بخش طراحی نرم افزار Macromedia Flash   -1 کاربردهای Flash  -1.1 متحرک سازی در سایت وب  -1.2 ساخت فیلم های محاوره ای   -1.3تغییر شکل اشیاء و متون متحرک   -2درک و یادگیری اصول پایه ای Flash   -2.1صفحه کاری – Work Place – در Flash  Timeline -2.2  Play head – 2.3  Frame – 2.4 Number  Timeline Menu – 2.5   Center Frame – 2.6  Onion Skin View – 2.7   Onion Skin Outline view – 2.8   Edit Multiple Frames – 2.9  Modify Onion Markers – 2.10  Current Frame – 2.11  Frame Rate – 2.12  Playback Time – 2.13  Scroll Bars – 2.14  -3لایه ها  Layer Names – 3.1  Add a layer – 3.2  Add a Motion Guide Layer – 3.3  Add a Layer Folder – 3.4  Delete a Layer – 3.5  Show or Hide Layer – 3.6   Lock or Unlock Layer – 3.7   Show – 3.8 Layer as Outline    – 3.9حالت لایه ها  – 3.10نامگذاری لایه ها  Mask – 3.11 – لایه های ماسک  – 3.12 لایه های راهنما  4 – جعبه ابزار Arrow Tool – 4.1  Sub Select Tool – 4.2  Line Tool – 4.3   Lasso Tool – 4.4  Text Tool – 4.5  Oval Tool – 4.6   Rectangle Tool – 4.7   Pencil Tool – 4.8  Brush Tool – 4.9   Free Transform Tool – 4.10  Fill transform Tool – 4.11  Ink Bottle Tool – 4.12   Paint Bucket Tool – 4.13  Eyedropper Tool – 4.14   Eraser Tool – 4.15  Hand Tool – 4.16   Zoom Tool – 4.17  Stroke Color – 4.18   Black and White – 4.19  No Color – 4.20  Swap Color – 4.21  5Panels –   Properties Panel – 5.1  Color- Mixer Panel – 5.2  Color Swatches Panel – 5.3  Components Panel – 5.4  Action – 5.5 Panel  Frame – 6 Frame – 6.1  چیست ؟ – 6.2 یادگیری انواع Frame  – 6.3 کلید های میانبر برای Frame ها    – 7کشیدن خطوط و پر کردن سطوح – Arrow Tool  – 7.1 انتخاب خطوط متفاوت   – 7.2 اضافه کردن خطوط منحنی پیچیده  – 7.3کنترل کردن پیکر بندی آلفا   – 7.4چرخاندن ، کج کردن و تغییر اندازه دادن – 7.5 کج کردن اشیاء   – 8تغییر اندازه اشیاء – Scale    – 9کشیدن خطوط توسط Line Tool – Flash   – 10ساخت یک Motion Tween  – 10.1 انیمیشن در Flash  Animation – 10.1.1 ها در Flash به چه صورت کار می کنند ؟ – 10.1.2 شروع ساخت یک انیمشن  – 10.1.2.1 هدف   – 10.1.2.2 شروع  – 10.2 شروع ساخت یک Shape Tween  Motion – 10.2.1 Guide  -10.2.2 شروع کار   – 11آوردن عکس در محیط Flash   – 12اضافه کردن یک ماسک گرافیکی   – 13حذف Mask   – 14 نوشتن متن و ایجاد انیمیشن بر روی آن – Text Tool 14.1 – Properties – 14.2 انیمیشن  Text -14.3 شروع  Symbols -15                                     15.1 – انواع Symbols Movie Clip – 15.1.1 – سمبل های گرافیکی  Button – 15.1.2   – 15.2ایجاد Symbol ها   – 16 ذخیره سازی فایهای Flash  – 16.1 منظور از فایلهای Flash چیست ؟ – 16.2 فایلهای .swf    -16.2.1ذخیره فایل .swf از .fla   -16.3ذخیره فایلهای .exe  – 17 ساخت فایلهای HTML  نرم افزار Adobe PhotoShop  -1حالتها و مدهای رنگ  – 1.2مدل RGB   -1.3مدل CMYK   – 1.4مدل Grayscale    – 1.5مدل Bitmap   – 2شروع کار  2.1 – گزینه های کادر New Name – 2.1.1   Width – 2.1.2  Height – 2.1.3  Resolution – 2.1.4  Mode – 2.1.5  Contents – 2.1.6  White – 2.1.6.1  Background color – 2.1.6.2  Transparent – 2.1.6.3  – 3طریقه اعمال رنگها و برخی از ابزار فتوشاپ 3.1 – طریقة اعمال رنگهای Background , Forground روی بوم نقاشی – 4 كار با لایه ها  – 4.1پنجرة Layer ( كار با جدول لایه ها)   – 4.2ایجاد لایه   – 4.3پنهان كردن لایه    – 4.4حذف لایه   – 4.5كپی گرفتن از لایه    – 4.6كار با چندین لایه – 5 كار با جعبه ابزار فتوشاپ  – 5.1ابزار محدودة انتخاب – Marquee Tool   – 5.1.1محدودة انتخاب چهارگوش –  Rectangular Marquee 5.1.2- محدودة‌ انتخاب بیضی – Marquee Elliptical 5.1.3- سومین و چهارمین زیر مجموعه این ابزار Option – 5.1.4 ابزار Marquee  5.1.5 – Style Constrained Aspect – 5.1.5.1   Fixed Size – 5.1.5.2   5.1.5.3 – Normal  – 5.2ابزار Cropping   – 5.3ابزار انتقال – Move Tool  – 5.4ابزار ذره بین – Zoom Tool  – 5.5ابزار دست جابجایی تصویر – Hand Tool  – 5.6ابزار كمند – Lasso Tool Lasso tool – 5.6.1  Polygonal lasso – 5.6.2  Magnetic lasso tool – 5.6.3  5.6.4 – Option – 5.7ابزار عصای جادویی – Magic Wand Tool   wand option – 5.7.1 Magic – 6بزرگنمایی و كوچك نمایی تصاویر  -6.1بوسیله صفحه كلید  6.2- با استفاده از منو  – 7پنجرة Navigator   – 8منوی Select  8.1- گزینه All : Ctrl + A 8.2- گزینه Deselect : Ctrl + D  8.3 – گزینه Reselect   8.4 – گزینه Inverse  8.5 – گزینه Feather – 9 تغییر شکل  -Transform – 10تغییر اندازة تصویر كپی شده   -10.1گزینه های Transform  Scale – 10.1.1 –  مقیاس  Rotate -10.1.2 – چرخاندن  Skew -10.1.3  Distort – 10.1.4  Perspective – 10.1.5  10.1.6 – 180  Rotate Rotate 90 CW – 10.1.7  Rotate 90 CCW – 10.1.8 Flip Horizental – 10.1.9  Flip Vertical – 10.1.10     – 10.2تغییر شكل با استفاده از واحدهای عددی Numeric   -11كار با فایلها و پسوندهای مورد استفاده Photoshop – 11.1 Document – psd Bitmap – 11.2 Graphical Interchange format – 11.3- GIF  Joint photographic Experts Group – 11.4-JPEG Portable Document Format – 11.5 -PDF  11.6-  Portable Network Graphic – PNG tif – TIFF Tagged – 11.7– Image File Format Encapsulated postscript – EPS -11.8  RAW -11.9   -12تركیب كردن لایه ها – Merge   Merge Down – 12.1  Merge Visible – 12.2  Flatten Image – 12.3  Merge Linked – 12.4  – 13 ذخیره سازی فایل  -14كاهش اندازة فایل  -15ابزارهای ترسیمی Painting tools –  -15.1جدول Brushes  15.1.1 – ویرایش یك سرقلم   -15.1.2ساختن سرقلم جدید   -15.2ابزار رنگ پاش – Airbrush   -15.2.1گزینة Pressure   -15.3ابزار قلم موی نقاشی – Paintbrush    -15.3.1گزینه های مربوط به Option این ابزار  Wet Edge – 15.3.2   -15.3.3گزینة Auto Eraser    – 15.3.4ساختن سرقلم از یك تصویر   -15.4ابزار پاك كن – Eraser Eraser Tool – 15.4.1  Background Eraser Tool – 15.4.2 – Magic Eraser Tool  -15.5ابزارGradient Tool   -15.5.1روش كار   -15.5.2ایجاد یك نوع طیف جدید    -15.6ابزار Bucket Option   -15.6.1گزینة Fill    -15.6.2طریقه استفاده از Pattern در ابزار سطل رنگ   -15.7ابزار قطره چكان Eyedropper Tool –  15.7.1 Eyedropper Tool –   15.7.2 – Color Sampler Tool Measure Tool – 15.7.3   -15.8ابزارهای متن – Type tool -16 فزودن خط كش و خطوط راهنمای غیر چاپی    -17تغییر اندازه یك تصویر   -18اعمال Stroke  -19تغییر اندازه یك بوم    -20انواع پنجره ها  20.1 – Swatches – 20.2 Color – 20.3 Paragraph  – 21 ماسك ها  -21.1اعمال ماسك  -21.2 کار با ماسک سریع  Quick Mask 21.2.1 – كار عملی ایجاد ماسك سریع   -22اعمال سایه    -22.1تغییرات در سایه  Dangle – 22.1.1  Distance – 22.1.2  Spread -22.1.3  Size – 22.1.4 22.1.5 – ایجاد درخشندگی  -22.2قسمت QUALITY   Contour – 22.2.1  Noise – 22.2.2   -22.3كارعملی اعمال سایه به متن 23 – جلوه های بیرون زدگی و برجسته سازی – bevel and emboss  -24فرمان Import   -25وارد كردن فایل با استفاده از رابط (twain )  -26فرمان Export نرم افزار Corel Draw  -1خطوط راهنمای دینامیك   -2خاصیت چسبندگی 3 – نشانه گر هوشمند ورودی   -4قطره چكان هوشمند   -5ابزار حذف خطوط   -6قلم موی جدید روتوش   -7صرفه جویی در وقت با قابلیت های جدید و بهبود یافته  -7.1قابلیت های جدید تراز كردن متون Panose Font Matching – 7.2  -7.3پنجره Docker برای وارد كردن كاراكترها – 7.4 سفارشی كردن   -7.5مدیریت رنگ ها    -8بهبود تطابق فایل ها و خروجی های گوناگون   -8.1خروجی برای آفیس   -8.2خروجی برای AutoCAD DFX/DWG  8.3 – خروجی بهبود یافته SVG   -8.4قابلیت های ورودی و خروجی چندگانه  8.5 – بهبود سازگاری با فایلهای CDR و DSF  -8.6بهبود CGM  – 9 موارد بهبود یافته محیط كاربری  -9.1گرافیك های متحرك با Corel R.A.V.E.3  Symbols – 9.2  Symbol – 9.2.1های پیوندی   -9.3پالت های رنگ جدید Panton Euro   -9.4یونی كد Unicode-   -9.5استفاده از زبان های مختلف  -9.6استفاده از آموزش مجموعه نرم افزاری Corel  معرفی زبان بخش برنامه نویسی زبان HTML – 1ساختن یك پوشه برای وب سایت  -2مؤلفه های كلیدی برای سازمان دهی وب سایت   -2.1جدا كردن محتویات با پوشه   -2.2كاربرد نامگذاری قرار دادی  – 2.3ایجاد سند سایت   -3تگ ها در ساختارصفحه  -4ذخیره صفحه   -5رویت صفحه  – 6ایجاد ساختار و قالب بندی صفحه    – 7دادن عنوان به صفحه وب   -8اضافه كردن پاراگراف های نوشته – 9پاراگراف های گروهی درون كادر  -10كنترل فاصله ها   -11جلوگیری از ایجاد فضای خالی بین كلمات   -12ساختن تیترها   -13ساختن انواع لیست ها   -13.1ساختن یك لیست بالت دار   -13.2ساختن یك لیست شماره دار   -13.2.1تغییر دادن شیوه شماره گذاری   -13.2.2تغییر شماره شروع   -13.3ساختن یك لیست تعریف  -14اجزاء ترازبندی   -15ایجاد حالت توپر   -16ایجاد حروف مایل   -17ایجاد كلمات زیرخط دار   -18كنترل شكل فونت  -19كنترل اندازه حروف   – 20كنترل رنگ حروف   -21اضافه كردن گرافیك ها   -22اضافه كردن یك تصویر درون خطی   -23وارد كردن نوشته جایگزین برای یك تصویر    -24تنظیم یك تصویر   -24.1تغییر اندازه یك تصویر   -24.2ایجاد قاب برای یك تصویر   -25قرار دادن تصویر در پس زمینه   -26اضافه كردن یك خط  افقی   -27اضافه كردن لینك  -28انواع لینك  -28.1لینكهای مطلق  -28.2لینكهای وابسته   -28.3ایجاد یك لینك متنی  -29ایجاد لینك روی یك تصویر  -30باز كردن یك لینك در یك پنجره جدید  – 31 ساخت یك لینك برای فرستادن E-Mail  32 – ایجاد جداول  -32.1ایجاد چهارچوب جداول 32.2 – دادن عنوان به جدول  -32.3افزودن ردیف ها و ستون ها به جدول   -32.4مشخص كردن پهنای جدول   -32.5گسترش یك سلول به دو ستون یا ردیف   -32.6گسترش یك سلول به چند ستون   -32.7گسترش یك سلول به چند ردیف   -32.8ایجاد یك رنگ پس زمینه برای یك جدول ، ردیف یا سلول  -32.9قرار دادن تصویر در پس زمینه برای یك جدول ، ردیف یا سلول   – 32.10ساخت یك جدول تودرتو  معرفی نرم افزار بخش بانک اطلاعاتی نرم افزار SQL Server 2005  -1فایل های database Filegroups – 2 Primary -2.1 User Defined -2.2  Database options – 3 – Recovery Model Full – 3.1 Bulk-Logged – 3.2 Simple – 3.3 – 4انواع Data Types Int Data Type – 4.1 Money And Smallmoney – 4.2 Decimal & Numeric – 4.3 Numeric(p,s) – Decimal(p,s) – 4.3.1 Char & Varchar – 4.4 Float & Real – 4.5 Binary & Varbinary – 4.6  -5دستورات SQL DATABSE CREATION – 5.1 Database Name – 5.1.1 NAME – 5.1.2  SIZE – 5.1.3 FILEGROWTH – 5.1.4 MAXSIZE – 5.1.5 GO – 5.2 TABLE CREATION – 5.3 ALTER COLUMN – 5.3.1 ADD COLUMN – 5.3.2 DROP COLUMN – 5.3.3 CONSTRAINT – 5.3.4 Primary Key Constraint – 5.3.4.1 Foreign Key Constraints – 5.3.4.2 UNIQUE CONSTRAINT – 5.3.4.3 CHECK CONSTRAINT – 5.3.4.4 DEFAULT CONSTRAINT – 5.3.4.5 SELECT STATEMENT – 5.4 INSERT – 5.5 UPDATE – 5.6 WHERE – 5.7 Filtering With WHERE – 5.7.1 ORDER BY – 5.8 GROUP BY – 5.9 HAVING – 5.10 OPENROWSET – 5.11 SINGLE_BLOB – 5.11.1  SINGLE_CLOB – 5.11.2  SINGLE_NCLOB – 5.11.3  ATTACH & DETACH – 5.12  -5.13وضعیت تقدم اپراتور ها NOT – 5.13.1 BETWEEN – 5.13.2 Manipulating Data – 5.14 – 5.14.1عملگر های پایه ی ریاضی(Basic math operator) ABS – 5.14.2 POWER – 5.14.3  SQRT – 5.14.4 RAND – 5.14.5 CEILING – 5.14.6  FLOOR – 5.14.7 SUBSTRING – 5.14.8 UPPER – LOWER – 5.14.9 REVERSE – 5.14.10 LEN – 5.14.11  YEAR – 5.14.12 MONTH – 5.14.13 DAY – 5.14.14 – 5.14.15( datepart , date ) DATEPART  JOIN – 6 و انواع آن CROSS JOIN – 6.1 SELF JOIN – 6.2 LEFT OUTER JION – 6.3 VIEW – 7 – 7.1انواع VIEW UPDATE – 7.2 SUBQUERY – 8  
 • مبانی نظری مبانی زیرساخت مدیریت دانش
 • مبانی نظری مبانی زیرساخت مدیریت دانش مبانی نظری مبانی زیرساخت مدیریت دانش دانلود مبانی نظری مبانی زیرساخت مدیریت دانش پیشینه تحقیق مبانی زیرساخت مدیریت دانش ادبیات نظری مبانی زیرساخت مدیریت دانش فصل دوم پایان نامه مبانی زیرساخت مدیریت دانش مبانی…

 • پرسشنامه محقق ساخته تعصب با نمره گذاری، روایی و پایایی
 • پرسشنامه محقق ساخته تعصب با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه تعصب دانلود پرسشنامه تعصب پرسشنامه استاندارد تعصب پرسشنامه محقق ساخته تعصب پرسشنامه استاندارد محقق ساخته تعصب پرسشنامه تعصب 40 سوالی روایی پرسشنامه تعصب پایایی پرسشنامه تعصب…

 • پاورپوینت تناسبات بصری و مراحل طراحی برای رسیدن به کیفیت مناسب بصری
 • پاورپوینت تناسبات بصری و مراحل طراحی برای رسیدن به کیفیت مناسب بصری پاورپوینت تناسبات بصری پاورپوینت کیفیت مناسب بصری پاورپوینت معماری پاورپوینت تناسب بصری دانلود دانلود پاورپوینت تناسبات بصری و مراحل طراحی برای رسیدن به کیفیت مناسب بصری جهت رشته…

 • راهکارهای پیشگیری از خشونت علیه زنان
 • راهکارهای پیشگیری از خشونت علیه زنان کلمات کلیدی : دانلود پایان نامه خشونت علیه زنان بررسی عوامل خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان در ایران خشونت علیه زنان تعریف ضرورت تحقیق خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان وعوامل موثر برآن…

 • پاورپوینت آلودگی صوتی
 • پاورپوینت آلودگی صوتی دانلود، پاورپوینت،الودگی صوتی دانلود —آلودگی صوتی  به عنوان یکی از آلاینده های زیست محیطی در ایجاد این گونه مشکلات در شهر های بزرگ سهم بسزایی را به خود اختصاص داده است. —آلودگی صوتی با فن آوری و…

 • پاورپوینت کارمندیابی جذب و گزینش نیروی کاری
 • پاورپوینت کارمندیابی جذب و گزینش نیروی کاری دانلود دانلود پاورپوینت کارمندیابی جذب و گزینش نیروی کاری جهت رشته مدیریت در قالب 38 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش         •کارمندیابی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *