گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی جرم جریمه جرائم و مجازاتها حقوق کیفری ایران حقوق جزای ایران دانلود گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی گزارش کارآموزی وکالت کارآموزی وکالت سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده فروشگاه ساز فایلینا

دانلود

گزارش کارآموزی  وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی   مقدمه انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بیضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمیپذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع میشود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا میکند،    حتی به آن به چهرهای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستمهای کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژهای یافت.       کلمات کلیدی: جرم جریمه جرائم و مجازاتها حقوق کیفری ایران حقوق جزای ایران       تسمیه مجازات جریمه  در مورد تسمیه و تعریف و ماهیت جریمه و تفاوت آن با دیگر اقسام جریمهها و ضمانهای مالی در مورد تسمیه مجازت نقدی،در متون قانونی وکتب جزای که برخی از اصطلاحات موجود در آنها برگردان اصطلاحات رایج در حقوقهای خارجی میباشد نسبت به نامگذاری و تسمیه تأسیسات و نهادهای کیفری، رویه واحدی از سوی حقوقدانان و قانونگذاران ایرانی ارائه شده واصطلاح در مجازات جریمه نیز از چنین انحرافی مصون نمانده است. از جمله معضلاتی که در قانون ما ضرورت توجه داشته و متأسفانه در نوشتههای حقوقدانان کشور ما نیز خودنمایی میکند مسإله عنوان مجازات جریمه است. مقنن در هر دورهای عنوانی را برای آن انتخاب کرده و نویسندگان حقوق جزا نیز به همین نسبت، در ایجاد رویه واحد موفقیتی نداشتهاند.    از مراجعه به قوانین وکتب مختلف میتوان دریافت که اصطلاحاتی همچون غرامت، غرامت نقدی، جریمه، جریمه نقدی، جریمه جزایی، کیفر نقدی وجرمانه و… هر یک به شیوهای مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب اختلاط و آشفتگی پدید آورده است، از به کارگیری غرامت، نوع دیگر آن یعنی غرامت مدنی نیز به ذهن خطور میکند واز استعمال لفظ جریمه اقسام دیگر مجازاتهای مالی (جریمه مدنی، جریمه مالیاتی، جریمه انضباطی) به ذهن متبادر میشود و .. از سوی دیگر وجود عناوین متعدد به خودی خود بر اعتبار این نوع مجازات که با تمامی آثار خود فاقد نام اصلی و واحد باشد خدشه وارد میکند، به طور مثال قانون ندار سال 52 دو ماده 13 قانون مجازات عمومی مقدر کرد که: جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت، مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی میشود که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است..» بیان قانونگذار را میتوان به نوعی ستوهی و درماندگی تعبیر کرد.       فهرست مطالب فصل اول:   طرح تحقیق 4    1-1-  موضوع تحقیق 5  2-1-  شرح مسئله 5  3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه 5  4-1-  روش تحقیق 5  5-1-  مقدمه تحقیق 6   فصل دوم:  آشنایی با جریمه 8  1-2-  تسمیه مجازات جریمه 9  1-1-2-  تعریف جریمه 11  2-2-  سابقه تاریخی جریمه 12  3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه 14  1-3-2-  محاسن جریمه 14  2-3-2-  معایب جریمه 17  4-2-  جریمه روز یا روزهای جریمه 20  1-4-2-  كار بدل از مجازات نقدی 22  5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام 24  1-5-2-  غرامت مضاعف 24  2-5-2-  جریمه 24   فصل سوم :  ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق كیفری ایران   26  1-3-  ماهیت جریمه 27  2-3-  جایگاه جریمه در حقوق كیفری ایران 28  3-3-  خصوصیات مجازات جریمه 30  1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم 30  2-3-3-  خصوصیت رنجآوری 31  3-3-3-  خصوصیت رسواكنندگی 32  4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن 33  5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن 34 6-3-3- خصوصیت باز دارندگی 34   فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن 36   1-4-  اقسام مجازات نقدی 37 2-4-  مجازات اصلی و تكمیلی 37 3-4-  جریمه مدنی 37 4-4-  جریمه انتظامی 38 5-4- خصائص جزائی جریمههای مالی 39   1-5-4-  خصائص حقوقی جریمه های مالی 40  2-5-4-  ویژگیهای جریمه 40   فصل پنجم:   اهداف و اصول حاكم بر جریمه 44  1-5-  هدف كیفری 45 2-5- هدف مالی 47 3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه 49 1-3-5- اصل قانونی بودن 51  2-3-5- اصل شخصی بودن 52  4-5-  هدفهای مجازات جریمه 57  1-4-5-  هدفهای سودمندی جریمه 57 2-4-5-  هدف غیر مستقیم 59   فصل ششم:   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران 60-    1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی 61  2-6-  تفاوت جریمه و خسارت 64  3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی 66  4-6-  تفاوت جریمه و استرداد 67  5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال 68 6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی 69 7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه 71   فصل هفتم:   نتیجه گیری 73   فهرست منابع 76  
 • پاورپوینت در مورد دیوارها
 • پاورپوینت در مورد دیوارها دانلود دانلود پاورپوینت درمورد دیوارها جهت رشته ی معماری در قالب 28 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       دیوار عبارت است از یک ساختار ممتد،…

 • پاورپوینت کاربرد رایانه ها در اقتصاد کشاورزی
 • پاورپوینت کاربرد رایانه ها در اقتصاد کشاورزی دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با کاربرد رایانه ها در اقتصاد کشاورزی جهت رشته کامپیوتر در قالب 237 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش    …

 • دانلود پاورپوینت سزارین یا زایمان طبیعی
 • دانلود پاورپوینت سزارین یا زایمان طبیعی دانلود دانلود پاورپوینت سزارین یا زایمان طبیعی جهت رشته پزشکی در 12 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       به طور كلی سزارین كه در…

 • دانلود تحقیق درباره شخصیت word
 • دانلود تحقیق درباره شخصیت word دانلود هدف از این تحقیق بررسی شخصیت با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست مطالب 2-2-12- شخصیت39 2-2- 12-1- تعریف…

 • پاورپوینت عوامل موثر بر تاخیرات در پروژه های عمرانی با تحلیل سلسله مراتبی AHP
 • پاورپوینت عوامل موثر بر تاخیرات در پروژه های عمرانی با تحلیل سلسله مراتبی AHP دانلود دانلود پاورپوینت پایان نامه ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر تاخیرات در پروژه های عمرانی از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی پروژه…

 • استقلال، دموکراسی و حقوق بشر
 • استقلال، دموکراسی و حقوق بشر استقلال دموکراسی حقوق بشر اصل حاكمیت در حقوق بین الملل شورای امنیت و دموكراسی نظارت بین المللی بر وضعیت كلی حقوق بشر دموکراسی و حقوق انسانی از نظر هابرماس دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *